Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük (Asım ASLAN)

By | 30 Ocak 2014

Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük (Asım ASLAN)

KİTABIN ÖZETİ :1. BÖLÜM : SÖMÜRÜLEN ATATÜRK :

Gerçek Atatürkçülerin dışında Atatürk’ü kullanmak isteyen ve bundan yararlanmaya çalışan kişiler mevcuttur. Bunlar her yerde ve her konumda bulunmaktadır. Atatürkçülüğü çıkarları doğrultusunda değerlendirip, öyle yorumlayarak O’nun adını kullanarak bir yerlere gelmek isteyen ya da işlerini devam ettirmek isteyen kişiler vardır. Atatürk’ün düşüncelerini, söylevlerini, demeçlerini okuyan herkes arasından seçtiği ve kendi düşünce ve sözlerine uyuyanları bulup, bunlara dayanarak Atatürk’ü kendisi gibi düşünüyor gösterebilir. Nitekim bu yıllardır yurdumuzda yapılmaktadır. Atatürk ; Kapitalist, Devletçi, Sosyalist, Komünist, Anti-Komünist, Faşist, Demokrat, Diktatör, Demokrat Diktatör, Irkçı-Turancı, Anti-Irkçı, Anti-Turancı, Şeriatçı, Laik, Padişahçı ve Halifeci, Cumhuriyetçi olarak gösterilebilir. Hatta Atatürk’ün çeşitli zamanlarda çeşitli yerlerde yapmış olduğu konuşmalardan, yada yazdıklarından bu düşüncelerden kendi çıkarı doğrultusunda olanla ilgili örnek verip düşüncesini kanıtlamaya çalışabilir.Atatürk’ün konuşmalarından ve düşüncelerinden, kendi görüşlerine uyan sözler ve düşünceler bulabiliyorlar. Atatürk’ün birbiriyle çelişen söz, düşünce, tutum ve davranışları olabilir. Bunları doğru değerlendirebilmek için, Atatürk’ün kişiliğini, düşüncelerini, tasarılarını, gerçek amacını, Kurtuluş Savaşının koşullarını, Türkiye’nin ve Dünyanın o günlerdeki durumunu çok iyi bilmek gerekir. Türkiye’nin tam bağımsızlığını sağlamak için her şeyden önce toplayıcı birleştirici bir önder olmak ve her türlü olanaktan, fırsattan yararlanmak zorundadır.Yani kafasında tasarladığı ve yapmak istediği şeyleri başta bütün açıklığı ile anlatamazdı.Çünkü halk bunları anlayıp kabullenebilecek durumda değildi. Bu nedenle o an ortamı bozmayacak, halkın duymak istediği şeyler söyleyip yada yapıp bütünlüğü bozmamıştır. Eline geçen fırsatları iyi değerlendirmiştir. Örneğin;

Kurtuluş Savaşı’na başladığında savaşın sonunda halkın saydığı ve çok önem verdiği halifeliği ve padişahlık düzenini kaldırıp, Cumhuriyetçiliği getireceğini söylese bütünlüğü sağlayamazdı. Savaşa ve meclise ayrım yapmadan her türlü ve her seviyeden insanları katarak ayrımcılık yaratmamıştır. Atatürk daima ne zaman nerede nasıl konuşacağını bilen biriydi. Düşüncelerini doğru zamanlamayla işleve sokmuştur.

Atatürk emperyalizme karşı,cumhuriyet yönetimini kurmuş laikliği getirmiş, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel devrimler yapmış, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaçlamış, halkçı yönetimi benimsemiş, barıştan yana, bütünleştirici, bilimsel akılcı, insancıl, çağdaş bir milliyetçi, özel sektöre yer veren himayeci, planlı bir devletçi, komünizm ve faşizm karşısında demokratik sosyalizme karşı olmayan, çok partili demokrasi yanlısıydı.

Ayrıca Atatürk hakkında üç ayrı tavır gözlemlenebilir.

Övgüleri : Atatürk’ü tanrılaştırmakta, peygamberleştirmekte ve tabulaştırmaktadırlar.

Sövgüleri : Düşmanları ve yadsımaçlarıdır. Atatürk’e ve devrimlerine karşıdırlar, yaptıklarını inkar ederler.

Ağıtçıları : Atatürk öldü diye ağlayıp sızlarlar ve her şeyin bittiğini sanırlar.

Bu tavırların hepsi yanlıştır. Atatürk’e sevgiyle, akılla, mantıkla yaklaşmalıyız. Atatürk’ü hataları, yanılgıları, yaptıkları, yapa-madıkları, başarıları ve başarısızlıklarıyla birlikte bir bütün olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Atatürk konusunda duygusal, bilimsel, sıradan yaklaşımları bir yana bırakıp, akılcı, gerçekçi, nesnel ve bilimsel bir yaklaşım benimsemeliyiz. Atatürk’ün ölümünden sonra düzen bozulmaya başlamış halkımız öz benliğini yitirip yasadışı işler yapan, yolsuzluk, hırsızlık, kaçakçılık yapmayan, çalıp çırpmayan işini halledemez, yürütemez duruma gelmiştir.

2. BÖLÜM : ATATÜRKÇÜLÜK

Tam bağımsızlık, Anti-emperyalizm, Özgürlükçülük, Cumhuriyet-çilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik,Akılcılık ve Bilimsellik, Çağdaşçılık ve Barışçılık ilkelerinden oluşan, bu ilkelerden kaynaklanan kendine özgü bir dünya görüşüdür. Atatürkçülük değişik kişilerce elbette yorumlanacaktır, yorumlanmalıdır. Yorumu yaparken ilkeleri bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Gerçekçi, nesnel ve bilimsel yorumlar yapmalıyız. Çeşitli Atatürkçüler vardır, bunlar kendilerini ilgilendiren konuların Atatürkçüleridir. Basma kalıp şeyleri yaparak yada söyleyerek Atatürkçü olduklarını zannederler. Sadece o süreç içinde, işine geldiği kadar Atatürkçüdür. Gerçek Atatürkçüler, tam bağımsızlıktan, cumhuriyet yönetiminden, laiklikten, bütünleştirici insancıl ve çağdaş milliyetçilikten, ekonominin halk tarafından birinci planda tutularak yönetilmesinden, devrimden, hoş görüden, başarıdan, akılcı ve bilimsel düşünceden yanadırlar. Atatürkçülüğü bir bütün olarak ele alıp, bilimsel olarak inceleme taraftarıdırlar, ilkelerin uygulanması için çaba sarf ederler, her dönemde yılmadan usanmadan savunacaklar ve sahte Atatürkçülerin oyunlarını boşa çıkaracaklardır.

SONUÇ :1. KİTABIN ANA FİKRİ :

Ülkemizin kurulmasında ve geleceğinin belirlenmesinde büyük rol oynayan devlet adamı ve asker Atatürk’ün çıkarlar doğrultusunda yanlış değerlendirilmesini açıklamaktır.

2. KİTABIN GETİRDİÃƒÂİ YENİLİKLER :

Atatürk ve Atatürkçülüğün tarih sahnesinde yerini aldığı zamandan beri oluşan yanlış anlamaları gözler önüne sermesi.

3. KİTAP HAKKINDA DEÐERLENDİRME VE TEKLİFLER :

Başarılı bir kitaptır.