İnfeksiyöz Bovine Keratokonjuktivitis

By | 7 Ekim 2021

(Pinkeye, Blight)

Etken

Moraxellabovis.

Klinik bulgular

Hastalık genellikle bir gözde başlar. Diğer göze daha sonra geçer.

İnkübasyon süresi 3-5 gündür. İlk belirtiler blefarospazm, fotofobi ve seröz
gözyaşıdır.

Daha sonra konjuktivit, korneada ödem ve ülserler görülebilir.

Keratit merkezden başlar.

İnfeksiyon kronik duruma geçip körlüğe de neden olabilir.

Özellikle genç sığırlar çok duyarlıdır.

Bu hayvanlarda kilo kaybı ve süt veriminde düşüş olur.

Hayvandan hayvana direkt bulaşan etken yaz aylarında daha sık görülür.

Bunun nedeni ise UV ışınlarının infeksiyona duyarlılığını artırmasıdır.

Otopsi bulguları

İnfeksiyonda iç organlarda herhangi bir lezyon görülmemekle birlikte konjuktivitis ve ülseratifkeratitis özel patolojik belirtileridir.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Laboratuvara gözyaşı akıntısı veya göze değdirilen svaplar en kısa zamanda gönderilir.

Koruma ve kontrol

Tedavide topik veya injeksiyon tarzında oksitetrasiklin, gentamisin, neomisin, penisilin ve kinolonlar kulanılır.

Etkili bir aşısı yoktur.

Hayvanların direkt güneş ışınlarına maruz kaldıkları dönemlerde koruyucu antibiyotik uygulaması yapılabilir.

İnfeksiyonun taşınmasında sineklerin çok büyük rolü olduğu için yaz aylarında sinek mücadelesi yapılmalıdır.

Dezenfeksiyon

Sinek mücadelesinin yanında dezenfeksiyon için %10’luk çamaşır suyunun kullanılması önerilir.