Değişim Mühendisliği-Michael HAMMER-James CHAMPY

By | 4 Şubat 2014

Değişim mühendisliği, maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır.

Değişim mühendisliği, var olan yapıyı düzeltmek ya da aşamalı değişiklikler yaparak temel yapıyı aynı bırakmak demek değildir. Değişim mühendisliği, uzun süre önce belirlenmiş prosedürleri bir yana bırakarak şirketin ürün veya hizmetinin yaratılması ve müşteriye değer sunulması için gereken işlere en başından bakılması anlamını taşır. Değişim mühendisliği, “Elimdeki bilgi ve teknolojiyle bu organizasyonu yeniden yaratıyor olsaydım nasıl bir şey yapardım?” sorusuyla başlar.

Bir organizasyonda değişim mühendisliğini uygulamak eski bütün uygulamaları terk ederek her şeye en baştan başlamak anlamına gelmektedir. Buda en başa dönmeyi ve işi daha iyi yapmanın yollarını keşfetmeyi öğrenmekle başarılabilir.

Değişim mühendisliği şu dört anahtar kelimeyi içermektedir; “Temel”, “Radikal”, “Çarpıcı” ve “Süreç”.

Temel: Değişim mühendisliğinde iş adamları en temel soruyu sormak zorundadırlar: “Yaptığımız işleri neden yapıyoruz?” “Neden bu şekilde yapıyoruz?” Bu temel soruları sormak insanları, işlerini yürütüş tarzlarının altında yatan söze dökülmemiş kural ve varsayımları gözden geçirmeye zorlamaktadır. Çünkü değişim mühendisliğinde varsayım ve sabit değer yoktur. Önce bir şirketin ne yapması gerektiği belirlenir, sonra da bunu nasıl yapması gerektiği. Değişim mühendisliğinde emin olunan hiçbir şey yoktur. Var olanlar göz ardı edilir ve ne olması gerektiği araştırılır.

Radikal: Değişim mühendisliği işi yeniden icat etmek anlamındadır. Radikal sözcüğü burada yeniden tasarım, var olan tüm yapı ve prosedürleri terk ederek iş yapmanın yepyeni yollarını yaratma anlamına gelir.

Çarpıcı: Değişim mühendisliğinde, marjinal veya aşamalı geliştirmeler yapmak değil, önemli sıçramalar gerçekleştirmek amaçtır.

Süreç: Değişim mühendisliği iş sürecini, bir veya birkaç çeşit girdinin alınıp bunlardan, müşteri için değer oluşturacak bir çıktının yaratıldığı faaliyetlerin toplamı olarak tanımlar ve “süreç” tanımımızın en önemli sözcüğüdür.

Amerikan şirketlerinin yönetim problemleri için son yıllarda pek çok mucize tedavi önerildi, fakat bunlar beklenilen etkiyi yakalayamadan geçip gittiler. Değişim mühendisliği ise mucize bir tedavi vaat etmiyor. Hızlı, kolay ve acısız bir tedavi önermiyor. Tam aksine, beraberinde zorlu ve ağır bir iş getiriyor. Yöneticilerin ve çalışanların, çalışma ve düşünme tarzlarının değişmesini gerektiriyor. Organizasyonların bütün eski uygulamalarını yenileriyle değiştirmelerini öngörüyor. Bunu yapmak hiç de kolay olmasa da bu zorluk, yapılması gerekenleri ertelemek için bir bahane değildir. Hemen hemen tüm endüstrilerdeki lider organizasyonlar, değişim mühendisliğini uygulamaya başlamışlardır. Ana süreçlerinin performans seviyelerini yükselten şirketlerin sayısı arttıkça değişim mühendisliği seçeneği endüstrideki diğer organizasyonlar için de rekabet açısından zorunluluk haline gelecektir. Pazardaki tek bir önemli şirketin değişim mühendisliğini uygulamaya başlaması bile, tüm rakiplerinin erişmek zorunda kaldıkları yeni bir işaret yaratması demektir.

Değişim mühendisliğini organizasyonlar değil, insanlar uygular. Değişim mühendisliğinin “ne”lerinden önce “kim”ilerinin incelenmesi gerekir. Şirketlerin değişim mühendisliğini gerçekte uygulayacak kişileri seçme ve organize etme yöntemleri, bu çalışmanın başarıya ulaşmasının anahtarıdır.

İş hayatında belki de en zor kazanılacak savaş, insanları radikal değişiklikler olabileceği ihtimalinin olduğuna ikna etmek ve bu fikri kucaklamaklarını sağlamak için verilen savaştır. En azından radikal değişimin önüne geçmelerine engel olabilmeyi başarmaktır.

Değişimi elemanlarına en iyi satabilen şirketlerde şu gözlenmiştir ki; en açık mesajları üretenler şirketler olmuşlardır. Bu mesajlar şunlar olmuştur; “Şirket olarak bulunduğumuz yer bu ve bu yerde kalamayacak oluşumuzun nedeni de şu.” İkinci mesaj ise şöyledir; “Bizim şirket olarak olmamız gereken işte şu.”

Sonuç olarak, değişim mühendisliği henüz yeni bir çaba. Endüstri devrimi dünyası artık yerini global ekonomi, güçlü bilgi teknolojileri ve durmak bilmez değişim dönemine bırakıyor. Perde, Değişim Mühendisliği Çağı’na açılıyor. Burada gereksinim duyulan tek şey başarılı olma isteği ve başlama cesareti. Çünkü, “Değişemezsen ölürsün!”