Salı, Haziran 6, 2023

ONE

- Advertisement -

ONE
ONE

.ONE dosyası nedir?

.ONE uzantısıyla temsil edilen dosya, Microsoft OneNote uygulaması tarafından oluşturulur. OneNote, not almak için taslak defterinizi kullanıyormuşsunuz gibi uygulamayı kullanarak bilgi toplamanıza olanak tanır. OneNote dosyaları, belge sayfalarında sabit olmayan konumlara yerleştirilebilen farklı öğeler içerebilir.

Bu öğeler metin, sayısallaştırılmış el yazısı ve resimler, çizimler ve multimedya (ses/video) klipleri dahil diğer uygulamalardan kopyalanan nesneleri içerebilir. Microsoft artık Office365’in bir parçası olarak, Notların internet üzerinden diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşılabileceği çevrimiçi OneNote sürümünü sunuyor.

.ONE Dosya Biçimi Özellikleri

OneNote dosya formatı, dijital notları hiyerarşik bölüm ve sayfa kümeleri olarak temsil etmenin etkili bir yolunu sağlar. Her sayfa, dosya biçimi Belge Nesne Modeli (DOM) tarafından temsil edilmek üzere belirli bir yapıda kullanıcı tanımlı içerik içerir. Bu format için veri modeli aşağıda gösterildiği gibidir.

Yapıya Genel Bakış

OneNote dosya biçimi için veri modelinde gösterildiği gibi, bir OneNote belgesi farklı öğelerden oluşur.

Bölüm

Bölüm, OneNote dosyasındaki en üstteki kapsayıcıdır ve içinde ayrıca aşağıdaki gibi farklı öğeler içerir:

  • Sayfalar
  • Meta veriler
  • Özellikleri

Meta veriler ve özellikler, bölüm adını, bölümde bulunan sayfaların kimliğini ve bu sayfaların görüntülenme sırasını içerir. “Bölüm” terimi, bir bölümdeki tüm sayfaları ve bu verilerin .one dosya adı uzantısına sahip bir OneNote® düzeltme deposu dosyasındaki temsilini ifade eder.

Sayfa

OneNote belgesindeki kullanıcı tanımlı içerik, bir sayfanın içinde bulunur. Sayfa bilgileri metin, listeler, tablolar, sayfa başlıkları, resimler ve not etiketlerini içerir. Bir sayfa, içerilen nesnelerin çoğunun eklendiği anahat nesnelerinden oluşur. Anlamlı gösterim için her sayfaya bir ad verilebilir ve nesneler doğrudan sayfalara da eklenebilir. Bir sayfa ayrıca hiyerarşik bir sistemde alt sayfalar içerebilir.

Özellikler ve Özellik Kümeleri

OneNote içeriği, özelliklerden, özellik kümelerinden ve dosya veri nesnelerinden oluşur. Özellik kümesi, bir tür içeriği temsil eden bir özellikler koleksiyonudur. Bir dosya veri nesnesi, resimler, katıştırılmış dosyalar veya ses/video içeriği içeren bir ikili veri bloğudur.

OneNote Not Defteri

Not defteri, aynı dizinde depolanan bölüm dosyalarının bir koleksiyonudur. Not defteri içindeki bölümlerin sırası ve not defterinin rengi gibi ayarları belirtmek için bir özellikler koleksiyonu kullanılır.

Dosya Yapısı

Bir revizyon deposu dosyası Başlık yapısıyla başlamalıdır ZORUNLU. Dosyanın geri kalanı, her bloğun boyutunun ve yapısının kendisine başvuran alan tarafından belirlendiği bayt bloklarına bölünmüştür. Bir bloğa Başlık yapısı tarafından başvuruluyorsa veya başka bir erişilebilir bloktaki bir alan tarafından başvuruluyorsa erişilebilirdir. Başlık yapısı ve erişilebilir bloklar dışındaki veriler dikkate alınmamalıdır ZORUNLU.

Tüm yapılar 1 baytlık sınırlar üzerinde hizalanır. Aksi belirtilmedikçe tüm tamsayılar imzalanır. Aksi belirtilmedikçe tüm alanlar little-endian şeklindedir.

Başlık

.ONE dosyasının Başlığı, aşağıdaki gibi dosya bilgilerinin temsili için farklı benzersiz kimlikler ve alanlar içeren parçalardan oluşur:

guidFileType (16 bayt): Revizyon depolama dosyasının türünü belirten bir GUID. Aşağıdaki tablodaki değerlerden biri OLMALIDIR.

Dosya Biçimi Değer
.one {7B5C52E4-D88C-4DA7-AEB1-5378D02996D3}
.onetoc2 {43FF2FA1-EFD9-4C76-9EE2-10EA5722765F}

guidFile (16 bayt): Bu revizyon depolama dosyasının kimliğini belirten bir GUID. Küresel olarak benzersiz OLMALIDIR.

guidLegacyFileVersion (16 bayt): “{00000000-0000-0000-0000-000000000000}” OLMALIDIR ve dikkate alınmamalıdır ZORUNLU.

guidFileFormat (16 bayt): Dosyanın bir revizyon depolama dosyası olduğunu belirten bir GUID. “{109ADD3F-911B-49F5-A5D0-1791EDC8AED8}” OLMALIDIR.

ffvLastCodeThatWroteToThisFile (4 bayt): İşaretsiz bir tamsayı. Dosya türüne bağlı olarak aşağıdaki tablodaki değerlerden biri OLMALIDIR.

Dosya Biçimi Değer
.bir 0x0000002A
.onetoc2 0x0000001B

ffvOldestCodeThatHasWrittenToThisFile (4 bayt): İşaretsiz bir tamsayı. Bu dosyanın dosya biçimine bağlı olarak aşağıdaki tablodaki değerlerden biri OLMALIDIR.

Dosya Biçimi Değer
.bir 0x0000002A
.onetoc2 0x0000001B

ffvNewestCodeThatHasWrittenToThisFile (4 bayt): İşaretsiz bir tamsayı. Bu dosyanın dosya biçimine bağlı olarak aşağıdaki tablodaki değerlerden biri OLMALIDIR.

Dosya Biçimi Değer
.bir 0x0000002A
.onetoc2 0x0000001B

ffvOldestCodeThatMayReadThisFile (4 bayt): İşaretsiz bir tamsayı. Bu dosyanın dosya biçimine bağlı olarak aşağıdaki tablodaki değerlerden biri OLMALIDIR.

Dosya Biçimi Değer
.bir 0x0000002A
.onetoc2 0x0000001B

fcrLegacyFreeChunkList (8 bayt): “fcrZero” değerine sahip OLMALIDIR FileChunkReference32 yapısı.

fcrLegacyTransactionLog (8 bayt): “fcrNil” OLMALIDIR FileChunkReference32 yapısı.

cTransactionsInLog (4 bayt): İşlem günlüğündeki işlem sayısını belirten işaretsiz bir tamsayı. Sıfır OLMAMALIDIR.

cbLegacyExpectedFileLength (4 bayt): Sıfır olması GEREKEN ve yok sayılması GEREKEN işaretsiz bir tamsayı.

rgbPlaceholder (8 bayt): Sıfır olması GEREKEN ve yok sayılması GEREKEN işaretsiz bir tamsayı.

fcrLegacyFileNodeListRoot (8 bayt): “fcrNil” OLMALIDIR FileChunkReference32 yapısı.

cbLegacyFreeSpaceInFreeChunkList (4 bayt): Sıfır olması GEREKEN ve yok sayılması GEREKEN işaretsiz bir tamsayı.

fNeedsDefrag (1 bayt): dikkate alınmamalıdır ZORUNLU.

fRepairedFile (1 byte): göz ardı edilmelidir.

fNeedsGarbageCollect (1 bayt): dikkate alınmamalıdır ZORUNLU.

fHasNoEmbeddedFileObjects (1 byte): Sıfır olması GEREKEN ve yok sayılması GEREKEN işaretsiz bir tamsayı.

guidAncestor (16 bayt): İçindekiler dosyasının Header.guidFile alanını belirten ve aşağıdaki tabloda verilen bir GUID:

İçindekiler Dosya Biçimi İçindekiler Dosyasının Konumu
Bölüm Dosyası – .One İçindekiler dosyası bu dosyayla aynı dizinde bulunur.
İçindekiler Dosyası – .onetoc2 İçindekiler dosyası bu dosyanın üst dizininde bulunur.

 

GUID {00000000-0000-0000-0000-000000000000} ise, bu alan bir içindekiler tablosu dosyasına başvurmaz.

crcName (4 bayt): Bu revizyon depolama dosyasının adının CRC değerini belirten işaretsiz bir tamsayı. Ad, dosya adının uzantısı ve sonunda ek bir boş karakterle Unicode temsilidir. Bu CRC, bu revizyon deposu dosya biçiminden bağımsız olarak her zaman .one dosyası için CRC algoritması kullanılarak hesaplanır.

fcrHashedChunkList (12 bayt): Bir karma yığın listesindeki ilk FileNodeListFragment’e bir başvuruyu belirten bir FileChunkReference64x32 yapısı. FileChunkReference64x32 yapısının değeri “fcrZero” veya “fcrNil” ise karma yığın listesi mevcut değildir.

fcrTransactionLog (12 bayt): Bir işlem günlüğündeki ilk TransactionLogFragment yapısına bir başvuruyu belirten bir FileChunkReference64x32 yapısı. fcrTransactionLog alanının değeri “fcrZero” OLMAMALIDIR ve “fcrNil” OLMAMALIDIR.

fcrFileNodeListRoot (12 bayt): Bir kök dosya düğümü listesine başvuru belirten bir FileChunkReference64x32 yapısı. fcrFileNodeListRoot alanının değeri “fcrZero” OLMAMALIDIR ve “fcrNil” OLMAMALIDIR.

fcrFreeChunkList (12 bayt): İlk FreeChunkListFragment yapısına bir başvuru belirten bir FileChunkReference64x32 yapısı. FileChunkReference64x32 yapısının değeri “fcrZero” veya “fcrNil” ise, serbest öbek listesi mevcut değildir.

cbExpectedFileLength (8 bayt): Bu revizyon depolama dosyasının boyutunu bayt cinsinden belirten işaretsiz bir tamsayı.

cbFreeSpaceInFreeChunkList (8 bayt): Boş yığın listesi tarafından belirtilen boş alanın boyutunu bayt cinsinden belirtmesi GEREKEN işaretsiz bir tamsayı.

guidFileVersion (16 bayt): BİR GUID. cTransactionsInLog alanının veya guidDenyReadFileVersion alanının değeri değiştirilirken guidFileVersion yeni bir GUID olarak değiştirilmelidir ZORUNLU.

nFileVersionGeneration (8 bayt): Dosyanın kaç kez değiştiğini belirten işaretsiz bir tamsayı. guidFileVersion alanı değiştiğinde ARTIRILMALIDIR.

guidDenyReadFileVersion (16 bayt): BİR GUID. Dosyanın Başlık yapısı ve kullanılmayan depolama blokları hariç, dosyanın mevcut içeriği değiştirilirken, guidDenyReadFileVersion yeni bir GUID olarak DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR.

grfDebugLogFlags (4 bayt): sıfır OLMALIDIR. göz ardı edilmelidir.

fcrDebugLog (12 bayt): “fcrZero” değerine sahip OLMALIDIR FileChunkReference64x32 yapısı. göz ardı edilmelidir.

fcrAllocVerificationFreeChunkList (12 bayt): “fcrZero” OLMALIDIR FileChunkReference64x32 yapısı. göz ardı edilmelidir.

bnCreated (4 bayt): Bu revizyon deposu dosyasını oluşturan uygulamanın yapı numarasını belirten işaretsiz bir tamsayı. Göz ardı edilmelidir.

bnLastWroteToThisFile (4 bayt): Bu revizyon deposu dosyasına en son yazan uygulamanın yapı numarasını belirten işaretsiz bir tamsayı. Göz ardı edilmelidir.

bnOldestWritten (4 bayt): Bu revizyon deposu dosyasına yazan en eski uygulamanın yapı numarasını belirten işaretsiz bir tamsayı. Göz ardı edilmelidir.

bnNewestWritten (4 bayt): Bu revizyon deposu dosyasına yazan en yeni uygulamanın yapı numarasını belirten işaretsiz bir tamsayı. Göz ardı edilmelidir.

rgbReserved (728 bayt): sıfır OLMALIDIR. göz ardı edilmelidir.

Referanslar

Önceki İçerikONETOC2
Sonraki İçerikXSL-FO

BENZER YAZILAR

Netflix, Hesap Paylaşımına Karşı Nasıl Mücadele Verdiğini Açıklıyor

Netflix, hesap paylaşımına karşı mücadele de dahil olmak üzere hizmetinde daha tartışmalı değişiklikler yapıyor. Şirket, herkesin kendi hesabına sahip olması gerekeceğinden bunun abone sayısını...

Apple Watch Ultra, Eski Saat Kordonlarıyla Uyumludur

Apple, yakın zamanda düzenlediği Far Out etkinliğinde yeni Apple Watch Series 8 ve Apple Watch SE 2'yi bir tekne dolusu ileriye dönük eklemeyle duyurdu....

Anahtar Kelime Yoğunluğu Kontrolü Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Her web yöneticisi, anahtar kelime araştırmasının önemini bilir. Etkili bir anahtar kelime araştırması, bir web sitesinin genel başarısı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Anahtar...

Porsche Design & AGON by AOC Reveal Premium PD27S 27 inç Oyun Monitörü

AOC'den Porsche Design ve AGON, yeni 27 inç oyun monitörünü ortaya koyuyor Monitörün 170 Hz'e yükseltebileceği 165 Hz yenileme hızı, 1 ms Griden Griye (GtG)...

Heroic Games Launcher İncelemesi: Tek Yerde Epic ve GOG

İNCELEME BİLGİSİ Uygulama: Heroic Games Launcher İncelendi:25 Nisan 2023 UYGULAMA ÖZELLİKLERİ Oyun koleksiyonunuz için tek bir arayüz Epic ve GOG oyunlarınız hakkında ayrıntılar Sağlanan temaları kullanın...

MD5

MD5 dosyası nedir? Bir MD5 dosyası, bir dosyanın bütünlüğünün doğrulanması için kullanılan bir sağlama toplamı dosyasıdır. İlişkili dosya için bir parmak izine benzer ve dosyadaki...

POPÜLER YAZILAR

Gigabyte, 600 ve 700 Serisi Anakartlarına “Yeni Nesil Intel Masaüstü CPU” Desteği Ekliyor

Gigabyte, 600 ve 700 serisi anakartları için Intel'in yeni nesil masaüstü CPU desteği ekleyen yeni bir BIOS güncellemesini sessizce yayınladı. Gigabyte 600 ve 700 Serisi...

Apple AR Kulaklığını Pazartesi Günü Açıklayacak, Ancak Cihaz Ekim’de Seri Üretime Gireceğinden Lansman Aylar Sürebilir

Apple'ın merakla beklenen AR Kulaklığını Pazartesi günü WWDC etkinliğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihaz bir süredir söylenti değirmeninde dinlendi ve birkaç gecikmeden sonra, kulaklık nihayet...

Gmail Doğrulama Rozetlerini hatırlıyor musunuz? Dolandırıcılar Onlardan Yararlanmanın Bir Yolunu Buldu

Google, insanların her e-posta aldıklarında güvende olmalarını sağlamanın çeşitli yollarını araştırmaktadır. Şirket, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli önlemler aldı: yakın zamanda duyuruldu İleti...

Apple’ın 12 Çekirdekli ‘X1’ Yonga Setli AR Kulaklığı, Yeni Benchmark Sızıntısında M2 Max’ten Daha Hızlı Performans Gösteriyor, Ama Ne yazık ki Skorlar Sahte

SoC'nin X1 olarak adlandırıldığını ortaya çıkaran en son kıyaslama sızıntısını duymak bizim için şaşırtıcıydı. 8 çekirdekli bir CPU yerine liste, M2 Max'ten daha yüksek...