Geviş getiren hayvanlarda otopsi tekniği

By | 5 Ekim 2021
 • Rumenin büyük kitlesinden kaçınmak için hayvan sol tarafına yatırılır.
 • Çenenin ortasından perineal bölgeye kadar deri üzerinden orta hat boyunca, meme veya penisin etrafından geçen bir kesit yapılır.
 • Sağ bacaklar yukarı kaldırılır ve bunların iç yüzeylerinde deriye, orta kesit
  hattını birleştirecek şekilde birer kesit daha yapılır. Deri yüzülür, bacaklar, göğüs ve karın kaslarından ayrılarak yana doğru yatırılır. Arka bacak kalça ekleminden ayrılır.
 • Karın boşluğunu açmak için, sternum’un sonundan pelvis’e kadar karın kasları ve periton kesilir. Bu kesit, son kosta kavisi boyunca sırta kadar uzatılır.
 • Göğüs boşluğu üzerindeki deri soyulur. Kaburgalar kıkırdak kısımlarından
  kesilerek sternum’dan ayrılır ve aralarından bıçakla kesilen kaburgalar, dışarı doğru kırılarak göğüs boşluğu açılır.
 • Alt çenede sağ ramus’a premolar’ların hemen önünden ve mandibular ekleme yakın olarak balta ile vurularak kesitler yapılır. Ramus mandibula dışarı alınır.
  Bundan sonra dil, larinks, trachea, yemek borusu, kalp ve akciğerle birlikte çıkarılır. Hastalık şüphesine göre tonsiller ve submandibular lenf yumruları muayene edilir.
 • Kontamine olmaması için dalak önce dışarıya alınır.
 • Mezenterial lenf yumruları muayene edilir.
 • Duodenum, abomasum’a yakın olarak çift bağ ile bağlanır ve aradan kesilir.
 • Safra kesesi dolu ise, üzerine tazyik edilerek ductus choleducus’un açık olup olmadığı kontrol edilir.
 • Duodenum, karaciğer bölgesinde bağlarından kesilerek serbest hale getirilir.
 • İnce bağırsak halkaları kesile kesile ileo-sekal bölgeye kadar gelinir.
 • Kolon spiralle çözülerek, açılan spirallerin sonundan rektuma bir bağ konulur ve bunun arkasından kesilir. Böylece ince ve kalın bağırsaklar birlikte çıkarılmış olur, bundan sonra makasla açılır.
 • Yemek borusu ve pylorus bölgelerinden bağlanan mideler bağlantılar arasından kesilerek dışarıya alınır.
 • Karaciğer, diyafram ile olan bağlantıları kesilerek çıkartılır.
 • Adrenler bağlarından kesilerek dışarıya alınır.
 • Üreterler normal ise, böbrekler genital organlardan ayrı olarak dışarı çıkartılır.
 • Pelvis, symphisis pelvis hizasından testerelenir, pubis ve ischium kemiklerinin sağından ikinci bir kesit yapılır ve aradaki kemik parçası kaldırılır. Bundan sonra üriner ve genital organlarla birlikte anus ve vulva dışarıya çıkarılır.
 • Baş, atlanto-oksipital eklemden ayrılır. Baş kasları ve deri sıyrılır. Dış göz
  açılarının hemen arkasından enine olarak testerelenir. Bu enine kesit, boynuzların hemen altından geçen ve foremen oksipitale magnum ile birleşen yan kesitlerle birleştirilir. Son kesit enine kesitin ortasından foremen oksipitale magnum’u birleştiren hat üzerinde yapılır. Boynuzlar üzerine çekiçle vurularak kesilen kemik levhaları uzaklaştırılır. Durameter ve bulbus olfaktorius sokulan makasla kranial
  sinirler kesilir, beyin yavaş yavaş dışarıya alınır
 • Medulla spinalis’in çıkarılması için önce omurların etrafındaki kasların kesilmesi gerekir. Üst arcus vertebra’lar bir keski veya testere ile kesilerek canalis vertebralis meydana çıkarılır ve medulla spinalis dışarı alınır.