Tag Archives: Diyabetik

Diyabetik Nefropati

Diyabet yüzyılın bulaşıcı olmayan salgın hastalıkları arasında yer almaktadır.Yaşam tarzındaki hızlı değişim ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların tümünde özellikle tip 2 diyabet prevelansı hızla yükselmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerinde 2009 sonu itibarı ile tüm dünyadaki diyabet nüfusu 285 milyon iken bu sayının 2030 yılında 438 milyona ulaşması beklenmektedir . Bunun başlıca nedenleri nüfus artışı, yaşlanma ve kentleşmenin… Okumaya Devam Et »

Diyabetik Retinopati

İnsülin vücudumuzdaki şekeri düzenlenmesinde en önemli rol oynayan hormondur. Diabetes Mellitus; insülinin kısmi ya da tam eksikliğinin neden olduğu kan şekeri yüksekliği ile karakterize bir sendromdur. Hastalığın sebebi bireyden bireye değişebilmektedir. Çevresel faktörler ve genetik yatkınlık üzerinde durulmaktadır. Diyabetin toplumda sıklığı %10 civarındadır. Kabaca tip 1 ve tip 2 olarak iki sınıfı vardır. Bazı sistemik hastalıklar da diyabete… Okumaya Devam Et »