İnsan Denen MeÇhul

By | 30 Ocak 2014

İnsan Denen MeÇhul

1. Nobel Tıp Ödülü sahibi Dr. Alexis CARREL tarafından kaleme alınan ve 1999 yılında basılan bu eserde yazar, insanın bilim adamlarınca tam ve doğru olarak tanımlanamadığı gerçeğine dikkat çekmiş ve bu konuda alınması gereken tedbirleri ifade etmiştir.

Ayrıca günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin insanları sanıldığının aksine olumsuz yönde etkilediğini belirtmiş ve bunun da zihinsel gelişimi yavaşlattığını iddia etmiştir.

Kitapta yer alan ruh, zeka, mizaç ve karakter ile ilgili ilginç ifadeler de, müteakip fıkralarda ifade edilmiştir.

İnsan bedeni ve ruhu ayrılmaz bir bütündür. Beden her türlü iklime, kuraklığa, rutubete, soğuğa, sıcağa, gıdasızlığa ve çok çalışmaya karşı dayanıklıdır. Ancak ruh ve bedenimizdeki organlar, hassas ve naziktir. Dolayısı ile insan kendi içinde bir zıtlık sembolüdür.

Zeka, insan varlığının ilk göze çarpan özelliğidir. Ancak herkesin farklı ve çeşitlidir. Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları zekayı belirleyen en önemli faktörlerdir.

İnsanların ruhi ve fizyolojik faaliyetleri birbirlerinden tamamıyla farklıdır. Bu faaliyetler, insan mizacının temelini teşkil eder. Mizaç da insanların karakterini belirler.

Yazar, kitabının sonuç bölümünde alınması gereken tedbirleri de aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

Bilim adamları bugün insan vücudunun temel katmanlarını teşkil eden fizik, kimya, fizyoloji ve psikoloji gibi kavramlar üzerinde ortak bir tanıma ulaşmışlardır. Ancak insan kavramı üzerinde henüz böyle bir ortak tanıma ulaşılamamıştır.

Bu amaçla, insanı tanımak için başlı başına bir insan ilmi oluşturulmalı ve bu ilim dalında insan bir bütün olarak ele alınmalıdır.