Tag Archives: Buzağı

Buzağı Septisemisi

Etken Etkeni invaziv özellikteki Esherichia coli serotipleridir. Klinik bulgular Klinik işaretler septisemik, toksemik ve ishal olmak üzere üç ayrı formda seyredebilir. Toksemik form Perakut seyreder ve 3-8 saat içinde septik şoka bağlı olarak önce koma devamında ani ölümle son bulan bir seyir izler. Vücut sıcaklığı normalin altına düşmüştür, ishal görülmez, mukozalar solgundur, taşikardi görülür. Tremor, hiperestezi, opistotonus ve… Read More »