Kitap Özeti – Mustafa Kemal Atatük’ün Liderlik Sırları

By | 30 Ocak 2014

Son yıllarda Türkiye ve dünyada yöneticilik konusunda çok farklı tezler, kitaplar, uygulamalar ve teknikler ortaya çıkmıştır. Bu teknikler ve incelenen kitaplar olarak bakıldığında yönetici konumundaki kişilere bir yöntem anlatabilmektedir. Fakat bu kitaplar likle iş dünyasındaki karmaşaları yok etmeye veya dış ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel vs. anlayışlarına göre yazılmıştır. Örneğin iş dünyası savaşlarında Philip Morris’in Marlboro sigarasının, R.J.Reynolds’u nasıl alt ettiği gibi. Her ülkenin örfü adeti, karakteristiği, yaşama tarzları, daha geliştirirsek devlet yapılarında dahi büyük farklılıklar olduğu için bence ülkemiz yöneticilerine hitap edebilecek, bizi anlayan, bizi anlatan bir yöneticilik kitabından, yeni yöneticiler yetiştirirken faydalanmak daha geçerli olduğunu düşünüyorum.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Liderlik sırları adlı kitapta ise yok denecek kadar az sayıda olan bu kitapların bence en iyilerindendir. Çünkü kitap özetinde sadece Türk insanının bu toprakları tırnaklarıyla nasıl sökerek aldığını değil Büyük Atatürk’ün devleti kuruncaya kadar yaşadığı canlı olayların her birinde gösterdiği tutum ve davranışlar, Liderlik Sırları da anlatılmaktadır.

Çok az sayıda bir Türk Önderi için yazılmış bir kitap vardır. Bunlardan Wees Roberts’ in “Atilla’nın Liderlik Sırları” adlı kitabını okudum. Hem çok üzüldüm, hem çok sevindim. Bir Türk Hünkarı’nı bir Amerikalının anlatması elem verici ama Onu örnek seçmesi gurur vericiydi. Bundan dolayı bu kitap çok zengin tarihimizden esinlenerek Yüce Atamızın yöneticilik ilkelerini bir Türk’ün kaleminden duygu ve düşüncelerinden almak en doğru olanı olmalıdır. Kitabı yazan incelerken bir yöneticide bulunması gereken 50 adet ana özellikten tek tek bahsetmiş ve bununla ilgili canlı örnekleri sadece Atatürk’ten vermiştir. Seçilen örnekler ve anekdotlar yazarın okuduğu 100 ayrı kitaptan derlemedir. Kitap okunurken çok değişik, çok çarpıcı, çok etkileyici örnekleri bir anda okunduğunda hayret verdiren olaylarla karşı karşıya gelmek sizleri sıkmayacaktır umuyorum.

Yazar kitabında 50 adet ana bölüme yer vermiştir.

Bunlar;

1. Açık Olma

2. Adam Yetiştirme

3. Bilgi ve Tecrübe Sahibi Olma

4. Bilgi Toplama Yeteneği

5. Bilgilendirme Alışkanlığı

6. Kendini Bilme

7. Cesur Olma

8. Çevre Bilincine Sahip Olma

9. Dayanıklı Olma

10. Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı

11. Soyut Düşünebilme Yeteneği

12. Emrivakiye İzin Vermeme

13. Esnek Olabilme14. Espri Sahibi olma

15. Fedakar Olma

16. Gerçekçi Olma

17. Göreve Talip Olma

18. Güvenilir Olma

19. Kendine Güvenme

20. Hazırlıklı Olma

21. Hedefe Yönelik Kararlı Olma

22. Hesap Adamı Olma

23. İkna Etme Yeteneği

24. İnisiyatif Kullanma

25. İnsan Sarrafı Olma

26. İnsana Değer Verme

27. Yaptığı İşe İnanma

28. Kamuoyu Oluşturma Yeteneği

29. Çabuk Karar Verme Yeteneği

30. Konuşma ve Yazım

31. Konuşma ve Yazım Yeteneği

32 . Liyakat Aşığı Olma

33. Mükemmeliyetçi Olma

34. Müsamahalı Olma

35. Müteşebbis Olma

36. Mütevazı Olma

37. Öğrenme Azmine Sahip Olma

38. Öncü Olma

39. Örgütleme Yeteneği

40. Prensip Sahibi Olma

41. Problem Çözücü Olma

42. Programlı Olma

43. Sıradışı Olma

44. Sorumluluk Alma Alışkanlığı

45. Strateji Bilincine Sahip Olma

46. Olacakları Tahmin Edebilme

47. Vizyon Sahibi Olma

48. Yönetme Yeteneği

49. Zaman Mevhumuna Sahip Olma

50. Zamanlama Yeteneği

SONUÇ :

A. KİTABIN ANAFİKRİ :

Liderlik, bir özellikte çok iyi olmak değil, tüm özelliklerin toplamında çok iyi olmak ve karizmasıyla bu özellikleri kendine özgü bir şekilde bütünleştirmektir. Falih Rıfkı ATAY bunu aşağıdaki şekilde dile getirmektedir:

“Öyle şartlar içinde Mustafa Kemal’in yaptığını yapabilecek cesarette demiyorum, belki ondan daha gözü pekleri vardı; azminde demiyorum, belki onun kadar azimlileri vardı; bilgili de demiyorum, şüphesiz ondan daha bilgili olanları vardı; fakat kırk yıllık ömrümde onun liderlik dehasında hiç kimseyi görmedim.”

Bunlardan parça parça faydalanmak bizim görevimizdir.

B. KİTABIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER :

”Sağ veya sol gibi aşırı uçlara mı hizmet ediyor “,”Başka bir devlet sempatizanı mı yapıyor?” v.s…korkuları olmadan Türk insanının örnek alması gereken tek Lider Atatürk’le ilgili olması, yakın tarihimizi kapsaması en iyi özelliğidir.

C. KİTAP HAKKINDA DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER:

Kitapta “Komutan Atatürk” vasıflarıyla da ilgili özellikler ve anekdotlar çok fazla sayıda olması dolayısıyla kitap T.S.K personeline daha çok hitap etmektedir. Bunun için Sb./Astsb. Uzm.Erbaş seviyesinde Konferans veya Seminerlerde detaylı olarak incelenmelidir.