Enterotoksemi

By | 5 Ekim 2021

Etken

Clostridium perfringens (C. welchii) grubu mikroorganizmalar

Klinik bulgular

Başta koyun ve kuzular olmak üzere keçi, sığır, at ve kanatlılar duyarlıdır.

Genelde klinik bulguları görmek her zaman mümkün değildir, hayvanlar ölmüş olarak bulunurlar.

Hastaların görülebildiği durumlarda sallantılı bir şekilde yürüdükleri, diğer hayvanların gerisinde kaldıkları, kısa bir zaman sonra yatıp kalkamadıkları, şiddetli bir şekilde çırpınıp öldükleri görülür.

Otopsi bulguları

Genellikle işkembe besin ile doludur.

Bağırsaklardaki hemorajik tablo tiplerine göre değişir ; bazı olaylarda yaygın bir hemoraji şeklinde görülür, bağırsaklar gazla doludur, bazen hemoraji sınırlı olup bağırsaklarda yüzeysel veya seroza tabakasına kadar ulaşan çeşitli büyüklükte ülserler görülür.

Otopsi erken yapıldığı durumda karın boşluğunda saman sarısı renginde bir sıvının bulunduğu görülür, ölümün üzerinden zaman geçtikçe bu sıvı kırmızımtrak bir renk alır.

Tip D’ye bağlı enterotoksemilerde böbrekler yumuşak, pelte gibidir.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

İnce bağırsak içeriği veya iki ucundan bağlanmış içinde içerik bulunan ince bağırsak en kısa zamanda laboratuvara gönderilir.

Uzak yerlerden gönderilen ince bağırsak içeriğinin her 10 ml’sine
1 damla kloroform ilave edilir.

Koruma ve kontrol

Koruyucu amaçla koyun ve keçilere aşı uygulanır, hastalık çıkışlarında oğlak ve kuzular da aşılanır.

Doğum zamanı ahır ve ağıllar temiz tutulur, sık sık dezenfekte edilir.

%2-4 oranında klorlu kireç, 1/10000 – 1/20000 konsantrasyonunda gaz klorür ve %2-3 oranında kreolin solüsyonu dezenfektan olarak kullanılır.

Yem değişikliği yapılırken hayvanları birkaç gün aşırı beslememeye dikkat edilir.