Tag Archives: Bilim

Bilim ve Teknoloji

Bilimsel faaliyetlerin tarih boyunca teknoloji ile yakın bir ilgisi olmuştur. Teknoloji Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi: İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. Temel bilimlerle teknoloji, birbirine muhtaç ve birbirini tamamlayan iki faaliyettir. Bilimsel çalışmaların teorik… Read More »

Bilim Tarihi

Bilim tarihi kısaca bilimin doğuş ve gelişme öyküsüdür. Toplumun yaşadığı dönüşüm konusunda önemli ipuçları vermektedir. Amacı bir bakıma nesnel (objektif) bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemek bir bakıma da nitelikleri belli bir yöntemin, bir düşünme türünün, hatta geniş anlamda bir bakış açısının oluşumunu saptamaktır. Bilim tarihi amacına, bilimin ulaştığı sonuçları sıralamak yerine bu sonuçları, bağlı oldukları… Read More »

Bilim Nedir?

Bilim Özel bir bilgi türüdür. Bilginin sistemli bir bilgi olması şarttır. Bilimsel dolayısıyla sistemli bir bilgi aynı zamanda artarak gelişebilmek tutarlı ve denetlenebilir olmak ve objektiflik özelliklerine de sahiptir. Belirli bir bilimsel kavram veya yargının anlamı kişi ve toplumlara göre değişmeyecektir. Bu durum aynı zamanda bilimsel kavram ve yargıların herkesin belirli yöntemlerle öğrenip başkasına aktarabilmesi denetleyebilmesi anlamına da… Read More »