Tag Archives: İnfeksiyöz

İnfeksiyöz Bovine Keratokonjuktivitis

(Pinkeye, Blight) Etken Moraxellabovis. Klinik bulgular Hastalık genellikle bir gözde başlar. Diğer göze daha sonra geçer. İnkübasyon süresi 3-5 gündür. İlk belirtiler blefarospazm, fotofobi ve seröz gözyaşıdır. Daha sonra konjuktivit, korneada ödem ve ülserler görülebilir. Keratit merkezden başlar. İnfeksiyon kronik duruma geçip körlüğe de neden olabilir. Özellikle genç sığırlar çok duyarlıdır. Bu hayvanlarda kilo kaybı ve süt veriminde… Read More »