Gelişimsel Pediatri

By | 28 Eylül 2021

Gelişim; kişinin hayatta kalabilmesi ve toplum içinde diğer insanlarla uyumlu şekilde yaşayabilmesi için bilişsel, hareket, sosyal, duygusal ve dil alanlarında gerekli

becerileri kazanmasıdır. Gelişimsel Pediatri ise; gelişimsel sorunların değerlendirilmesi, tanı konulması, tedavisinin planlanması, gerektiğinde çocuk sağlığı ile ilgili başka bilim dallarına yönlendirilmesi, izlenmesi ile ilgilenen ve ülkemizde yeni gelişmekte olan bir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim dalıdır. Gelişimsel Pediatri alanındaki bu hizmetler bu bilim dalında özel bir eğitim görmüş çocuk doktorları tarafından yürütülmektedir.

Gelişimsel Pediarti Kliniğinde Hangi Çocuklar Değerlendirilir?

Gelişimsel sorunlar; bir çocuğun gelişimi yani öğrenmesi, anlaması, iletişim kurması,  çevresindeki kişilerle ilişkileri, davranışları, hareketleri, vücudunu kullanması, işitme ve görmesi ile ilişkili sorunlarıdır. Gelişimin en hızlı olduğu dönem, beyin gelişiminin de en hızlı olduğu dönem olan doğum öncesi dönemden başlayarak yaşamın ilk 3 yılıdır. Yaşamın ilk 3 yılındaki gelişim daha sonrası için de temel oluşturmakta ve tüm yaşamı etkilemektedir.

Bu nedenle gelişimsel ve davranışsal sorunların mümkün olan en erken yaşta özellikle de ilk 3 yaş içinde belirlenmesi, tedavisinin planlanması ve izlenmesi çok önemlidir. Gelişimsel ya da davranışsal sorunu olduğu düşünülen, şüphelenilen tüm çocuklar ile gelişimsel sorunların görülmesi açısından risk taşıyan “özel gereksinimli çocuklar” değerlendirilmek ve izlenilmek üzere Gelişimsel Pediatri Kliniğinde görülebilirler.

Özel Gereksinimli Çocuklar Kimlerdir?

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, bedensel, ruhsal, toplumsal olarak iyi olma halidir. Bu tanıma göre, çocuklarımızın gelişimleri ve davranışları da bedensel sağlıkları kadar önemlidir. Ülkemizde yapılan araştırmalar göz önüne alındığında her 10 çocuktan 1’inde gelişimsel sorun bulunmaktadır. Davranış sorunları ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi sorunlar da eklendiğinde ülkemizde her 4 çocuktan 1’inde gelişimsel sorun bulunmaktadır. Erken doğan, doğum sonrası dönemde yenidoğan yoğun bakım kliniğinde yatırılarak izlenilen, kalp-böbrek-karaciğer hastalığı ya da kan veya endokrin hastalıklar gibi kronik bedensel hastalığı olan, down sendromu gibi sendromlarla doğmuş çocuklar gelişimlerinde ya da davranışlarında sorunların görülmesi potansiyelini taşırlar.

Çocuğunuzun;

  • Öğrenmesi, dikkati, söylediklerinizi anlaması, konuşması, hareketleri, elleri ya da bacaklarını kullanması ile kaygılarınızdan kurtulmak için çözüm arıyor olabilirsiniz…
  • Gelişimine katkı sağlamak için yaptıklarınızın yeterli olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz…
  • Öfke nöbetleri, inatçılık, uyku sorunu, tuvalet eğitiminde zorluklar gibi davranış sorunları için çözüm arıyor olabilirsiniz…
  • Erken doğum, kronik hastalıklar nedeniyle izlenen çocuğunuzun hastalığının; öğrenmesine, gelişimine ve davranışına etkisi olabilir. Bunları azaltmak için neler yapabileceğinizi  öğrenmek isteyebilirsiniz…
  • Engelleri olan çocuğunuzun gelişiminin daha iyi olması için başka neler yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz