EVLAD-I FATİHAN

By | 30 Ocak 2014

• EVLAD-I FATİHAN 405 sayfa,

• Yazar: HUGH POPE

• Çeviren: Özge Baykan

• Kapak Tasarım: Bahar Giray

• Kitap ölçüleri: 14,5 x 20,5 cm

• Türki dünya 140milyonluk bir nüfusu içine almaktadır. Türki dilleri konuşan halklar Sibirya ve Çin’in eski medeniyetlerinden, Orta Asya’daki altı devletlik bir eksen üzerinden, Batı Avrupa ve Amerika’da hızla büyüyen göçmen topluluklarına dek uzanır. Çoğunluğu Müslüman olan bu halklar, Batı’yla beraber çalışmaya hazırdır ve yeni Hazar Denizi petrolünü kontrol etmektedir. İçlerindeki en güçlü ve en sağlam temellere oturan ülke olan Türkiye uzun zamandır NATO’nun büyük bir dayanağı olagelmiştir. Türkiye, Türki dünyadaki Müslüman çoğunluğa sahip en demokratik ülke olmasının yanı sıra Avrupa Birliği ile de tam üyelik için görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu önemli yeni kitabında, Wall Street Journal’ın temsilcisi olan Hugh Pope, bir zamanlar Çin’i ve Bizans’ı fetheden göçebe orduların torunlarını canlı bir biçimde resmediyor. Pope, Batı Çin’deki Sincan’da (bu bölge ülkede son kalan isyan kalelerinden biridir), Orta Asya boyunca, İran’da, Irak’ta, Hollanda’da; (Berlin’in her sokak köşesinde Türkçe duyulabilen) Almanya’da ve ta Amerika’nın Appalachian Dağları’nda yaşayan çok çeşitli Türkler arasındaki bağlantıları gösteriyor. Yol boyunca, Türkiler tarafından yönetilen İslam coğrafyalarına yeni bir bakış sunuyor- ki bunlar arasında Hindistan’ı fetheden Moğol İmparatorluğu, modern İran’ın temellerini inşa eden Safeviler ve 500 yıllık imparatorluğu, Balkanlar, Orta Doğu ve Türkiye’yi kapsamış olan Osmanlılar da bulunuyor.

Dünyadaki en önde gelen Türkiye uzmanlarından biri olan Hugh Pope, bu çeşitli, etkileyici ve hırslı etnik grubun pek çok yönüyle karşılaşmak ve bu çeşitliliği özümsemek için geniş Türki dünyayı baştan başa dolaşıyor. Yüzyıllar öncesine dayanan, -Atilla’nın emrindeki göçebe savaşçıların askeri efsanelerinden Büyük Oyun dönemi ve ötesine dek- efsaneler ve hikayelerle dolu Evlad-ı Fatihan, uzun zamandır göz ardı edilen bir konu üzerine yazılmış okunması gereken bir eser.