Tag Archives: otopsi tekniği

Domuzlarda otopsi tekniği

Kadavra sırtı yere gelecek şekilde yatırılır. Her iki ön bacak skapula ile thoraks arasındaki kasların kesilmesi ile yana uzatılır. Benzer şekilde arka bacaklar da koksa femoral eklemlerin açılması ile yana yatırılır. Mandibuladan pubis bölgesine kadar vücudun ventraline orta hat boyunca kesit yapılır. Kalp kesesinin delinmemesi için kesit sternum önüne gelince, sternumun kranial ucu elle kaldırılarak, kesit kosta kartilagoları… Okumaya Devam Et »

Geviş getiren hayvanlarda otopsi tekniği

Rumenin büyük kitlesinden kaçınmak için hayvan sol tarafına yatırılır. Çenenin ortasından perineal bölgeye kadar deri üzerinden orta hat boyunca, meme veya penisin etrafından geçen bir kesit yapılır. Sağ bacaklar yukarı kaldırılır ve bunların iç yüzeylerinde deriye, orta kesit hattını birleştirecek şekilde birer kesit daha yapılır. Deri yüzülür, bacaklar, göğüs ve karın kaslarından ayrılarak yana doğru yatırılır. Arka bacak… Okumaya Devam Et »

Köpek ve kedilerde otopsi tekniği

Kadavra sırt üstü yatırılır. Mandibula’dan pubise kadar deriye kesit yapılır ve deri sırta doğru yüzülür. Ön bacaklar thoraks ile skapula arasından yapılan kesitlerle, arka bacaklar da koksa femoral eklemlerden ayrılarak yana doğru yatırılır. Karın boşluğunu açmak için, kartilago xyphoidea’dan pubise kadar linea alba üzerinde bir kesit yapılır. Enine bir kesit, kartilago xyphoidea’dan başlamak üzere son kaburgalara yakın ve… Okumaya Devam Et »