Vurun Kahpeye- H.E. Adıvar

By | 30 Ocak 2014

Vurun Kahpeye

Hikaye Aliye’nin kasabaya gelmesi ile başlar. Aliye kasabaya bayan öğretmen olarak gider. İlk günlerinde utangaç ve çekingendir. Kasaba halkı Aliye’nin modern görünüşünden rahatsız olur ve onu aralarına almazlar, ama Aliye’nin çocuklara yardım etmek amacıyla geldiğini öğrenince düşmanca tutumları değişir.Zamanla Aliye’de onlara alışmış ve çekingenliğinden kurtulmuştur. Bir süre sonra Aliye, Kantarcılardan Tosun Bey ile nişanlanır fakat mutlulukları çok uzun sürmez.

Aliye’ye aşık olan Uzun Hüseyin Efendi, Tosun Bey’in görevli olarak kasaba dışında olmasından yararlanarak düşmanı kasabaya yönlendirir. Kumandan Damyanos Aliye’yi görür görmez aşık olur, onula evlenmesini ister. Aliye bu duruma şiddetle karşı çıkınca babasını öldürmekle tehdit eder. Aliye çaresiz kalmıştır evinde hapis hayatı yaşıyordur. Damyanosun adamları evin etrafını çevirmiştir. Tosun Bey gizlice kasabaya gelir ve Aliye ile buluşur. Durmuş adlı genç ve cesur kasabalı onlara yardım etmektedir. Tosun Bey’in kasabayı düşmanlardan kurtarmak için bir planı vardır ama onlara gözükmeden kasabadan çıkması lazımdır. Aliye, Tosun Bey’e yardım edeceğini söyler ve Damyanos’un yanına gider. Damyanos’a onunla evleneceğini ama ilk önce evinin etrafındaki askerleri çekmesini ve işbirlikçi Uzun Hüseyin’in hapse atılmasını istediğini söyler.

Aliye’nin yardımı ile kasabadan çıkmayı başaran Tosun Bey adamlarını toplar ve kasabayı düşmanlardan kurtarır. Aliye’nin düşmanla birlik olduğunu zanneden kasaba halkı Aliye’yi taşlayarak zalimce öldürür. Çatışma sırasında vücudunun yarısını kaybeden Tosun Bey altı ay sonra kasabaya döner. Aliye’ye yapılanları öğrenince Durmuş’a Aliye’nin mezarını ve Aliye’nin son sözlerini sorar. Ali Bey’e yazdığı mektupta Aliye’nin kahramanca davranışına ve son sözlerine yer verir.

“Toprağınız toprağım, eviniz evim; burası için,bu diyarın çocukları için bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım; vallahi ve billahi! ”