Evcil Hayvanlarda Otopsi Teknikleri

By | 5 Ekim 2021

Otopsi, hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynar. Teşhis laboratuvarlarının kesin tanıya ulaşabilmeleri, marazi maddelerin doğru olarak seçimine ve bozulmayacak şekilde hazırlanıp gönderilmelerine bağlıdır.

Kadavrada meydana gelecek post-mortal değişiklikler nedeniyle, otopsinin
ölümden sonra en kısa zamanda ve her hayvan için sistemik bir şekilde yapılması gerekir.

Otopsiyi yapan veteriner hekim detaylı anamnez içeren “Laboratuvar için
marazi madde gönderme protokolü” ile birlikte “Otopsi protokolü”nü de doldurarak, taze materyali en kısa sürede elden veya uygun ve yeterli koruyucu madde ekleyerek, kargo ile ilgili laboratuvara göndermelidir.

Gönderilen marazi madde hastalık şüphesine göre uygun miktar ve büyüklükte alınmalı ve içerisine yeterli koruyucu madde konulmalıdır.

Otopsi yapılan yerde salgın hastalıklar yönünden gerekli tedbirler alınarak
kıyafet ve dezenfeksiyona dikkat edilmelidir.

Otopsiye başlamadan önce, kadavranın dış muayenesi yapılarak, baş ve vücuttaki deri lezyonlarına da dikkat edilmelidir.