Kırmızı ve Siyah Özeti (Stendhal)

By | 4 Şubat 2014

Verrieres (Veryer) şehrinin belediye başkanı. Bay de Renal (dö Renal) kaba saba gösterişe düşkün yaratılışta bir insandır. Karısı Bayan de Renal ise kocasına göre daha anlayışlı evine bağlı güzel bir kadındır. Şehrin uzağında biçki (hızar) makineleriyle işlerini yürüten okumamış ama her şeyi sezebilen Sorel Baba ile onun Julien adındaki ince zayıf yaratılışlı küçük oğlu Renal’lerin ilgilerini çekmiştir. Zira Julien papazdan din dersleri alan zeki gururlu bir çocuktur. Romandaki ana olay böyle başlar. Çocuklara verilen dersler süresince julien’le Bayan de Renal arasında karşılıklı bir sevgi baş gösterir. Bir süre sonra Yoksullar Yurdu Müdür M. Valenod’un yazdığı bir mektup her şeyi ortaya koyar. Bunun üzerine Bay de Renal Julien’i Basançon seminerlerine gönderir. Julien seminerdeki arkadaşı Abbe Pirard’in aracılığıyla Paris’te Marki de La More’ün sekreteri olur. Marki’nin kendini beğenmiş Mathilde (Matild) adlı güzel bir kızı vardır. Julien’le Mathilde birbirlerini severler. Marki bunu duyunca çok kızar. Fakat kızının baskısı altında Julien’i zengin ve şanlı bir kişi yapmaya çalışır. Ama Julien; Mathilde’i unutmaya başlar. Bir gün Marki Bayan de Renel’dan bir mektup alır. Bu mektupta Julien’le ilgili her şey yazılıdır. Kızını onunla evlendirmekten vaz geçer. Julien Verriere’e giderek Bayan Renal’i tabancayla vurur ama öldüremez; tutuklanır. Bütün çabalara rağmen suçunu gizlemez; sonunda giyotine gönderilir. Mathilde Julien’i kendi elleriyle gömer. Bayan Renal da üç gün sonra ölür.