Güvenlik

Yapay zeka, API güvenliğinde “sola kaydırma” testinde nasıl devrim yaratıyor?

Kodlama hatalarının API ön üretiminde, kullanıma sunulmadan ve kullanıma sunulmadan önce yakalanması, istismar edilebilir güvenlik açıklarının önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu yüzden gördük “sola kay” API geliştirmede önemli bir odak noktası haline gelir; bu sayede DevOps, güvenlik testlerini Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü’ne (SDLC) dahil etme sorumluluğunu üstlenir ve kodlama hatalarını ve güvenlik açıklarını düzeltmenin maliyetini ve masrafını azaltır.

Ancak güvenlik uzmanı olmayan geliştiriciler için kodu düzeltmek veya iş mantığını kötüye kullanma olasılıklarını bilmek zaman alıcı olabilir; güvenlik testçileri ise kodun yeterince incelenmemesini sinir bozucu buluyor. Bu nedenlerden dolayı testlerin otomatikleştirilmesi gerekli ve karışıma üretken yapay zekanın (AI) eklenmesi de bunu kolaylaştırabilir.

Otomatik API güvenlik testi ağırlıklı olarak iki uygulama güvenliği metodolojisinden araçlar kullanır: statik uygulama güvenliği testi (SAST) ve dinamik uygulama güvenliği testi (DAST).

SAST, kaynak kodunu analiz ederek güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılır ve bu nedenle geliştirme sürecinin erken aşamalarında kullanılma eğilimindedir. IDE’ler, hata izleme sistemleri ve sürekli entegrasyon (CI)/sürekli geliştirme (CD) araçları gibi API geliştirme ortamlarına doğrudan entegre olur. SAST, standart bir spesifikasyonun yanlışlıkla açığa çıkan API’ler, parametreler, hata kodları ve mesajlar gibi API’lerdeki yaygın uygulama sorunlarını tespit etmesine olanak sağladığında en iyi şekilde çalışır.

Buna karşılık DAST, üretim veya üretim dışı bir ortamda aktif olarak çalışan bir uygulamayı araştırmak için kullanılan ancak kaynak koduna erişimi olmayan bir güvenlik açığı tarayıcı aracını gören bir güvenlik testi yöntemidir. API’lere yönelik bir DAST’ın temel gereksinimlerinden biri, aracın, ortaya çıkardığı sözdizimini ve iş mantığını içeren API’leri anlaması gerektiğidir. OpenAPI Belirtimi gibi tipik bir belirtim standardı, API’nin sözdizimsel olarak anlaşılmasına yardımcı olabilir, ancak iş mantığını anlamak çok daha zordur. DAST, sorunları kullanıcı/saldırgan açısından keşfetmeye çalışır ve geliştirme sürecinin sonraki aşamalarında kullanılma eğilimindedir.

API testinin neden API araçlarına ihtiyacı var?

SAST ve DAST, API testi için kullanılabilecek köklü web uygulama araçlarıdır.

Ancak API’lerle ilişkili karmaşık iş akışları, SAST tarafından eksik analiz yapılmasına neden olabilir. Aynı zamanda DAST, API’nin nasıl düzgün çalışması beklendiğine ilişkin daha fazla bağlam olmadan bir API’nin güvenlik açığına ilişkin doğru bir değerlendirme sağlayamaz veya başarılı bir iş mantığı saldırısının neleri oluşturduğunu yorumlayamaz. Ayrıca güvenlik ve AppSec ekipleri SAST ve DAST konusunda rahat olsa da geliştiriciler bunları kullanmakta zorluk yaşayabilir.

Sonuç olarak, API’ye özgü test araçlarının zemin kazandığını ve API spesifikasyonlarının sürekli doğrulanması gibi şeyleri mümkün kıldığını gördük. API güvenlik testleri, API güvenlik teklifine giderek daha fazla entegre ediliyor ve uygun API’lerin uygun test senaryolarıyla otomatik olarak ilişkilendirilmesi gibi çok daha verimli süreçlere dönüşüyor.

Herhangi bir uygulama güvenlik testi planındaki en büyük zorluk, piyasaya sürülmeden önce test edilen uygulamalar için özel olarak uyarlanmış test senaryoları oluşturmaktır. API bağlamında bu, API’nin çağrıldığında doğru verileri döndürüp döndürmediğini kontrol etmeyi içerebilir; bu, yanlış giderse uygulama verilerinin tehlikeye girdiğini kolayca görebilecek bir sorundur.

API güvenlik testleri daha karmaşık bir sorun teşkil eder çünkü API’ler çeşitli teknolojilere (GraphQL, REST vb.), iş işlevlerine (hassas veya hassas olmayan verilere maruz kalma) ve diğer faktörlere dayanır.

Birçok kuruluş test planlarını manuel olarak oluşturur; bu da hatalara neden olabilir ve geliştiricilerin API’leriyle ilişkilendirmek için güvenlik testi senaryoları hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirir. API uç noktaları için test senaryolarının manuel olarak ilişkilendirilmesi otomatikleştirilerek API güvenlik testinin benimsenmesi hızlandırılabilir. Bu, uygulama geliştiricilerinin, kodu geliştirme aşamasından daha yüksek ortamlara dağıtmadan önce gerçekleştirmeleri gereken gerekli güvenlik testlerini belirlemelerine olanak tanır.

Üretken yapay zekanın (GenAI) burada nasıl bir rolü var?

İlk olarak, bu test senaryolarını oluşturmak için sade İngilizce kullanmak ayları dakikalara indirebilir. API güvenlik testi planlarını otomatik olarak oluşturmak ve sonuçların elde edilmesindeki engelleri önemli ölçüde azaltmak için kullanılabilir.

Örneğin bir güvenlik analisti, sorguyu veya ayrıntılı test planını girme ihtiyacını ortadan kaldırarak yapay zeka destekli bir API güvenlik aracı aracılığıyla “PCI veri uyumluluğunu sağlamak için Payments API’m için bir test planı oluşturun” diyebilir. Böyle bir test planı daha sonra ödeme API’si uç noktalarının ve yük özelliklerinin otomatik olarak incelenmesine işaret edecek ve bu uç noktaların uyumluluk açısından test edilmesi için uygun test senaryolarını ilişkilendirecektir.

Bir testin başarısız olması durumunda, iyileştirme iş akışı, GenAI tarafından sağlanan nedene ilişkin ayrıntılarla birlikte düzeltme için üçüncü taraf sistemlere aktarılabilir ve test sonuçları da CI/CD hattına entegre edilebilir.

Yeni test senaryoları, hali hazırda üretimde olan API’ler için CI/CD hattının dışında, üretim sunucusuna karşı çalıştırılabilir. Tercih edilen API spesifikasyonuna site genelinde uyum sağlamak veya mevcut API spesifikasyonuna dayalı olarak yeni test senaryoları çalıştırmak için bu API’leri bir spesifikasyona göre sorgulamak da mümkündür.

GenAI’nin API geliştirme ve güvenlik testleri üzerindeki tam etkisini belirlemek için henüz çok erken. Ancak ilk kanıtlar, test senaryolarının oluşturulması için harcanan süreyi önemli ölçüde azaltma ve geliştirme ile güvenlik ekipleri arasında testleri uyumlu hale getirme gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Sade İngilizce yönlendirme, endüstri düzenlemelerine uygunluğu göstermek için gerekli bilgilerin sorgulanmasını ve toplanmasını çok daha kolay hale getirmelidir. En önemlisi, API güvenlik testlerinin API güvenlik araçlarına entegrasyonundaki son gelişmelere dayanıyor; bu da sektörün artık yalnızca SAST/DAST araçlarına güvenmesine gerek olmadığı anlamına geliyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu