4 C
Ankara
Salı, Nisan 20, 2021
Ana Sayfa Kitap Özetleri Liderlik Sanatı

Liderlik Sanatı

- Advertisement -
- Advertisement -

KİTABIN ADI : Liderlik Sanatı (Zen Dersleri)

KİTABIN YAZARI : Thomas CLEARY

YAYINEVİ VE ADRESİ : Anahtar Kitaplar Yayınevi Cağaloğlu-İSTANBUL

BASIM TARİHİ : 1993

KİTABIN YAYIM MAKSADI

Günümüz Liderlerine Yol Göstermek

KİTABIN ÖZETİ

Kitapta, liderlik felsefi açıdan ele alınmakta, toplum ile lider ilişkisi irdelenmekte, kitap, lider olmak isteyenlere yalnızca bir başvuru kitabı olmanın dışında, onlara yol gösterici bir özellik taşımaktadır.

Orijinal Çince’de, Zen Derslerinin adı “Zen Okullarından Değerli Dersler”dir. Bunlar ilk önce Çin Zen ustası Miaoxsi tarafından 12 nci yüzyıl başlarında bir araya getirilmişlerdir.

Zen dersleri; Song hanedanının ilk dönemlerinde, büyük Zen ustalarının çoğu bilinmedik kaynaklardan gelen, artık varolmayan, ancak Zen okulları ağı ile doğrudan temas yoluyla özgün olarak bulunabilen kişisel öğretileri bir araya getirir. Bazıları ise o zamanki derleyici tarafından,o andaki sözlü geleneklerden faydalanılarak yazılmış olabilir.

Zen dersleri Zen Budist biliminin bir parçasıdır. Zen yazıtları şu anda elimizde bulunan kısmından çok daha geniştir.

Kitapta açık ve toplumsal konulara değinen ünlü öğretmenlerin çeşitli deyişlerine yer verilmiştir.

Bu deyişler günümüz liderlerine ve toplumlara çeşitli mesajlar vermekte, liderin toplumu göz ardı etmeden toplumla birlikte aydınlanmış niteliklere yükselmesini tavsiye etmektedir.

Kitapta çeşitli kaynaklardan elde edilmiş 216 tane deyiş irdelenmiş, liderin hangi özelliklere sahip olmasının gerektiği, topluma bakış açısının önemi ve toplumla birlikte aydınlanmanın önemi çeşitli görüşlerle, günümüzde de faydalanılacak bir şekilde bir araya getirilmiştir.

“Liderin erdemi yoksa o zaman o topluluk çöküşün eşiğindedir.” Günümüz toplumlarında da eğer liderler erdemli değilse toplumlarını kendileri ile birlikte çöküşe götürürler.

Liderler kendi çıkarlarından çok toplumun çıkarlarını ön planda tutmalı, onların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda toplumlarını çağdaş bir uygarlık seviyesine yükseltmelidirler. Bunu yapmayan lider, halkına liderlik yapamayacak bir duruma düşer ve halkından kopar. Halk da kendisine yeni bir lider arama yoluna başvurur.

“İyi liderler topluluğun aklını kendi akılları kılarlar ve hiçbir zaman akıllarının özel ön yargılara kapılmasına izin vermezler. Topluluğun gözleri ve kulaklarını kendi gözleri ve kulakları kılarlar ve hiçbir zaman gözleri ve kulaklarının taraflı olmasına izin vermezler.”

Liderler halkına karşı dürüst ve tarafsız olmalı, onlara her açıdan eşit yaklaşmalıdır. Yoksa lider toplumun lideri olmaktan çıkar; yalnızca taraf tuttuğu, yakınlık gösterdiği toplumun belli bir kısmına liderlik yapabilecek seviyede kalır.

“Topluluk karşısında insanın davranışları, dinlenme anındayken bile ciddi olmalıdır, konuklara karşı sarf edilen sözcükler tanıdıklara söylenirken de onur verici sözcükler olmalıdır.”

Lider toplumuna hak ettiği değeri vermeli kendini onlardan üstün görmemelidir. Lideri lider yapan kendi toplumudur. Lider toplumuna yakınlık gösterdiği, onlarla birlik olduğu sürece toplumun lideri olmaya devam edecektir. Lideri yücelten onu kendisine önder yapan kendi halkı olduğu gibi onu alçaltacak da kendi toplumu olacaktır.

- Advertisement -

Most Popular

Recent Comments

admin on 300full-60