Tag Archives: Aktinobasillozis

Aktinobasillozis

Etken Actinobacillus lignieresii’dir. Klinik bulgular Kronik seyirli hastalığa, sığır ve koyunlarda rastlanır. Bulaşma; mikropla bulaşmış olan yem, ot, su vs. alınması sonu sindirim yolu ile meydana gelir. Ağız boşluğu mukozası, dil, dudak, diş etlerinde meydana gelen her türlü sert cisim ve infeksiyon yaraları mikrobun kolayca vücuda girmesine neden olur. Hasta hayvanlarda bir veya iki dudakta kalınlaşma görülür. Bu… Read More »