Mikotik Mastitis

By | 4 Kasım 2021

Etken

Aspergillus fumigatus, A.terreus. Candida albicans, C.krusei, C.parapsilosis, C.pelliculosa, C.pseudotropicalis, C.tropicalis, Cryptococcus neoformans, Pichia farinosa, Rhodotorula mucilaginosa, Scaccharomyces fragilis, Actinomyces bovis, Nocardia asteroides, N.brasiliensis, N.farcinica ve Prototheca türleri. Mikotik mastitisler genellikle antibiyotiklerin yoğun kullanımından sonra görülürler.

Klinik bulgular

Meme dokusunda şişme, ödem, duyarlılık, ağrılı sağım, sıcaklık, sütün renginde ve kıvamında değişmeler, granüllü sekret, kanlı ve pıhtılı içerik görülür.

Supramammal lenf yumrularında şişmeyi takiben genel semptomlar ortaya çıkar.

Akut olgularda olaya sekonder mikroorganizmalar da karışırsa hastalığın seyri ve prognozu değişir, sağaltım daha da zorlaşır.

Kronik granülamatöz karakterdeki mikotik mastitilerde, meme dokusunda ceviz veya yumruk büyüklüğünde nodüllerin varlığı hissedilir. Gri-yeşilimsi, kötü kokulu ve içinde nekrotik doku parçaları olan bir irin akar.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Mastitis bölümünde açıklanan şekilde alınan süt örnekleri seri bir şekilde buzluk veya termosta en geç 24 saat içinde gönderilir.