Tag Archives: Absesi

Beyin Absesi

Etyoloji : Bakteri, mantar veya protozoonlar tarafından parankimi içeren lokalize süpüratif proçeslerdir. Klinik Bulgular : Genel infeksiyona ait bulguların yanısıra intrakranial basınç artışı ile ilgili bulgular ve fokal nörolojik bozukluklar görülebilir. Ateş hastaların %50’sinde görülmezken ense sertliğide yaygın olarak karşılaşılan bir bulgu değildir. Kronik safhada başağrısı, kusma, letarji en çok karşılaşılan semptomlarken staz papiller hemen her hastada görülür. Tanı : Lomber… Read More »