4 C
Ankara
Perşembe, Mayıs 13, 2021
Ana Sayfa Tarih Fransız İhtilali Nedenleri, Sonuçları, Osmanlı Devletine Etkileri

Fransız İhtilali Nedenleri, Sonuçları, Osmanlı Devletine Etkileri

- Advertisement -
- Advertisement -

Fransız İhtilali ve Sonuçları
 Fransız İhtilali ve Nedenleri
 Fransız İhtilalinin Osmanlıya Etkisi
 
 
 Nedenleri:
 1- Krallık rejiminin baskısı ve yönetimdeki bozukluk
 2- Halkın; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması
 3- Fransız aydınlarından Monteskiyö, J.J. Russo, Volteir gibi filozofların etkisi
 4- Amerika’da bağımsızlık mücadelesinin sonunda insan haklarıyla ilgili bir bildiri yayınlanası
 5- İngiltere’de Manga Carta ile başlayan demokratikleşme sürecinin sonunda pek çok hak ve özgürlüklerin elde edilmesi
 6- İngiltere ile yapılan Yedi Yıl Savaşlarının maliyeyi olumsuz yönde etkilemesi
 7- Sarayda aşırı israf ve lüksün hüküm sürmesi
 8- Giderleri karşılamak için halka ağır vergilerin konulması
 
 1789’da Etajenaro Meclisi’nde halk, meclisin kontrolünü ele geçirdi. Kral meclisi basmak isteyince halk ayaklanmış. Bastil Hapishanesi’ni basarak siyasi suçluları serbest bırakmışlardır.
 
 Sonuçları:
 1- Eşitlik, hürriyet, adalet, egemenlik, demokrasi gibi kavramlar ortaya çıktı.
 2- Yeni Çağ sona erdi, Yakın Çağ başladı.
 3- Mutlak Monarşi yerine egemenliğin halktan geldiği ilkesi kabul edildi.
 4- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı.
 5- Avrupa devletleri Fransız İhtilali ile yayılan fikirlerin ülkelerine de sıçramaması için Fransa ile mücadele ettiler. (İhtilal Savaşları)
 6- Milliyetçilik fikrinin yayılması sonucu çok uluslu imparatorluklar parçalandı.
 
 Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devletine Etkileri
 
 İhtilal sonucunda yapılan milliyetçilik akımının etkisi ile Balkanlar’da önce Sırplar daha sonra Rumlar olmak üzere bir çok millet ayaklanma başlattı. Bunun sonucunda bütün Balkan ülkeleri Osmanlıdan koptu.
 
 Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti’ne olumlu etkileri de olmuştur. En büyük etkisi demokratikleşme ve anayasacılık hareketlerinin Osmanlı toplumunda yayılmaya başlamasıdır. Yargı güvencesi, eşitlik, vatandaşlık hakları gibi demokrasinin temel ilkeleri önce Osmanlı aydınları daha sonra ise toplum arasında yayılmaya başladı.
 
 Osmanlıda fermanların ilanında ve meşrutiyetin kabulünde etkili olmuştur.      

- Advertisement -

Most Popular

Recent Comments

admin on 300full-60