Paratüberküloz

By | 4 Kasım 2021

Etken

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis’dir

Klinik bulgular

Sığır, koyun, keçi ve diğer ruminantların bir hastalığıdır. Sığırlarda klinik belirtilere 2 yaşından önce çok rastlanmaz ve genellikle 2-6 yaşlar arasında görülür. Bulaşma genellikle sindirim yolu ile meydana gelir.

Hastalığın başlangıçta hayvanın genel durumunun bozulmasının yanında, kılların karmaşık bir hal alması ve intermandibular bölgede ödemler göze çarpar, ilerleyen kronik bir zayıflama vardır.

Diyare başlayınca ödem kaybolur. Deri normal görünümünü kaybeder ve kuru bir hal alır. Vücut ısısı normaldir. Aralıklı veya devamlı bir diyare tabloyu tamamlar. Çok sulu olan gaitada kan izleri, epitelial artıklar ve mukus bulunur. Gluteal kaslarda çökmeler postorbital yağlarda erimeler ve gözlerin içeri doğru çökmesi belirginleşir.

Otopsi bulguları

Lezyonlara genellikle ince bağırsakların son kısımları ile kalın bağırsaklarda ve bunlara ait lenf yumrularında rastlanır. İntestinal mukoza normalinden 4-5 misli kalınlaşmış, kıvrılmış ve beyin gibi kıvrımlı bir görünüm almıştır. Mukoza hemorajiktir. Mezenteriyel ve ileo-sekal lenf yumruları şişmiş, ödemlidir.

Marazi madde şeçimi ve gönderme şekli

Bütün bağırsaklar açılıp, boydan boya kontrol edilir. Kalınlaşmış kısımlar birkaç yerinden kesilerek alınır.

Mezenteriyal ve ileo-sekal lenf yumruları yağ ve etraf dokulardan temizlenerek laboratuvara soğuk şartlarda (+50 C (±30 C)) ulaştırılır, ve/veya histopatolojik incelemeler için %10 formollü bakteriyolojik incelemeler için %50 gliserinli tuzlu su içeren steril iki kavanoz içirsinde de laboratuvara gönderilir.

Klinik semptom gösteren hayvanların rektum mukozasından alınan kazıntı, gaita ve kan serumu gönderilir.

Koruma ve kontrol

Kontrol ve eradikasyonda allerjik ve serolojik testler kullanılır. Testlerde pozitif /reaktör bulunan hayvanlar kesime sevk edilir.

Dezenfeksiyon

Mycobacterium aviumsubsp. paratuberculosis fiziksel ve kimyasal maddelere oldukça dirençlidir.

Dezenfektan olarak fenol (%2), kreozol (%1), formalin (%3) ve NaOH (%5) kullanılır.

Direkt güneş ışınlarına ve ultraviyole ışınlarına karşı duyarlıdır, pastörizasyon ısısında genellikle ölürler. Çamaşır suyu etkili bir dezenfektandır.