Leptospirozis

By | 7 Ekim 2021

Etken

Leptospira interrogans

Klinik bulgular

Leptospirozis sığır, koyun, keçi, domuz, at, köpek ve insanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Hastalık, akut, subakut ve kronik seyirli olabilir.

Bulaşma çiftleşme ile, inhalasyon ile, mikroplu materyalle direk temas
ile, bulaşık su, yem, süt vs.’nin sindirim yolu ile alınması sonucu meydana gelir.

Bulaşma kongenital olabildiği gibi kan emici artropotlar ve rezervuar hayvanlar
aracılığı ile de olabilmektedir. Hastalık yüksek ateşle başlar. Bu dönemde leptospiralar kanda bulunur. Sonraki dönemde böbreklere ve karaciğere yerleşir.

Buna bağlı olarak sarılık, hemoglobinüri görülür. Ayrıca anemi, abortus ve mastitis te oluşabilir. Bazı hayvanlarda leptospiral meningitis ve nekrotik dermatitis oluşur.

Kulaklar ve apış arası derisi kabuklanır ve kuru bir görünüm alır.

Otopsi bulguları

Otopside anemi, sarılık, subseröz ve submukoz hemorajiler, böbreklerde büyüme, kapsulası altında nekrotik odaklar, iç organlarda (karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, bağırsak) kanamalar dikkati çeker. İdrar kesesinde kırmızı renkli bir idrar vardır.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Şüpheli hayvanlardan kan serumu gönderilir. Kan serumu hemolizsiz olmalıdır. Ayrıca kan serumuna mümkünse 1/10000 oranında koruyucu olarak mertiolat katılması uygundur.

Kan serumu hasta hayvanlardan olmak üzere hastalığın başlangıcından en az 2 hafta sonra ve antibiyotik kullanılmadan evvel alınmalıdır.

Ateşli devrede (Leptospiraemia döneminde, genellikle 7-10 gün ) aseptik koşullarda alınan defibrine kan, leptospiruria döneminde (hastalığın 2.haftasındaki periyot) aseptik koşullarda ve sonda ile alınan idrar gönderilebilir.

Ölen hayvanlardan ise idrar kesesinden steril şırınga ile çekilen
idrar, böbrek, karaciğer, serebrospinal sıvı, beyin, atık fetus ve süt marazi madde
olarak gönderilebilir. Organ örnekleri laboratuvara en fazla 6 saat içinde ulaştırılmalı, histopatolojik muayeneler için %10 formollu tuzlu su içinde gönderilmelidir.

Koruma ve kontrol

İnfeksiyon kaynağı olabilecek ölü hayvan kadavraları, mikropla bulaşık yem, ot, atık fetüs vs. yakılır veya gömülür. Bulaşık alanlar dezenfekte edilir.