Tavuk ve diğer kanatlıların otopsi tekniği

By | 5 Ocak 2021
 • Kanat damarına yüksek dozda anestezik uygulanır (sodyum pentobarbital). Eğer uygun ürün yok ise seçilecek metot servikal dislokasyondur. Bir elle hayvan tutulurken diğer elle de servikal bölge tutulup, atlanto- occipital eklem yerinden çıkarılıncaya kadar baskı uygulanır. Erişkin kanatlı hayvanlarda boyun kaslarının yapısından dolayı çok daha fazla güç uygulamasını gerektirmektedir. Bilinç kaybına
  uğramış kanatlı hayvanlarda dekapitasyon (boynun gövdeden ayrılması) uygulanır.
 • Kanatlı, bir kağıt üzerine sırt üstü yatırılarak tüyler su veya düşük konsantrasyonlu dezenfektan bir madde ile ıslatılır.
 • Bacaklar laterale ve sırta doğru çekildiği takdirde hem göğüs üzerindeki deri yırtılmış, hem de koksa femoral eklemler çözülmüş olur.
 • Karın bölgesinde gevşetilen deri, sternum ve kursak üzerinden sıyrılarak göğüs kasları ortaya çıkarılır ve muayene edilir.
 • Sternumun ventralinden enine bir kesit yapılır. Bu kesit kaburga eklemleri
  boyunca öne doğru devam ettirilerek kaslar ve kaburgalar kesilir, humero-skapular eklemler ayrılır. Böylece karın ve göğüs boşlukları açılmış olur.
 • Özefagusun bitiminden kesilerek proventrikulus, kaslı mide, bağırsakların
  tümü ve karaciğerle dalak dışarıya alınır.
 • Bağırsaklar ve diğer organlar çıkarıldıktan sonra ürogenital organlar (böbrek, üreterler, ovaryum, ovidukt ve testisler) muayene edilir.
 • Kalp ve akciğerler genellikle yerlerinde muayene edilebilirse de etraflı bir
  muayene için dışarıya alınabilir.
 • Baş ve boyun organlarının muayenesi için, burun boşluğu gaganın enine kesilmesi ile açılır. Ağız komisüründen sokulan makasla özefagus ve kursak boyunca kesilir. Diğer bir kesit larinksten başlayarak trachea boyunca akciğere kadar devam ettirilir.
 • Kolumna vertebralis ile skapula arasında bulunan brakhial pleksusları muayene etmek için kanatlının sırtı otopsi yapana gelecek şekilde çevrilir. Tüyler ve deri kaldırılarak sinirlere erişilir veya kanatlının sırtı yere gelecek şekilde çevrilerek kanatlının medialindeki ve her bir bacağın arka bölgesinde seyreden skiatik sinirler meydana çıkarılır. Bunlar pleksus lumbosakralis’e kadar takip edilir.
 • Beynin muayenesi için önce başın üzerindeki deri sıyrılarak, atlanto oksipital eklemden sokulan kemik kesme makasıyla daire şeklinde kesilen kafatası bir makas yardımıyla altından kaldırılarak beyin zedelenmeden dışarıya alınır