Pazar, Mayıs 28, 2023

DOC

- Advertisement -

DOC
DOC

DOC dosyası nedir?

.doc uzantılı dosyalar, Microsoft Word tarafından oluşturulan belgeleri veya ikili dosya biçimindeki diğer kelime işlem belgelerini temsil eder. Uzantı başlangıçta birkaç farklı işletim sisteminde düz metin belgeleri için kullanıldı.

Düz metin, grafikler, çizelgeler, katıştırılmış nesneler, bağlantılar, sayfalar, sayfa biçimlendirme, yazdırma ayarları ve daha pek çok şeyin yanı sıra biçimlendirilmiş görüntüler gibi birkaç farklı türde veri içerebilir.

Bu biçim, kullanıcılara kılavuzlar, teklifler, şartnameler, özgeçmişler, makaleler veya benzeri belgeler yazmak için sunduğu çeşitli seçenekler nedeniyle her türlü belgeleme için popülerdi. DOC’nin güncellenmiş sürümü, özellikleri açık bir şekilde kullanılabilen Office OpenXML tabanlı DOCX sürümüdür.

Kısa Tarih

Bir Corel ürünü olan WordPerfect, DOC’u tescilli biçimlerinin uzantısı olarak kullandı. 1980’lerde WordPerfect, kolay bulunabilmesi, çoğu bilgisayar makinesine ve İşletim sistemlerine uygunluğu nedeniyle çoğu bilgisayarda kullanım tercihi olmaya devam etti. Bununla birlikte, WordPerfect, Microsoft, Microsoft Word’ü belge dosya formatı ürünü olarak tanıttığında ve tescilli formatı için DOC uzantısını seçtiğinde Windows işletim sistemindeki düşüşünü gördü.

Microsoft Word giderek daha popüler hale geldikçe, DOC dosya formatı Microsoft Word 97 – 2003’ten birkaç revizyondan geçti. Varsayılan DOC dosya formatının Office Açık XML formatı (DOCX olarak bilinir) ve yeni sürümleri ile değiştirildiği yıl 2007 idi. Microsoft Word artık bu yeni uzantıyı varsayılan dosya biçimi olarak kullanıyor.

DOC Dosya Biçimi Özellikleri – Daha Fazla Bilgi

Microsoft, DOC dosya biçimi belirtimlerini 2008 yılına kadar uzun bir süre yayınlamadı. Şubat 2008’de, Microsoft Açık Belirtim Sözü kapsamında .doc dosya biçimi için biçim belirtimleri yayımlandı. Spesifikasyon, DOC formatı tarafından kullanılan tüm özellikleri açıklamasa da, bu dosya formatıyla çalışmak için gereken bilgiler hakkında geniş bilgi verir. Yine de, mevcut bilgilerden yararlanmak için tersine mühendislik gereklidir. Spesifikasyonlar birkaç kez güncellendi ve en son revizyon Ağustos 2018 itibariyle güncellenen 8.0’dır. .

Bazı Temel Kavramlar

DOC için dosya biçimi belirtimleri hakkında herhangi bir ayrıntıya girmeden önce, bu dosya biçimiyle çalışmak için bazı temel kavramları anlamak gerekir.

Dosya Bilgi Tabanı (Fib): Fib yapısı, belge hakkında bilgi içerir ve belgeyi oluşturan çeşitli bölümlere yönelik dosya işaretçilerini belirtir. Fib değişken uzunluklu bir yapıdır. Boyut olarak sabitlenen temel kısım dışında, her bölümün önünde bir sonraki bölümün boyutunu belirten bir sayım alanı bulunur.

Karakter Konumu: CP veya Karakter Konumu, belge metninde bir karakterin sıfır tabanlı dizini işlevi gören, işaretsiz 32 bitlik bir tam sayıyı temsil eder. Dosyadaki her karakterin konumu ve boyutu doğrudan alınamaz ve önceden belirlenmiş algoritma kullanılarak hesaplanması gerekir. Karakterler şunları içerir:

  • Belgenin metni
  • Dipnotlar veya metin kutuları gibi nesnelerin çapaları
  • Paragraf işaretleri ve tablo hücre işaretleri gibi kontrol karakterleri

PLC: PLC yapısı, bir veri öğeleri dizisi tarafından takip edilen bir CP dizisidir. Herhangi bir PLC için veri elemanları aynı boyutta sıfır veya daha fazla bayt olmalıdır ve bu nedenle CP sayısı, veri elemanı sayısından bir fazla olmalıdır. PLC yapıları, her türün o tür için yinelenen CP’lere izin verilip verilmediğini belirttiği farklı türlerdedir. Bir PLC yapısı şunlardan oluşur:

  • aCP (değişken uzunluk): Bir dizi CP öğesi. PLC yapısının her türü, CP öğelerinin anlamını ve izin verilen aralığı belirtir.
  • aData (değişken uzunluk): Her bir PLC yapısı türü, veri öğelerinin yapısını ve anlamını, veri öğelerinin sayısı üzerindeki tüm kısıtlamaları ve bunların içerdiği veriler üzerindeki tüm kısıtlamaları belirtir. Ayrıca, veri öğeleri ve karşılık gelen CP’ler arasındaki ilişkiyi de belirtir.

Geçerli Seçim: .DOC dosya yapıları temel olarak bir dizi CP ile tanımlanır. Böyle bir durumda uyulması için Microsoft tarafından belirtilen bir dizi kural vardır.

STTB: STTB, bir dizi öğe tarafından takip edilen bir başlıktan oluşan bir dize tablosudur. cData değeri, dizide bulunan öğelerin sayısını belirtir.

Özellik Depolama: Bir kelime dosyası, her birinin kendi özelliklerine sahip olabileceği metin, paragraflar, tablolar, resimler ve bölümler gibi farklı öğelere sahip olabilir. Bunların özellikleri, varsayılandan farklı olarak Word dosyasında saklanır. Bu tür farklılıklar, Tek Özellik Değiştirici (Sprm) ve işleneninden oluşan PRl tarafından belirtilir. Bir uygulama, Prls listelerini uygulayarak nihai özellik kümesini belirleyebilir.

Parola Koruması: Word dosyaları da parola korumalı olabilir ve bunun için aşağıdaki mekanizmalardan biri kullanılabilir.

  • XOR Şaşırtması
  • Office ikili belge RC4 şifrelemesi
  • Office ikili belge RC4 CryptoAPI şifrelemesi

FibBase.fEncrypted ve FibBase.fObfuscation’ın her ikisi de 1 ise, dosya XOR gizleme kullanılarak karartılır.

FibBase.fEncrypted 1 ve FibBase.fObfuscation 0 ise, dosya Office Binary Document RC4 Encryption veya Office Binary Document RC4 CryptoAPI Encryption kullanılarak şifrelenir ve EncryptionHeader Tablo akışının ilk FibBase.lKey baytında depolanır. EncryptionHeader.EncryptionVersionInfo, dosyayı şifrelemek için hangi şifreleme mekanizmasının kullanıldığını belirtir.

Dosya Yapısı

Orijinalliğindeki bir ikili Word dosyası, birkaç depolama ve akıştan oluşan bir OLE bileşik dosyasıdır. Bu depolar ve akışlar, yazma ve okuma için parametreleri belirleyen kendi yapılarına ve boyutlarına sahiptir. Bunlar:

WordDocument Akışı

Bu akış, dosyanın diğer bölümlerinden referans verilen belge metnini ve diğer bilgileri içerir. Akış, başlangıçta zorunlu olan ve ofset 0’da olması gereken FIB dışında önceden tanımlanmış bir yapıya sahip değildir. Bu akış, 2147 MB’den büyük olmamalıdır.

1TableStream veya 0TableStream

Bir ikili Word dosyası, 1Table akışı veya 0Table akışı olarak bilinen Tablo Akışları içerebilir. Bunlardan en az biri belgede bulunmalıdır. Ancak, bir belge hem 1Table hem de 0Table akışlarını içeriyorsa, yalnızca base.fWhichTblStm tarafından başvurulan akış kullanılır. Başvurulmayan akış dikkate alınmamalıdır ZORUNLU. Tablo Akışı 2147 MB’den BÜYÜK OLMAMALIDIR.

Veri akışı

Veri akışının önceden tanımlanmış bir yapısı yoktur. FIB’den veya dosyanın diğer bölümlerinden başvurulan verileri içerir. Bu akışa herhangi bir referans yoksa mevcut olması gerekmez. Veri akışı 2147 MB’den BÜYÜK OLMAMALIDIR.

Nesne Havuzu Depolama

Nesne Havuzu deposu, katıştırılmış OLE nesneleri için depolar içerir. Belgede katıştırılmış OLE nesneleri yoksa, bu depolamanın mevcut olması gerekmez.

Özel XML Veri Depolama

Özel XML Veri deposu, adı “MsoDataStore” OLMALIDIR, isteğe bağlı bir depolamadır.

Özet Bilgi Akışı

Özet Bilgi akışı, adı “\005ÖzetBilgi” OLMALIDIR, burada \005 0x0005 değerine sahip karakterdir ve “\005” dizesi değil, isteğe bağlı bir akıştır.

Belge Özeti Bilgi Akışı

Belge Özeti Bilgi akışı, adı “\005DocumentSummaryInformation” OLMALIDIR, isteğe bağlı bir akıştır; burada \005, “\005” dizesi değil, 0x0005 değerine sahip karakterdir.

Şifreleme Akışı

Şifreleme akışı, adı “şifreleme” OLMALI OLMALI isteğe bağlı bir akıştır. Aşağıdaki koşulların her ikisi de karşılanmadıkça bu akış mevcut OLMAMALIDIR:

  • Belge, Office Binary Document RC4 CryptoAPI Encryption ile şifrelenmiştir.
  • fDocProps değeri EncryptionHeader.Flags dosyasında ayarlanır.

Makro Depolama

Makro deposu, dosya için makroları içeren isteğe bağlı bir depolama alanıdır. Varsa, bir Proje Kök Deposu OLMALIDIR.

XML İmza Depolama

XML imza deposu, adı “_xmlsignatures” OLMALIDIR, isteğe bağlı bir depodur.

İmza Akışı

İmza akışı, adı “_signatures” OLMALIDIR, isteğe bağlı bir akıştır. Bu akış dijital imzalar içerir.

Bilgi Hakları Yönetimi Veri Alanı Depolama

Bilgi Hakları Yönetimi Veri Alanı depolaması, adı “\006DataSpaces” OLMALIDIR, burada \006, “\006” dize değeri değil, 0x0006 değerine sahip karakterdir. Bu depolama mevcutsa, Korumalı İçerik Akışı da mevcut OLMALIDIR. Bu depolama mevcutsa, bu depolama ve Korumalı İçerik Akışı dışındaki tüm belirtilen akışlar ve depolamalar, [MS-OFFCRYPTO]‘da belirtildiği gibi ve bu akışlardan ve depolamalardan herhangi biri Korumalı İçeriğin dışında mevcutsa, Korumalı İçerik Akışından okunmalıdır ÖNERİ Akış, göz ardı edilmeleri GEREKİR.

Korumalı İçerik Akışı

Korumalı İçerik Akışı, adı “\009DRMContent” OLMALIDIR, burada \009, “\009” dize değeri değil, 0x0009 değerine sahip karakterdir. Bu akış mevcutsa, Bilgi Hakları Yönetimi Veri Alanı Deposu da mevcut OLMALIDIR.

Önceki İçerikDOCM
Sonraki İçerikASD
RELATED ARTICLES

.man

.man dosyası nedir? .man uzantılı bir dosya, yazılım dokümantasyonu biçiminde bir Unix programlama kullanım kılavuzu olan man sayfası anlamına gelir. Belgeleri görüntülemek için kullanılan Unix’te...

MD

MD dosyası nedir? Markdown dil lehçeleriyle oluşturulan metin dosyaları .md veya .MARKDOWN dosya uzantısıyla kaydedilir. MD dosyaları, girintiler, tablo biçimlendirme, yazı tipleri ve başlıklar gibi bir metnin nasıl biçimlendirilebileceğini...

ODM

ODM dosyası nedir? .odm uzantılı bir dosya, içinde bağlantılı bir veya daha fazla .odt dosyası içeren bir OpenDocument Ana belge dosyasıdır. Bu alt belgelerin tümü tek bir...

Most Popular

Önce vur, sonra soru sor (Deneme)

Masal dünyasında, bir kurbağa hakkında özellikle kurbağaya benzer hiçbir şey yoktur. Hikayeler, gündelik amfibi yaşam hakkında ince ayrıntılara girmez. Kurbağa kolayca bir sincap ya da örümcek...

Minnesota, Başlıca Tüketici Elektroniklerini Kapsayan, Ancak Birkaç İstisnası Olan ‘Onarım Hakkı’ Yasa Tasarısını Kabul Etti

'Onarım hakkı' savunucuları, Minnesota tüketicilere daha fazla güç veren bir yasa tasarısını geçirdiği için bugünkü en son gelişmeden tamamen memnun kalacaklar. Bu yılın Nisan ayında,...

Araştırmacılara Göre Bir Android Akıllı Telefonun Parmak İzi Güvenliğini Aşmak İçin Yalnızca 15 Dolarlık Bir Devre Kartı Alır

Android akıllı telefonlardaki parmak izi sensörleri, bu taşınabilir teknoloji parçalarına muhtemelen en yaygın eklemedir ve tek bir parmağın veya başparmağın yerleştirilmesinin ahize sahibinin cihaza...

Daha Fazla “Yasal” Uygulamanın Verileri Gözetliyor ve Dosyaları Çıkarıyor Görünüşüyle, Android’deki Kötü Amaçlı Yazılımlar Hala Ortada

Google Oyun mağazası sıkı güvenliği ve katı politikalarıyla ilgili sorunlardan büyük ölçüde muaftır, ara sıra bir veya iki uygulama çatlaklardan kaçmayı başarır ve en...

Recent Comments