Elma Bahçesinden – Kitap

İnsan yaşamış olduğu yere benzer, diyordu ya Edip Cansever, şimdi inandım. Benzermiş. İnsan coğrafyanın da, iklimin de, ruhunun da kalıplarını kırıp atabilirmiş ek olarak. Ona da inandım. Yaşamı süresince, devamlı kısa çöpü çekenlerin kazanılmış olduğu bir dünya da olabilirmiş meğer. Hem de yakınımızda, oldukça yakınımızda olabilirmiş o dünya. Niçin olmasın ki? Yakınımızda söylediğim, sözün gelişi. Bu yazıyı Olav… Read More »

Listeriozis

Etken Listeria monocytogenes Klinik bulgular Genel olarak sporadik seyirli olan infeksiyonlar, insan ve hayvanlarda (koyun, sığır, keçi, manda, geyik, domuz, köpek, kedi, laboratuvar hayvanları, kürk hayvanları, hindi, kaz, çinçila, ördek, güvercin, tavuk, vs) rastlanan birçok olguda latent infeksiyonlar tarzında bir seyir gözlenmektedir. Beslenme bozuklukları, viral ve paraziter infeksiyonlar hazırlayıcı nedenlerdir. Birçok hayvanın sekret ve ekskretlerinden, infekte hayvanların doku… Read More »

Leptospirozis

Etken Leptospira interrogans Klinik bulgular Leptospirozis sığır, koyun, keçi, domuz, at, köpek ve insanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Hastalık, akut, subakut ve kronik seyirli olabilir. Bulaşma çiftleşme ile, inhalasyon ile, mikroplu materyalle direk temas ile, bulaşık su, yem, süt vs.’nin sindirim yolu ile alınması sonucu meydana gelir. Bulaşma kongenital olabildiği gibi kan emici artropotlar ve rezervuar hayvanlar aracılığı… Read More »

Koyun Ve Keçilerde Pasteurellosis

Hastalık etkenleri Manheimia haemolytica ve Bibersteinia trehalosi olmasına rağmen, infeksiyonlarda Pasteurella multocida da bulunabilir. Klinik bulgular B. trehalosi, iki aydan küçük koyunlarda yaygın olarak septisemi ve sistemik Pasteurellozis hastalığına sebep olur. Hastalığın sistemik formu genç koyunlarda ateş, ilgisizlik, iştah azalması ve ani ölümlerle karakterizedir. Etken tonsillerden akciğerlere kan yoluyla geçtiği için, septisemi ve hastalığın idrar kesesi, eklemler, beyin… Read More »

Koyunlarda Salmonellaabortus Ovis İnfeksiyonu

İnfeksiyonlar, yavru atmaya (abort) sebep olur ve başlıca koyunlarda görülmektedir. Bu hastalığın etkeni Enterobacteriaceae ailesinden Salmonella enterica subsp. enterica serovar (serotype) abortusovis olup, gram negatif çubuk şeklinde aerobik bakteridir. Klinik bulgular Koyunlarda, abort görülünceye dek spesifik bir bulguya rastlanmaz. Abortlar gebeliğin genel olarak son iki ayında görülür. Yavrular doğsa bile, doğumdan sonraki birkaç saat içinde septisemiden ölebilirler. Nadiren… Read More »

İnfeksiyöz Bovine Keratokonjuktivitis

(Pinkeye, Blight) Etken Moraxellabovis. Klinik bulgular Hastalık genellikle bir gözde başlar. Diğer göze daha sonra geçer. İnkübasyon süresi 3-5 gündür. İlk belirtiler blefarospazm, fotofobi ve seröz gözyaşıdır. Daha sonra konjuktivit, korneada ödem ve ülserler görülebilir. Keratit merkezden başlar. İnfeksiyon kronik duruma geçip körlüğe de neden olabilir. Özellikle genç sığırlar çok duyarlıdır. Bu hayvanlarda kilo kaybı ve süt veriminde… Read More »

Jurassic Park

Michael Crichton’un (1942-2008) aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan, yönetmenliğini Steven Spielberg’in yaptığı ve üç ayrı dalda Oscar kazanan Jurassic Park, 1993 yılı yazında gösterime girdiğinde bizleri yaşlı dünyamızın geçmişine doğru olağanüstü bir yolculuğa çıkarmış, korku ve heyecanla dolu dakikalar yaşatmıştı. İlk defa, beyazperde de olsa, dinozorlarla birlikte yaşamanın ne demek olacağını -veya olmayacağını- görmemizi sağlamıştı Jurassic Park. O… Read More »

Şirketlerin Yeni Gözdesi

Dalgalanan bir sandalye, titreyen bir fare, masanın üzerinde hareketli bir kola asılmış bir monitör. Tüm bunlar Cornell Üniversitesi’nde ofis ergonomisi konusunda çalışmalar yapan, tasarım ve çevresel analiz profesörü Alan Hedge tarafından, sürekli bilgisayarla çalışan ve bu nedenle bazı sağlık sorunları yaşayan kişiler için tasarlanmış ürünler. Önceleri ağır kaldırmak gibi etkinlikler sonucunda ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi hastalıklarına… Read More »

Gazlı Gangren

Etken Başta Clostridium septicum, C. chauvoei, C. oedematiens ve C. perfringens olmak üzere diğer bazı Clostridial mikroorganizmalardır. Klinik bulgular Hastalık bütün hayvanlarda görülür. Yara infeksiyonudur. Hastalık yerleştiği vücut bölgesinde hamur kıvamında bir şişlik ile başlar, 24 saat içinde bütün bölgeye yayılan sıcak ve ağrılı bir ödeme dönüşür, önceleri sarı renkte, sonra kanlı bir ödem sıvısı akar, vücut ısısı… Read More »

Enzootik Abortus

Etken Chlamydophila abortus Klinik bulgular Chlamydophila abortus sığırlarda, koyun ve keçilerde ve ender olarak at, domuz ve geyiklerde hastalık oluşturur. Özellikle yoğun yetiştiricilik yapılan ve birbirine yakın çiftliklerin bulunduğu bölgelerde ciddi problemlere yol açmaktadır. Koyunlarda enzootik abort, en önemli klinik belirtisidir. Hastalık doğuma 2-3 hafta kala yavru atma, erken doğum ve zayıf yavru doğumuyla kendisini gösterir. İnfekte hayvanlar… Read More »