Tag Archives: Bilim Teknoloji

Bilim ve Teknoloji

Bilimsel faaliyetlerin tarih boyunca teknoloji ile yakın bir ilgisi olmuştur. Teknoloji Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi: İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. Temel bilimlerle teknoloji, birbirine muhtaç ve birbirini tamamlayan iki faaliyettir. Bilimsel çalışmaların teorik… Okumaya Devam Et »