İntibah (Namık Kemal) kitap özeti

By | 4 Şubat 2014

Kitabın Adı : İntibah

Kitabın Yazarı : Namık Kemal

Basım Tarihi : 1973

KİTABIN ÖZETİ:

Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ali Bey, yirmi iki yaşlarında iyi bir eğitim ve öğrenim görmüş bir gençtir. Fakat hayat tecrübesinden yoksundur.

19. yüzyılın seçkin gezinti yerlerinden biri olan Çamlıca’ da dolaşırken çok güzel bir kadınla

tanışır. Kadının adı Mahpeyker’ dir. Genç adam, ilk karşılaşmada ilgi duyduğu bu kadını derin bir aşkla sevmeğe başlar. Bu ilk tanışmadan sonra hemen her hafta Mahpeyker ile buluşmak üzere Çamlıca’ ya gider. Mahpeyker ile her buluştuğunda yaşadığı duyguları en yakın arkadaşı Atıf Bey’ e anlatır. Oysa kadının kirli bir geçmişi vardır ve Ali Bey’in sevgisine layık değildir. Bu tartışma sonunda Bu durumun farkında olmayan ve onu da kendisi gibi temiz bir sevda içinde hayal kuran genç adam, kısa zamanda eşini ve işini ihmal etmeye başlar. Zamanla geceleri bile evine uğramadığı olur.

Bir süre sonra annesi Ali Bey’ in en iyi arkadaşı olan Atıf Bey’ den Ali Bey’in durumunu öğrenirler. Onu, zor kullanarak, bu durumdan kurtarmaktan çek, başka çarelere başvururlar. Delikanlının annesi oğlunu dış etki ve bağlardan kurtarmak için eve genç ve çok güzel bir cariye alır. Cariyenin adı Dilaşub’ dur. Bu cariye temiz, saf, iyi ahlaklı bir gencecik kızdır. Annenin amacı, Ali Bey’ in Dilaşub’ u sevmesi, böylelikle yakasını sokak kadını Mahpeyker’ den kurtarmaktır. Ne var ki, iyi düşünülmüş bu çare umulanı vermez; Ali Bey, Dilaşub’ un farkında bile değildir. Her geçen gün çoğalan bir sevdayı Çamlıca’ ya, Mahpeyker’ e taşımaya devam eder.

Aradan bir süre geçmiştir. Bir seferinde yine sevgilisine gidip onu evinde bulamayan Ali Bey, bir tesadüf ve küçücük bir inceleme sonucu, onun nasıl bir kadın olduğunu öğrenir. Büyük bir sarsıntı geçirir. O, bu sarsıntılarla bocalarken, annesi ustalıkla Dilaşub’ u yeniden karşısına çıkarır. Avunmak ihtiyacı ile yanan genç adam bu sefer genç, güzel cariye ile ilgilenir. Dilaşub da zaten çoktan beri Ali Bey’i sevmektedir. Evlenmeleri kararlaştırılır.

Öte yandan Ali Bey’ in kendisine uğramadığını gören ve sebebini araştıran Mahpeyker, durumu öğrenince büyük bir öfkeye kapılır; iki gençten intikam almaya karar verir. Birçok tanıdıkları aracılığı ile hazırladıkları iftiraları yağdırmaya başlar. Bu iftiraların ağırlık noktası, Dilaşub’ un da, kendisi gibi, kötü bir kadın olduğu şeklindedir. Ali Bey, kısa zamanda bu iftiraların etkisinde kalır. Karısına olan sevgisi bir anda kine ve düşmanlığa döner. Hemen eve gider ve Dilaşub2 a nasıl bir ceza vereceğini düşünür. Nihayet bir gün karısını adam akıllı azarlar, döver ve bununla da yetinmez, kötü amaçlı satılmak birine kapatılmak üzere zavallıyı bir esirci tellalına satar. Esirci tellalı aslında Mahpeyker’ in adamlarındandır. Dilaşub’ u alıp doğru Mahpeyker’ e götürür. Mahpeyker, paralı ve genç sevgilisini elinden almış olan mazlum kadını, kendisine bağlı evlerden birinde sermaye olarak

kullanmaya başlar.

Üst üste uğradığı gönül kırıklıkları ve yaşadığı düzensiz hayat Ali Bey’in sağlığını sarsmıştır. Bunun sonucu olarak hastalanır. Oğlunun kötü bir sona gittiğini sezinleyen annenin de hastalığı artar; sonunda bu kahırlara dayanamayarak ölür. Ali Bey’e karşı olan kini bir türlü sönmeyen Mahpeyker, Dilaşub gibi onu da büsbütün mahvetmek kararındadır. Bu kararını gerçekleştirmek üzere bir plan düzenler. Ali Bey’i bir eğlenti evine çağıracak ve orada bir yolunu bulup öldürecektir. Dilaşub, bu planı öğrenir. Büyük zorluklarla, gizli yollardan ona haber salar, hakkındaki kötü hazırlığı kendisine bildirir. Bu habere önce inanmayan Ali Bey, gittiği evde durumun gerçekten de böyle olduğunu öğrenince bir yolunu bulup kaçar ve kurtulur. Eşinin kurtuluşundan dolayı büyük bir mutluluk içine düşen Dilaşub, onun kaçarken bıraktığı paltosuna sarılır ve yatağına girer. Biraz sonra genç adamı öldürmekle görevli kiralık katil odaya girer. Karanlık odada göz yordamı ile aranırken, köşede paltolu birinin uyuduğunu görür; usulca yanına sokulup elindeki bıçağı kalbine saplar, kadıncağızı öldürür.

Bu arada Ali Bey, karakola gitmiş birkaç emniyet görevlisi alarak yeniden eve dönmüştür. İçeri girip de Dilaşub’ un kanlar içinde yüzen cesedini görünce çılgına döner. Tam o sırada içeriye Mahpeyker girer. Mahpeyker Ali Bey’ e karşı olan intikamını derinleştirmek amacıyla laf söylemeye başlar. Bunun üzerine kendini kaybeden Ali Bey, Dilaşub’ u öldüren bıçağı kapıp Mahpeyker’ i öldürür ve yanındaki emniyet görevlilerine olayı anlattıktan sonra teslim olur.

Ali Bey; artık her şeyi, sağlığını, sevdiği kadını, şeref ve onurunu, servetini yitirmiş bir zavallı bir insandır. Bu büyük elemlerim havası içinde bir süre hapishane köşelerinde sürünür ve bir gün tam bir hüsran içinde son nefesini verir.

KİŞİLER:

Ali Bey: Zengin bir ailenin tek çocuğu olup, yirmi bir yirmi iki yaşlarındadır (Syf: 21, Prgf: 2). İyi bir eğitim görmüştür (Syf 21, Prgf: 2). Sarı benizli biridir ve çok sinirlidir(Syf: 22, Prgf: 1). Yaratıcı biridir (Syf: 23, Prgf: 1). Eğlenmeyi ve para harcamayı sevmektedir (Syf: 24, Prgf: 4). Mahpeyker adlı kötü bir kadına aşık olur (Syf: 40,Prgf: 5). Bu kadın Ali Bey’ i sürekli olarak sömürmeye başlar ve onu elinde oynatır. Artık Mahpeyker’ in yalanlarından bıkan kadın annesinin önerisi üzerine evlerine yeni alınan cariye ile evlenmeyi üstü kapalı olarak kabul etmiştir (Syf: 113,Prgf: 3). Annesinin de ricası ile Dilaşub ile evlenir (Syf: 112,Prgf: 1). Uğradığı acı olaylar sonucunda hastalanır; fakat bir süre sonra toparlanır (Syf: 136,Prgf: 9). Dilaşub’ un kollarında ölmesi üzerine Mahpeyker’ i öldürür ve emniyet memurlarına teslim olur (Syf: 172,Prgf: 2).

Fatma Hanım(Ali Beyi’ in Annesi): Kocası öldükten sonra Ali Bey’ e düşkünlüğü artmıştır (Syf: 24, Prgf:2). Fazla kültürlü olmasa da zeki bir bayandır (Syf: 24, Prgf: 3). Oğlunun o kötü kadından ayrılmasına çok sevinmiştir ve oğluna Dilaşub ile evlenmesini söylemiştir (Syf: 112,Prgf: 5). Oğlunun başına gelen kötü olaylara dayanamaz ve hasta olur. Bir süre bu hastalığı devam eder ve en sonunda vefat eder (Syf: 146,Prgf: 1).

Mahpeyker: Ali Beyi’ in âşık olduğu kadındır(Syf: 40, Prgf: 5). Boylu poslu, samur saçlı, düz kaşlı, küçük ağızlı, yeşil gözlü, al yanaklı, kara uzun kirpikli, çekme burunlu, şehvet dolu dudaklı bir kadındır (Syf: 40, Prgf: 7). Kötü bir kadındır (Syf: 43, Prgf: 3). Para kaynağı Mahpeyker’ e âşık olan Suriye’ nin en ahlaksız ve aşağılık adamı Abdullah Efendi’ dir (Syf: 99,Prgf:5). Ali bey tarafından Dilaşub’ un öldürüldüğü bıçak ile öldürülür (Syf: 171,Prgf: 7).

Atıf Bey: Ali’ Bey’ in arkadaşı olup Ali Bey ona her sırrını açıklamaktadır (Syf: 61,Prgf: 1).

Dilaşub: Ali Bey’ in annesi tarafından satın alınan güzel ve Ali Bey’ in annesinin düşüncelerine uygun bir cariyedir (Syf: 93,Prgf: 2). Sırma ve parlak saçlı, alnı duru beyaz, kaşları kavisli ve kalınca, tatlı mavi gözlü bir kadındır (Syf: 93,Prgf: 3). Ali Bey’ e âşık olmuştur. Fatma Hanım aracılığıyla Ali Bey ile evlenir (Syf: 112,Prgf: 1). Ali Bey’ i öldürmek için gelen adam orada Dilaşub ile karşılaşır ve onu öldürür (Syf: 169,Prgf: 4).

ZAMAN:

MEKÂN:

Olay İstanbul’ da ve likle Çalıca’ da geçmektedir.

ANA FİKİR:

Karşılaştıkları olaylar hakkında derinlemesine değerlendirme yapmadan karar veren insanlar çoğu zaman yanlış yaparlar. Ve ne yazık ki bu karardan dönmeleri de çok zor olur. likle son pişmanlık fayda etmez.