uğultulu tepeler-emily bronte-

By | 4 Şubat 2014

KİTABIN KONUSU

Emily BRONTE, Wuthering Heights’a olayların sırasını izleyerek dümdüz bir şekilde başlayarak anlattığı için; romanda biri anne biri kız iki Catherine, biri Heathcliff’in oğlu biri bu çocuğun dayısı iki Linton vardır. Wuthering Heights adı verilen evin sahibi Earnshaw, Liverpool’dan 6 yaşlarında çingene gibi esmer bir erkek çocuğuyla geri döner günün birinde. Heathcliff adını taktığı, soyadı olmayan bu çocuğu oğlu Hindley ve kızı Catherine ile birlikte, kendi çocuğuymuş gibi büyütmek ister. Catherine ile Heathcliff birbirlerini hemen severler. Babaları öldükten sonra Catherine’nin ayyaş ve kötü bir deli kanlı olan ağabeyi Hindley, Heathcliff’e eziyet eder, sıradan bir uşakmış gibi davranır ona. Çocuklar büyüyünce Heathcliff, Catherine’nin onun gibi biriyle evlenmesinin kendisini küçük düşüreceğini duyar bir rastlantı sonucu. Bunun üzerine Wuthering Heights’tan kaçar. 3 yıl ortadan yok olduktan sonra, varlıklı bir adam olarak geri döner. Bu arada Catherine Trushcross Grange denilen komşu malikânenin sahibi genç Edgar Linton ile evlenmiştir. Catherine ile Heathcliff karşılaşınca aralarındaki tutku yeniden başlar. Catherine kendi adını taşıyan kızını romanın ortalarında doğurduktan hemen sonra ölür. Heathcliff de Edgar Linton ‘a kötülük olsun diye, onun kardeşi İsabella ile evlenir. İsabella’dan, dayısının adı verilen bir oğlu olur. Aradan 20 yıl kadar geçer ve Heathcliff Earnshaw ailesinden de, Linton ailesinden de öcünü almayı sürdürür. Yine sırf kötülük etmek amacıyla kendi oğlunu, Edgar Linton ‘un ve Catherine’nin kızı Cathy ile zorla evlendirir. Earnshaw ile Linton ailelerinin malına mülküne, yani Wuthering Heights ile Trushcross Grange ‘e el koymanında yolunu bulur. Kendisine yapılan eziyetlerinin hıncını almak için, Hindley Earnshaw’a da, oğlu Hareton’a da bir köpek muamelesi yapar. Oğlu öldükten sonra, Heathcliff’de ölür. Romanın sonunda gencecikken dul kalan Cathy ile Hareton evlenir.

KİTABIN ANA FİKRİ

George Samphon, 1941’de çıkan The Condise Cambridge History of English Litherature’da Wuthering Heights bir düş gücünün büyük ürünü sayar. Wuthering Heights’a “Yüce bir düş gücüyle ta bir bilgisizliği birleşmesi” sayar. Wuthering Heights dönemin sınıf farklılıklarını, evlilikle geçen sınıf olaylarını gözler önüne serer ve aynı zamanda bir aşk öyküsü bir kin öyküsü bir öç alma öyküsüdür.

KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Victoria çağı okuyucuları, Emily Bronte’nin 30 yaşında ölmeden önce, 1847’de yayınladığı tek romanı Wuthering Heights’in adını bile anlamakta güçlük çektiler. Çünkü (Wuthering) her gün konuşulan İngilizcede kullanılmayan, sözcüklerde bulunmayan bir deyimdi. Webster’in büyük sözlüğünde,(Wuther)in sözcüğünün değişik biçimi rüzgarın sesi anlamına geldiği açıklanır. Emily Bronte’nin romanının hemen ikinci sayfasında verdiği açıklamaya göre de, Earnshaw ailesinin evi Wuthering Heights (fırtınalı havada atmosferdeki kargaşaya açık kaldığı için, bu anlamı taşra sıfatından adını alır.)

Pek az sayıda romanın adı, Wuthering Heights’ın adı kadar anlamlı olabilir. Çünkü ileride göreceğimiz gibi, Earnshaw ailesinin tepelerdeki ıssız evine, tutkuların yabanıl ve yıkıcı güçlerini simgeleyen acımasız bir rüzgâr egemendir. Doğayla insanların iç içe yaşadıkları bir romanda, kuzey rüzgârıyla fırtınaların, ağaçların yapraklarını yolduğu, onları kavurduğu, bodur bıraktığı, hep bir yana eğip, ellerini sadaka dilemek için uzatan bitik dilencilere benzettiği gibi; tutkular da insanları kavurur, eğri büğrü yapar, yaşamlarını yıkar. Doğa, çoğu romanda olduğu gibi sadece bir dekor değildir.