Köpek ve kedilerde otopsi tekniği

By | 5 Ekim 2020
  • Kadavra sırt üstü yatırılır.
  • Mandibula’dan pubise kadar deriye kesit yapılır ve deri sırta doğru yüzülür.
  • Ön bacaklar thoraks ile skapula arasından yapılan kesitlerle, arka bacaklar da koksa femoral eklemlerden ayrılarak yana doğru yatırılır.
  • Karın boşluğunu açmak için, kartilago xyphoidea’dan pubise kadar linea
    alba üzerinde bir kesit yapılır. Enine bir kesit, kartilago xyphoidea’dan başlamak üzere son kaburgalara yakın ve paralel olarak sırta kadar uzatılır.
  • Göğüs boşluğunu açmak için, bıçak veya kostatom kullanılarak sternum, kaburga kıkırdaklarının dorsallerinden kesilerek uzaklaştırılır. Bu arada diyaframanın ventral kenarı da kesilerek göğüs ve karın organları hep birlikte çıkarılabilir.
  • Çevre dokuları kesilerek, mandibula arasından dışarı alınan dil elle tutularak, bıçak yardımı ile farinks, larinks, trachea, özefagus, akciğerler ve kalp serbest kalıncaya kadar kesilir. Makasla diyaframanın çevresinden kesilerek trachea tutulur ve karın organları ile beraber pelvise kadar serbest hale getirilir. Rektuma bir bağ konularak arkasından kesilir ve bütün organlar dışarıya alınır.
  • Beyin ve diğer kısımlar atlarda olduğu gibi çıkartılır