Pazartesi, Mart 4, 2024

PAS

.pas dosyası nedir?

.pas dosyası aslında bir Delphi programlama projesinde bulunabilen bir Kaynak kod dosyasıdır. Delphi, geliştiriciler tarafından Windows tabanlı yazılımlar oluşturmak için kullanılan bir yazılım geliştirme uygulamasıdır; Delphi dilinde yazılmıştır. Delphi dili, Object Pascal dilinin bir çeşididir. Böylece Delphi derleyicisi ile yerel Win32 koduna derlenebilir.

PAS dosya formatı

PAS dosya formatı, Delphi birim kaynağı için ayrılmış bir kodlama dosyasıdır. Birimler, Delphi uygulamalarının ana yapı taşları olarak gerçekleştirilir. Geçerli Delphi projesinin kaynak kodunu Proje > Kaynağı Görüntüle menüsünden görüntüleyebilirsiniz. Programcılar, herhangi bir projenin kullanabileceği bağımsız bir dosya olarak bir birim oluşturabilir ve kaydedebilir. Projeye bir birim eklendiğinde, Delphi bunu proje .DPR dosyasının kullanımlar yan tümcesine kaydeder.

PAS dosyası örneği

Tek satır kod yazdığımızda. Delphi bizim için akıllıca birçok satır yazar. Tüm kaynak kodu PAS dosyasında yazılmıştır. Aşağıda, Delphi kaynak biriminin veya PAS dosyasının temel bir örneği verilmiştir:

unit Unit1;
 
 interface
 
 uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;
 
 type
  TForm1 = class(TForm)
   Label1: TLabel;   // The label we have added
   Button1: TButton;  // The button we have added
   procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
   { private declarations }
  public
   { public declarations }
  end;
 
 var
  Form1: TForm1;
 
 implementation
 
 {$R *.dfm}
 
 // The button action we have added
 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 begin
  Label1.Caption := 'Hello World';  // Label changed when button pressed
 end;
 
 end.
Önceki İçerikPDB
Sonraki İçerikNUT

BENZER YAZILAR

ATATÜRK Devrimi / Bir Çağdaşlaşma Modeli

1. GİRİŞ :a. Çağın Özellikleri :20. yüzyılı en belirgin özeliği bağımsızlaşma özleminin güçlü bir olgu olarak tüm dünyaya yayılmasıdır. Ancak dünya gerçeği bağımsız olmanın...

Tıklayın Botlar ve Sahte Trafik Maliyeti Çevrimiçi Reklamverenler 35 Milyar Dolar

Tıklama başına ödeme reklamcılığı dünyası, çalışmasını sağlamak için trafiğe bağlıdır. Ancak neredeyse PPC reklamları olduğu sürece, onları “tıklamak” ve sistemi oynamak için botlar olmuştur. Açık...

SK Hynix, AI destekli görüntü sensörü geliştiriyor

SRAM tabanlı AI hızlandırıcı SK Hynix'in sinir ağı teknolojisini kullanan yeni bir CMOS görüntü sensörü (CIS) geliştirdiğini öğrendik. Kaynaklar, Güney Koreli bellek devinin BDT'ye bir AI...

POPÜLER YAZILAR

Lazer Hassasiyeti, NASA’nın Navigasyon Doppler Lidar’ı ile Ay Keşifleriyle Buluşuyor

NASAAy gösterisi için hazırlanan Navigasyon Doppler Lidar teknolojisi, uzay araştırmalarının ötesinde sonuçları olan iniş teknolojisindeki ilerlemeleri vurguluyor. Bu ayın sonlarında, NASA'nın ticari ay teslimat hizmetleri...

Ay, Mars ve Ötesi için Öncü Fisyon Enerjisi

NASA özerklik, güvenlik ve uzun vadeli çalışmaya odaklanarak Ay için bir nükleer fisyon reaktörü geliştirmeye yönelik Fisyon Yüzey Enerjisi Projesi ile ilerliyor. Bu çaba,...

Yeni Nesil OLED Teknolojisinin Arkasındaki Sır

Durham Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının yeni bir araştırması, daha parlak, daha verimli ve daha kararlı mavi organik ışık yayan diyotlara (OLED'ler) doğru beklenmedik bir yolu...

SEC’in X hesabı, Bitcoin ETF onayına ilişkin sahte haberler yayınlamak için saldırıya uğradı

Birisi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) X (eski adıyla Twitter) hesabını ele geçirdi ve kurumun, kayıtlı ulusal güvenlik borsalarında Bitcoin ETF'lerinin (borsada...