Çarşamba, Ekim 4, 2023
Ana Sayfa Kitap Özetleri Güdülenmenin Mucizesi George Shinn

Güdülenmenin Mucizesi George Shinn

- Advertisement -
- Advertisement -

Kitabın Adı : Güdülenmenin Mucizesi

Kitabın Yazarı : George SHINN

Yayınevi ve Adresi : Sistem Yayıncılık İstanbul

Basım Yılı : 1996

KİTABIN ÖZETİ

Güdülenme amaçların gerçekleştirilmesinin anahtarıdır. Yaşamımızı geliştirmek için amaçları belirleyip eyleme geçirmeliyiz. Kendimiz olmaktan gurur duymalıyız.

Yazara göre güdülenmenin iki farklı türü vardır: İçten güdülenme ve dıştan güdülenme. İçten güdülenme kişinin kendi kendini güdülemesidir. Dıştan güdülenme ise deneysel psikolojide sık sık ölçülen bir kavramdır labirentteki farelerle yapılan deneyler karşılıklı ilişkiler gibi…

Yaşamda başarılı olmak için güdülenmeye gereksinimimiz vardır. İçten güdülenmenin iki aşaması olduğuna inanmak gerekir. Birincisi zihinsel ikincisi ise fiziksel güdülenmedir. Kişiler başarılı olmak için içten güdülenerek harekete geçmelidir. İnsan aklıyla kavrayabileceği her şeyi başarabilir.Yüz Temel Eser Özetleri Kitap Özetleri Roman Özetleri Yüz Temel Eser Özet

Kişilik; inanç tutum bakış açısı ve düşünce tarzı ile ilgilidir. Mutlu veya mutsuz olmak kişinin kendi elindedir. Bunun için çaba sarf etmek davranışlarda olumlu olmak ve davranışları geliştirmek gerekir. Başarılı olmak için önce kendimize inanmamız gerekiyor.

Kendimiz dahil her şey için olumlu düşünmeli yapabileceğimizin en iyisini yapmalı sürekli olarak amacımızı düşünüp gerçekleştirmeyi aklımızda canlandırmalıyız.

Güdülenmek için kendimize güvenmeliyiz. Kendimize inanmak özgüvenin ve huzurlu bir aklın anahtarıdır.

Kişilerin içinde birçok gizli yetenekler vardır. Gizli yetenekler kullanıldığında mucizeler açığa çıkar. Bunun için de güdülenmek gerekir.

Amaca ulaşmak için olumlu düşünmek bunu eyleme geçirmek ve ateşlemek gerekir. Coşku amaçlarımıza ulaşmada canlı etkin olma heyecan ve şevklendirmenin içimize yansımasıdır. Biraz risk ve cesaretle birlikte güven merak ve beklentiye dayanan bir tutumdur. Coşkulu insan amacına ulaşır ve olumlu düşünme gerçekleştirir. Kişinin doyumlu bir yaşamı olur.

Canlıların değişimi kabul ederek uyum sağlamaları gerekir. Yoksa ruhsal olarak çökerler. Gelişme ve başarı birlikte yürütülmelidir. Sağlık kişinin ruhsal ve bedensel durumudur. Herkes kendi sağlığından sorumludur ve yararlı alışkanlıklar edinmelidir. Düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmeli beslenmesine dikkat etmeli egzersiz ve dinlenmeye zaman ayırmalıdır. Düşünce sağlığında ise gereksiz endişelerden sakınmalıdır.

İyi bir izlenim yaratmak için güdülenmeli görünüme önem gösterilmelidir. İlk izlenim başarılı görünmektir. Giyim kuşam da kişiliğe bağlıdır. Bunları yaparken de kendimizi iyi hissetmeliyiz. Çekici bir kişilik için insanların sizin yararınıza çalışmalarını sağlamak da çok etkilidir. Herkes duygularını dışa vuramaz. Ama iletişim içinde olduklarından kişiliği onu ele verir. Başarılı olmak için insanların yardımına ve desteğine ihtiyaç vardır. Başkalarında görmek istediğimiz nitelikler nelerse bunları bularak kendimizin de hangi niteliklere sahip olduğumuzu buluruz. Bunlar dürüstlük bağışlamayı bilmek alçak gönüllülük şaka ve espriye yol vermek kişilik ve sevgi olmalıdır.

Kişinin başarılı ilişkiler kurmasının yolu güçlü ve uyumlu olmasından geçer. Benlik denen şey insanlarla paylaşma ve iyi şeyler yararına kullanmamızdır. İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir. İletişim kendimizi başka bir kişinin düşüncesine yansıtmadır. Anne baba çocuk ilişkisi iş ilişkileri dostluklar önemli unsurlardır. Sosyal yaşamda hepimiz insanlarla iç içeyiz. Kendimizi sosyal konumdan soyutlamamalıyız.

Endişe şüphe ve korkuyu sürekli hisseden kişiler mutsuzdurlar. Bu durum üretkenliği engeller. Yalnızca güdülenen olumlu eylem sorunları çözer. Endişe şüphe ve korku gibi duyguları bütünüyle yenmek mümkündür. Ama bu güdülenme ve eylem gerektirir. Bu konuda da olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmelidir.

Kişiye bağımlı kaygılar geçmişle şimdiyle ve gelecekle ilgili olarak sınıflandırılır. Geçmişteki kaygılar geride kalmıştır. Önemli olan bir daha tekrar etmemektir. İnsanlar kendilerini iyi güdüleyerek gelecek kaygılarını yenmelidir. Korkunun insanı başarılardan alıkoyduğu kadar iyi yönleri de vardır. Ölümden korkan kişi kendine daha iyi bakar. Bu yönden olumlu davranmamızı sağlar. Yaşam bir eylemdir ve sevmektir. Hayal ürünü endişelerden uzak durulmalıdır.

Gerginliğinizi denetleyip gevşemeyi öğrenmek için olaylarla başa çıkabilmeli onu yenmeli sakinleşmeli gevşemeli ve yaşamın denetimini elimizde tutmalıyız.

Güven ve enerji kazanmak için müzik dinlenmeli doğanın mucizelerinden yararlanmalı meditasyon uygulanmalıdır.

Başarısız olmak dünyanın sonu olmamalıdır. Hiç kimse mükemmel değildir. Başarısızlıktan ders alınmalı denemeye devam edilmelidir. Başarısızlığı yenen bir çok ünlü insan vardır. Bunlar yılmadan başarısızlığın üzerine giderek ünlü olmuşlardır.

Yaşam bir çabadır sürekli savaşılmalıdır. Çabaların olmadığı yerde yaşam yoktur. Çabalama asla durağan değildir. Gelişim ve değişim yeni fırsatların kaynağıdır. Gelişen herkes hata yapabilir. Asıl yanlışlık denemeyi bırakmaktır.

Başarısızlıktan korkmak başarısızlığın bir başka nedenidir. Hataları aşmak için çaba vermek bir öğrenme sürecidir olumlu düşüncedir amaca yönelmedir ve gelişimin belirtisidir. Gelişme çalışma demektir. Çaba hayal gücünü ve fiziksel yetenekleri geliştirmeye inancı artırmaya zorlar.

Sorunlar olgunlaşmanın ve güdülenmenin özüdür. Sorunlardan korkmamalı üzerinde çalışılmalıdır. Çözüme odaklanmalı cesaretsizliğe kapılmamalıdır. Sorunları insanlar kendileri çözebilir. Sorunlar insanın düşünmesini sağlar düşünmek de insanı bilgeliğe ulaştırır.

Yaşam fırsatlarla doludur. Önce amaçlar belirlenmeli sonra plan yapılmalıdır. Amaçlar canlı tutulmalı gerçekçi ve ahlaka uygun olmalıdır. Amaçlar hedeftir. Plan ise hedeflere götüren ve amaçların gerçekleştiği yere ulaştıran yollardır. İşe yarayan hiçbir şey plansız elde edilemez. Her plan sürekli değerlendirilmelidir.

Zaman insanın en değerli varlığıdır. Bilgece kullanılmalıdır. Kaybedilen zaman asla geri gelmez. Zamanımızı yararlı ve verimli kullanma başlı başına güdüleyici bir yardımdır.

Başarı bir yaşam felsefesidir. Maddi ve manevi başarılar vardır. Maddiyat satılık olan şeyleri alır ama bu mutluluk değildir. Yaşamdaki ödüller mutluluk ve başarıdır. Kişisel ve iş yaşamında başarılı olmanın yolu sevgi dağıtmaktır. Mutluluk çevreye ne kadar verdiğimize bağlıdır. Başarının sırrı budur.

İletişim yeteneğini geliştirmek için güdülenen kişi iyi iletişimin ilkelerini anlamalı ve öğrenmelidir. Güdülenen kişiler başarı için başkalarının yardımının gerektiğini bilerek kendi yaşamlarını sorumluluklarını alırlar. Destekler zamanla çekilir ve kendi ayaklarımızın üzerinde duramazsak aciz kalırız.

Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Geçmişte iyi olan şey bugün iyi olmayabilir. Bağımsızlık değişimi kabul etme ve değişime uyum sağlama becerisini geliştirir.

İş hayatında başarılı olmak için sevilen ve inanılan bir işi yapıyor olmanın gereği ve önemi açıktır. İnsanlar fırsatlarını kendileri yaratırlar. Kişinin güvenilir ve çalışkan olması önemlidir.

Yaşamı iyi yönde değiştirmek için kişinin amaçlarını gerçekleştirmesinde hiçbir şeyin buna engel olamayacağına inanması lazım. Olumlu düşünme yalnızca yaşamımızı değil dünyamızı da değiştirir. Olumlu tutum olmadan amaçların bir değeri yoktur.

Akıl sınırsız bir güç kaynağıdır. İnsanın aklı neyi kavrar ve neye inanırsa onu gerçekleştirebilir. Gerçekleştirebilmek için de duyarlı ve canlı olmak gereklidir.

Her sorun gibi bilinmeyende bir gelişme fırsatıdır. Bilinmeyenin anahtarı değişimdir. Değişim olmasaydı amaçların anlamı kalmazdı. Gelecek bilinmeyen olduğundan bilinmeyen bir gelişme fırsatı haline gelir. Güdülenen kişi her gün bilinmeyeni keşfetmeye çalışır. Çalışma olmadan kazanç olmaz. Sorunlarımızı aşmamızı sağlayan şey çalışmaktır.

İman umut ve sevgi yaşamı anlamlı kılar. Ama en büyüğü sevgidir. Mutluluğun her şeyin istediğimiz gibi gitmesi ve hiç sorun bulunmaması olduğunu düşünürüz. Ama böyle değildir. Mutluluğun anahtarı sevgidir. İnsanları sevebilmek için önce kendimizi sevmeliyiz. Kişisel mutluluk sorunları çözmede bize güç verir. Tüm insanlığı düşünmemizi sağlar. Paylaşılmayan sevginin bir değeri yoktur. Sevgi ve güdülenme gurur duyabileceğimiz gerçeğe ve sevgiye dayanan eylemdir. Gerçek sevgi sürekli ve koşulsuzdur. Sevgi göstermenin en etkin yolu bağışlamadır. Bağışlama bir sevgi belirtisidir. Sevgi kesinlikle insanoğlunun en büyük güdülenme kaynağıdır.

Bilinen en büyük güç inançtır. Tanrıya inanç yaşama gücünü getirir. İnanç kişiliğe güç verir ve yaşama dünyaya mutlu bakmamızı sağlar. Bağlılık dürüstlük içtenlik ve güven gönülden inancın unsurlarıdır. Tanrı ile temas dua yolu ile olur. Tanrıya insanlara kendimize ve ülkemize inanç hep birbirleriyle ilişkilidir. Hepsini birlikte düşünmek inanç dolu bir yaşamla olabilir.

Güdülenmenin amacı eyleme geçmektir. Başarılı insanlar çoğu kez amaçlar belirleyerek güdülenirler. Amaçlarımıza ulaşmayı başarmak zamanlamayla yakından ilgilidir. Gerçekçi sabırlı ve inanç sahibi olmak bize yardım eder.

Sonuç olarak; özgüven ve güdülenme olumlu eylemi yaratır. Kendi kendinizi ateşleyen biri olduğunuzda hiçbir şeyin sizi durduramayacağına inanırsınız. Kendimize verdiğimiz söz aynı zamanda bu güveni sürekli eyleme dönüştüreceğimizi söyler. Güdülenme amaçlarımıza ulaşmak için tüm çabamızı harcamamız gerektiğine inanmaktır. Bir amaç uğruna her şeyimizi verebilmek tümden bir bağlılık kendini adama ve kararlılık gerektirir. Bağlılık tutumla yakından ilgilidir. Amacın gerçekleşmesinde olumlu düşünmede önemli bir unsurdur. Yaptıklarımızın denetimi elimizde olmalı kişi kendini güçlerini ve zayıflıklarını tanımalıdır bilmelidir. Zorlukları karşılamayı başarısızlığı yenmeyi insanlarla birlikte çalışmayı ve iletişim kurmayı bilmelidir. Eylem çalışmadır ve çalışma mutluluktur.

Güdülenme bir mucizedir. Çünkü başarmanıza yardım eder sorunları aşmanızda anahtardır ve amaçlarınızı gerçekleştirmenize yardım eder. Yazar kendi başarısının altında yatan sırların birçoğunu okuyucu ile bu kitapta paylaşmaktadır.

BENZER YAZILAR

Apple, Aktif Olarak Sömürülen Güvenlik Açığını Düzeltmek İçin Eski iPhone’lar için iOS Güncellemesi Yayınladı

Apple Çarşamba günü, bir sorunu gidermek için eski iPhone'lar, iPad'ler ve iPod touch cihazlarına yönelik güvenlik güncellemelerini destekledi. Eksiklik, takip edilen CVE-2022-32893 (CVSS puanı: 8.8),...

Pasha Hristova Kimdir – Pasha Hristova Hayatı

Pasha Hristova Kimdir - Pasha Hristova Resimleri - Pasha Hristova Biyografisi - Pasha Hristova Hakkında Parashkeva Hristova Stefanova (Bulgarca: Парашкева Христова Стефанова), sahne adı Pasha...

Samsung, Apple’dan iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max Olarak Daha Fazla LTPO OLED Panel Siparişi Alacak

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max talebinin yavaş yavaş artmasıyla birlikte, Apple'ın Samsung'a yukarıda belirtilen modeller için daha fazla LTPO OLED panel...
- Advertisment -

POPÜLER YAZILAR

Arkham Trilogy Switch Versiyonu 1 Aralık’a Ertelendi

Warner Bros. Interactive duyurdu... Batman: Arkham Trilogy'nin Nintendo Switch'e ertelendi. Daha önce 13 Ekim'de lansmanı yapılacağı duyurulan koleksiyon artık 1 Aralık'ta satışa sunulacak. Resmi...

Kullanıcılar Apple Watch Ultra’da Ekran Sorunları Yaşıyor, Düşük Işıkta Ekranın Çok Karanlık Olduğunu Belirtiyor

Apple, geçen ay orijinal modelle aynı tasarıma sahip ancak iç kısmında çok sayıda iyileştirme içeren yeni Apple Watch Ultra 2'yi duyurdu. Özelliklerin karışımındaki en...

OnePlus Open ve OPPO Find N3’ün Aynı Telefon Olduğu Onaylandı ve Aynı Anda Başlatılıyor

OPPO ve OnePlus'ın birleşmesinden bu yana, her iki şirketin de modern bir ürün ve hizmet yelpazesine sahip olduklarından emin olmak için birlikte çalıştıklarını gördük. Sadece...

Epic Games Mağazası Patronu Sergiy Galyonkin Ayrıldı ve Epic 5.0’ın Kendisi İçin “Uygun Değil” Olduğunu Söyledi

Yıllar süren Fortnite kaynaklı göreceli istikrardan sonra, bir sarsıntı gelmiş gibi görünüyor. Geçen hafta şunu duyduk: Epic yaklaşık 900 çalışanını işten çıkarıyordu. Şirketin CEO'su...