Koyun Ve Keçilerde Pasteurellosis

By | 7 Ekim 2021

Hastalık etkenleri Manheimia haemolytica ve Bibersteinia trehalosi olmasına rağmen, infeksiyonlarda Pasteurella multocida da bulunabilir.

Klinik bulgular

B. trehalosi, iki aydan küçük koyunlarda yaygın olarak septisemi ve sistemik Pasteurellozis hastalığına sebep olur.

Hastalığın sistemik formu genç koyunlarda ateş, ilgisizlik, iştah azalması ve ani ölümlerle karakterizedir.

Etken tonsillerden akciğerlere kan yoluyla geçtiği için, septisemi ve hastalığın
idrar kesesi, eklemler, beyin zarı ve akciğerlere lokalizasyonu görülür.

P. multocida genç koyunlardaki poliartritis vakalarında bildirilmiştir. M. haemolytica ise koyunlarda özellikle mastitis vakalarında görülmektedir.

Bu bakteriler koyun ve keçilerde fibrinonekrotik pnömoniye sebep olur.

Bu hastalık yüksek ateş, solunum güçlüğü, iştahsızlık ve ölümle karakterizedir.

Otopsi bulguları

Akciğerlerde nekroz odakları, küçük miktarlarda fibrinli sıvı, trombozlar, suppuratif bronchitis ve bronchiolitis görülür.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Nekropsi yapılmış hayvandan alınan lezyonlu akciğer örnekleri bakterinin izolasyonu ve identifikasyonu için yeterlidir.

Ayrıca transtracheal yıkama, bronkoalveolar lavaj ya da tracheal svap ile bakteri izolasyon ve identifikasyonu yapılabilir.

Alınan örnekler soğuk zincir şartlarında en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.

Koruma ve kontrol

Hastalıktan korunma için hastalığa spesifik hazırlanmış inaktif aşılar kullanılabilir.