Nekrobasillozis

By | 4 Kasım 2021

Etken

Fusobacterium necrophorum

Klinik bulgular

Hastalık başta kuzu ve sığırlar olmak üzere diğer evcil hayvanlarda ve vahşi hayvanlarda görülür. Birkaç günlük buzağılar 2 yaşına kadar veya daha büyük sığırlar hastalığa duyarlıdır.

Hastalarda; iştahsızlık, vücut ısılarında yükselme, salya akışı ve vak’aların bir kısmında da purulent burun akıntısı görülür. Zor solurlar ve öksürürler. Sırtları kamburlaşır, hareket etmek istemezler, yatarlar.

Hastalık akut seyrettiği durumda klinik bulgular görülmeksizin ölümle sonuçlanır. Kuzular, durgun, zayıf ve karınları gergindir, birkaç günde ölürler.

Otopsi bulguları

Kuzuların karaciğer ve akciğerinde değişik büyüklükte nekroz odakları görülür.

Sığırlarda genellikle ağız ve boğaz, ayak, karaciğer, uterus, meme başı, abomazum, eklem ve karaciğerlerde nekrotik lezyonlar vardır.

Marazi madde şeçimi ve gönderme şekli

Nekrotik doku parçaları, soğuk zincirde, %50 gliserinli fizyolojik tuzlu su içinde en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır.

Önemli açıklamalar

Sığırların beslenmesinde taneli yem azaltılır, kuzuların göbek kordonu batikon bulunan bir şişe içine daldırılır.