Ana Sayfa / Haber / Şu Hayvanların Dişlerine Bakın!

Şu Hayvanların Dişlerine Bakın!

Şu Hayvanların Dişlerine Bakın!

Bir kaplanın kaç dişi olduğunu biliyor musunuz? Peki ya bir filin uzun dişlerinin ne işe yaradığını? Ya da yer sincabının dişlerinin sürekli uzadığını hiç duymuş muydunuz? İşte hayvanların dişlerine ilişkin bazı bilgiler…

Fillerin üst çenelerinde fildişi adı verilen dişler bulunur. Bu dişler yetişkin fillerde çok uzun ve sivridir. Filler bu dişlerle doğar; ancak doğduklarında bunlar çok küçüktür. Bir yaşına geldiklerinde bu dişler dökülür ve yerlerine kalıcı olanlar çıkar. Filler bu uzun dişlerini bir şeyleri kaldırmak, taşımak ve bir yerleri kazmak için kullanır. Fildişlerinden başka ikisi üst çenede, ikisi alt çenede olmak üzere dört azı dişleri vardır. Azı dişleri bir filin yaşamı boyunca beş altı kez dökülür ve yerlerine yenileri çıkar.

Yer sincaplarının hem üst çenelerinde hem de alt çenelerinde ikişer ön diş bulunur. Yer sincapları bu keskin ön dişleri sayesinde ceviz, fındık gibi sert kabuklu yemiş ve tohumları kırıp yiyebilir. Yer sincaplarının ön dişleri sürekli uzar. Ancak sert kabuklu yiyeceklerle beslendiklerinden bu dişler hep aşınır. Sonuç olarak kısa kalırlar. Yer sincaplarının ön dişlerinin iki yanında dişsiz bölümler bulunur. Bunlara diş arası adı verilir. Diş aralarından sonra da küçüklü büyüklü azı dişleri bulunur. Yer sincaplarının köpekdişleri yoktur.

Şu Hayvanların Dişlerine Bakın!

Köpekbalıklarının çok sayıda dişi vardır. Bu dişler devamlı olarak dökülür ve yerlerine yenileri çıkar. Öyle ki bazı köpekbalığı türleri ömürleri boyunca on binlerce diş döker. Farklı köpekbalığı türlerinin dişleri de birbirinden farklıdır. Yumuşakçalarla ve kabuklu hayvanlarla beslenen köpekbalıklarının dişleri sık ve yassıdır. Balıklarla beslenen köpekbalıklarının iğne gibi dişleri vardır. Denizlerde yaşayan memelilerle ve büyük balıklarla beslenen köpekbalıklarınınsa üçgen şeklinde, kenarları tırtıklı üst dişleri ve sivri alt dişleri olur.

Yunuslar denizlerde yaşayan memeli hayvanlardandır. Memeli hayvanların dişleri genellikle kesme, parçalama, öğütme gibi farklı işlevleri yerine getirecek şekilde özelleşmiştir. Ancak yunusların çok sayıdaki dişlerinin hepsi birbirinin aynıdır. Bu dişler küçük ve keskindir. Dişleri yunuslar üç aylıkken gelişmeye başlar ve beş aylık olduklarında tüm dişlerinin gelişimi tamamlanır. Bu dişler dökülmez, ömür boyu kalır.

Kaplanlar doğduktan bir iki hafta sonra süt dişleri çıkar. Süt dişleri geçicidir. Bunlar sekizinci haftadan başlayarak yavaş yavaş dökülür ve yerlerine kalıcı dişler çıkar. Kaplanların dişleri çok güçlüdür. Otuz dişleri vardır. Ön dişleri küçüktür. Arkalarda da azı dişleri bulunur. Ayrıca ikisi üst çenede, ikisi alt çenede olmak üzere dört köpek dişleri vardır. Köpek dişlerinin her biri yaklaşık 10 santimetredir. Kaplanlar büyük kediler arasında köpek dişleri en uzun olan türdür.

Atların altısı üst çenede, altısı alt çenede olmak üzere on iki ön dişi vardır. Bu ön dişlerin iki yanında birer diş arası vardır. Diş aralarından sonra her iki tarafta üçer küçük azı dişi ve üçer büyük azı dişi bulunur. Bazı at türlerinin köpek dişleri de vardır.

Timsahların ağızlarında altmış civarında diş bulunur. Bu dişlerin içi boştur. Dişlerin içindeki boşluklarda yeni dişler gelişir. Yeni dişler gelişimlerini tamamladıkça üstteki eski dişler dökülür. Bir timsah ömrü boyunca üç bin kadar diş dökebilir. Timsahların dişleri çok keskin, çeneleri de çok güçlüdür.

Hakkında Bengisu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir