Haydar ALİYEV .Dünya Siyasetinde Azerbaycan Petrolü

By | 30 Ocak 2014

Haydar ALİYEV .Dünya Siyasetinde Azerbaycan Petrolü

KİTABIN ÖZETİ :

1. SUNUŞ BÖLÜMÜ ÖZETİ

Kitabın sunuş bölümünde; Azerbaycan Devleti’nin bağımsızlığını kazanmasından sonra, ülkenin en büyük yeraltı kaynağı olan Hazar Denizi petrolünü çok iyi değerlendirdiği ve Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in tutarlı ve kararlı bir dış siyaset izlemesi neticesinde bu ekonomik gelişmede en büyük katkıyı yaptığı anlatılmaktadır.

2. BİRİNCİ BÖLÜMÜN ÖZETİ

Bu bölümde; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 1 Ağustos 1997 tarihinde başlayan Amerika ziyareti ve o dönemde yapılan anlaşmalar anlatılmaktadır. Haydar Aliyev bu ziyaret sırasında başta ABD Başkanı Bill Clinton olmak üzere dünyanın en büyük petrol şirketlerinin yöneticileri ile ülke açısından çok önemli görüşmeler ve anlaşmalar yapmıştır.

Görüşme yapılan bu uluslararası petrol şirketlerinin isimleri şu şekilde sayılabilir: BP-Amerika Şirketi; Frontera Resources Şirketi; Chevron Şirketi; John Wing ve Charli Wilson Şirketi; Pennzoil Şirketi; Unocal Şirketi; Conoco Şirketi; Exxon Şirketi; Arco Şirketi; Shell Şirketi; Mobil Şirketi; Texaco Şirketi; Amoco Holding; FMS Şirketi; Caterpillar Şirketi; Motorola Şirketi.

3. İKİNCİ BÖLÜMÜN ÖZETİ

Bu bölümde; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 3 Temmuz 1997’de yaptığı Rusya ziyareti anlatılmaktadır. Moskova resmi ziyaretinde Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin ve Rus petrol şirketi Lukoil’in yöneticileri ile görüşen Haydar Aliyev, önemli ticari ve siyasi anlaşmalara imza atmıştır. Bu anlaşmalar sonucunda Rusya da Azerbaycan’daki Hazar Petrolünün çıkarılması ve boru hattı ile taşınması konusunda taraf ülke olmuştur.

4. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN ÖZETİ

25 Eylül 1997 tarihinde başlayan İtalya resmi ziyareti ve yapılan anlaşmalar bu bölümde anlatılmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Roma’da başta İtalya Cumhurbaşkanı Oskar Skalfaro, Papa II. Jean Paul olmak üzere İtalyan petrol şirketi Eni Holding’in yöneticileri ile görüşmüş ve burada da ticari anlaşmalara imza atmıştır. Böylece İtalya Devleti de Hazar Petrolü konusunda taraf ülke olmuştur.

5. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜN ÖZETİ

Bundan önceki bölümlerde anlatılan resmi ziyaretler ve Azerbaycan Devleti ile diğer taraf ülkelerle yapılan ve yüzyılın anlaşması adında dünya siyaset literatürüne geçen uluslararası anlaşma neticesinde 12 Kasım 1997 günü Hazar Denizindeki Çırağ-1 platformundan petrol çıkarılmasına başlanmıştır.

Kitabın ana fikri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in ülkesinin siyasi bağımsızlığını kazanmasından sonraki dönemde Hazar denizindeki petrol kaynaklarını çok iyi bir ekonomik koz olarak kullanıp, ülkesine ekonomik bağımsızlığı da usta bir dış politika yürüterek kazandırmasıdır.

Sonuç olarak bu kitabın psikolojik harekat yönünden incelenmesi sonucunda beyaz propaganda türünde stratejik propaganda yapmak amacıyla yazılmış olduğu değerlendirilmektedir.