Koyunlarda Salmonellaabortus Ovis İnfeksiyonu

By | 7 Ekim 2021

İnfeksiyonlar, yavru atmaya (abort) sebep olur ve başlıca koyunlarda görülmektedir.

Bu hastalığın etkeni Enterobacteriaceae ailesinden Salmonella enterica subsp. enterica serovar (serotype) abortusovis olup, gram negatif çubuk şeklinde aerobik bakteridir.

Klinik bulgular

Koyunlarda, abort görülünceye dek spesifik bir bulguya rastlanmaz. Abortlar gebeliğin genel olarak son iki ayında görülür.

Yavrular doğsa bile, doğumdan sonraki birkaç saat içinde septisemiden ölebilirler.

Nadiren de olsa doğrumdan sonra sağlıklı görünen yavrular 3 hafta içinde ishal ve akciğer infeksiyonları ile ölürler.

Yavru atımından sonra kanlı, purulent bir vajinal akıntı görülebilir.

Otopsi bulguları

Abort olmuş yavrular genelde normal ya da otolize olmuştur.

Bazen plazenta da septisemi bulguları gözlenir.

Ayrıca septisemi bulgularına ek olarak ödem, hemoraji, korioallantozis ve nekrozis görülebilir.

Fetal dokularda multifokal suppuratif yangı, nekrozis, ödem hemoraji görülebilir.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Mümkünse abort olmuş yavru bütün halinde, plasenta ve kotiledonlar soğuk zincire uygun şekilde laboratuara
ulaştırılmalıdır.

Koruma ve kontrol

Salmonella abortusovis aşıları ile immunizasyon sağlanabilir.