Enterotoksemi

Etken Clostridium perfringens (C. welchii) grubu mikroorganizmalar Klinik bulgular Başta koyun ve kuzular olmak üzere keçi, sığır, at ve kanatlılar duyarlıdır. Genelde klinik bulguları görmek her zaman mümkün değildir, hayvanlar ölmüş olarak bulunurlar. Hastaların görülebildiği durumlarda sallantılı bir şekilde yürüdükleri, diğer hayvanların gerisinde kaldıkları, kısa bir zaman sonra yatıp kalkamadıkları, şiddetli bir şekilde çırpınıp öldükleri görülür. Otopsi bulguları… Read More »

Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis (Black disease)

Etken Clostridium oedematiens tip B Klinik bulgular Her yaştaki koyunlar, genellikle 1 yaşındakiler hastalığa yakalanırlar İlk semptomların görülmesinden birkaç saat veya daha az bir zaman içinde ölürler. Hastalar sürünün arkasında kalırlar, etrafı ile ilgilenmezler. Sonunda, sürüyü takip etmek için gayret eder başaramaz, yatarlar. Vücut ısıları yükselir. Şiddetli klinik bulguların görülmesinden sonra yarım saat içinde sakin bir şekilde ölürler.… Read More »

Contagıouse Equıne Metritis (Cem)

Etken Taylorella equigenitalis Klinik bulgular Kısraklarda servisitis, vajinitis, endometritis ve infertilite ile karakterize, çok bulaşıcı venereal bir hastalıktır. Aygır ve kısrakların taşıyıcı olması infeksiyonun önemini artırmaktadır. Hastalığın inkubasyon süresi 2-14 gün arasıdır. Kısraklarda akut dönemde erken östrus, servisitis, vaginitis ve endometritis görülür. kronikleşmiş vakalarda ise çok az ya da hiç klinik belirti görülmez. Aygırlar ise infekte olmazlar. Taşıyıcı… Read More »

Buzağı Septisemisi

Etken Etkeni invaziv özellikteki Esherichia coli serotipleridir. Klinik bulgular Klinik işaretler septisemik, toksemik ve ishal olmak üzere üç ayrı formda seyredebilir. Toksemik form Perakut seyreder ve 3-8 saat içinde septik şoka bağlı olarak önce koma devamında ani ölümle son bulan bir seyir izler. Vücut sıcaklığı normalin altına düşmüştür, ishal görülmez, mukozalar solgundur, taşikardi görülür. Tremor, hiperestezi, opistotonus ve… Read More »

Bulaşıcı Sığır Plörapnömonisi

Etken Mycoplasma mycoides subsp. mycoides Small Colony Klinik bulgular Sığır ve mandaların plörezi ve fibrinli interstisyal pnömonisi ile karakterize bulaşıcı hastalığıdır. Damlacık infeksiyonu, burun akıntısı, salya, uterus akıntıları, süt ve idrar ile bulaşır. Yüksek ateş, ruminasyonun durması, öksürük, burundan mukopurulent akıntı gelmesi ve genç hayvanlarda artritis başlıca belirtileridir. Otopsi bulguları Plöra kalınlaşmış ve yangılıdır. Üzerinde fibrin birikintisi vardır.… Read More »

Bulaşıcı Keçiciğer Ağrısı

Etken Mycoplasma capricolum subsp.capripneumoniae Klinik bulgular Hastalığa sadece keçiler yakalanırlar. Öksürük, yüksek ateş (41-42°C), burun deliklerinde mukopurulent akıntının görülmesi, solunum güçlüğü ve ani ölüm tipik belirtileridir. Otopsi bulguları Akciğerlerde pnömoni, hepatizasyon, plörezi, göğüs kafesi içinde fibrinli veya purulent plöra sıvısı birikmesi, mediastinal lenf bezlerinde 3-4 misli büyüme ve kalp kesesinde fibrinli bir eksudat görülür. Marazi madde seçimi ve… Read More »

Bulaşıcı Agalaksi (Süt Kesen)

Etken Mycoplasma agalactiae Klinik bulgular Koyun ve keçilerde mastitis, keratokonjuktivitis ve artritis ile seyreden akut veya kronik bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık; sağım sırasında ellerle, artritisli hayvanlarda eklemlerin açılıp eklem sıvılarının çevreye yayılması ile veya gözyaşı akıntısı ile bulaşır. Otopsi bulguları Meme dokusu atrofiye olur, süt kanalları kapalıdır. Eklem kapsulası kalınlaşmış ve eklem sıvısı purulent karakterde olup miktarı artmıştır.… Read More »

Brusellozis

Etken Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, B. ovis, B. canis, B. neotomae, B. microti, B. inopinata, B. pinnipedialis, B. cetaceae, B.papionis.B.abortus sığırlarda, B.melitensis koyun ve keçilerde, B.suis domuzlarda, B.ovis koçlarda, B.neotomae çöl ve orman farelerinde, B.canis köpeklerde ve son zamanlarda keşfedilen türlerden B.microti tarla farelerinde, B.cetaceae su memelilerinde (Balina, Yunusbalığı…v.b.), B.pinnipedialis suda yaşayan yüzgeçayaklılarda (Ayıbalığı….v.b) birinci derecede… Read More »

Bradzo

Etken Clostridium septicum Klinik bulgular Hastalık koyunlarda, özellikle toklularda görülür. Aniden ortaya çıkar, hastalar yemeyi keserler, sürünün arkasında kalırlar, sürü ile beraber hareket etmek istemezler, bu durumda 2-12 saat kaldıktan sonra hemen komaya girer ve birkaç dakika içinde ölürler. Otopsi bulguları Taze kadavralarda abomasum mukozasında yaygın, şiddetli hemorajik bir yangı görülür. Olayların büyük bir kısmında karın boşluğunda fazla… Read More »

Botulismus

Etken Clostridium botulinum Klinik bulgular Hastalık başta sığır ve koyunlar olmak üzere tek tırnaklılar, kanatlılar ve daha az keçi, domuz, köpek ve kedilerde görülür. Hastalarda ilk belirti dik ve hantal yürüyüş ve yatmak arzusu şeklinde görülen hareket sistemi bozukluğudur. Hastalık ilerledikçe vücudun arka kısmından başlayıp öne doğru ilerleyen felce bağlı olarak hayvanlar başı geriye bükülmüş şekilde yatar, kalkamazlar.… Read More »