Domuzlarda otopsi tekniği

By | 5 Ekim 2021
 • Kadavra sırtı yere gelecek şekilde yatırılır. Her iki ön bacak skapula ile thoraks arasındaki kasların kesilmesi ile yana uzatılır. Benzer şekilde arka bacaklar da koksa femoral eklemlerin açılması ile yana yatırılır.
 • Mandibuladan pubis bölgesine kadar vücudun ventraline orta hat boyunca
  kesit yapılır. Kalp kesesinin delinmemesi için kesit sternum önüne gelince, sternumun kranial ucu elle kaldırılarak, kesit kosta kartilagoları boyunca arkaya doğru devam ettirilir. Böylece larinks ve trachea bölgeleri açılmış, göğüs ve karın boşlukları meydana çıkmış olur.
 • Göğüs boşluğundaki organlar, servikal ve oral organlarla dışarıya alınır.
 • Akciğer ve kalbin muayenesi sığırdaki gibi yapılır.
 • Dalak ve omentum bağlantılarından kesilerek dışarıya alınır.
 • Rektum pelvise yakın olarak kesilir ve bağırsak öne doğru çekilerek dorsal
  bağlantısından ayrılır.
 • Diyaframa’nın arka yüzünde özefagus kesildikten sonra karaciğer, mide ve
  bağırsaklar hep birlikte dışarıya alınır ve ayrı ayrı muayene edilir.
 • Genital ve üriner organların muayenesi sığırdaki gibidir.
 • Beynin çıkarılması için baş atlanto oksipital eklemden ayrılır. Deri ve kaslar temizlenir, orbita’ların ön kenarlarını birleştirecek şekilde, enine ve derin bir kesit yapılır. Bu kesit foremen oksipitale magnum’a yapılan lateral kesitlerle ve foreman oksipitale magnum ile birleştirilir. Kalvarium, keski ile yukarı doğru kaldırılır ve beyin dışarıya alınır. Medulla spinalis’in çıkarılması sığırdaki gibidir.
 • Konha’ları meydana çıkarmak için burun septum nasi boyunca uzunlamasına veya çeşitli aralıklarla enine kesilir.