Salı, Eylül 26, 2023
Ana Sayfa Kitap Özetleri Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye

Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye

- Advertisement -
- Advertisement -

Değişen Stratejilerin Odağında Türkiye

1. Soğuk Savaş Sonrası Nato ve Türkiye

2. 1990-91 Körfez Krizi ve Savaşı ve Yeni Stratejiler

3. Akdeniz’in Güvenliği

4. Balkanlar

5. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)

6. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Terörizm

7. Sonuç

1. Soğuk Savaş Sonrası Nato ve Türkiye

Varşova Paktı ve Berlin Duvarının yıkılmasından sonra NATO’nun geleceği ve askeri stratejisi ne olacağı düşünülürken NATO’yu çevreleyen komşuları ve onların civarındaki ülkelerin o günlerde içerisinde bulundukları siyasi dalgalanmaların, büyüyen ekonomik sorunların ve sosyal hareketlerin, kızışan etnik ihtilafların, dikkati çeken aşırı silahlanmaların, silahlı iç olaylarla, için için kaynayan huzursuzlukların ve tehlikeli gelişmeleri perdeleyen ihtimaller zinciri olduğu açık tarifi idi.

Soğuk savaş döneminde Varşova Paktı’nın büyük kuvvetler ile Orta Avrupa’da yoğunlaşmış bulunan asıl tehdidi, şimdi değişik kimliklerde, boyutlarda ve farklı biçimlerde güneye,Türkiye’yi çevreleyen coğrafi bölgeye kaymıştır. Bütün bu gelişmelerin ortasında bulunan Türkiye, bir tarafta kendi ekonomisini geliştirmeye, demokrasisini kökleştirmeye ve güvenliğini pekiştirmeye çalışırken diğer taraftan da bölgedeki istikrarın düğüm noktası olarak, komşu ülkelerle karşılıklı iyi ilişkiler kurmak suretiyle ülkesinde ve dünyada barışın korunmasına katkıda bulunma çabasındadır.

Böylece Türkiye dünyanın bu kritik bölgesinde istikrar, barış ve demokrasinin tesisi ve korunması politikasında ve bu politikaya dayanacak stratejilerin uygulanmasında bir dayanak noktası ve temel taşı oluşturmaktadır.

2. 1990-91 Körfez Savaşı ve Yeni Stratejiler

1990 Ağustosunda patlak veren körfez krizi ve onu takip eden savaş ,teknolojik gelişmeleri yakından izleyen birçok ülkenin silahlı kuvvetlerinin savaş tekniğini ve stratejisini de etkilemiştir.

ABD ve NATO ülkeleri silahlı kuvvetlerinde (Türkiye de dahil) yapılan taktik değişikliklerinden dikkati çeken yenilikler şunlardır; muhtemelen çok süratle değişecek olan savaş ortamında çok kere komuta makamlarının esnek ve seri kararlarının uygulanmasını kolaylaştıracak ve geniş ölçüde bilgisayarların kullanılacağı kesiksiz komuta ve kontrol sistemleri ve yöntemleri ile ast kademe komutanlarının kendi inisiyatiflerini geliştirecek şekilde yetiştirilmeleri ve Hava Kara Muharebe Doktrini ve yöntemi,

Körfez savaşının çöl fırtınası aşamasını teşkil eden taarruzi harekatın ilk otuz yedi günü hava harekatı ve son dört günüde (100 saat ) kara harekatı oluşturmuştur.

Koalisyon kuvvetlerinin bu savaş süresince muharebe zayiat, toplam 137 insandır.

Savaşın koalisyon kuvvetlerinin galibiyet ile bitmiş olması başka ülkelerin topraklarını zorla ele geçiren bir mütecavize karşı hür ve bağımsız ülkelerin gösterdiği tepki yönünden, gelecek için ümit veren bir örnek oluşturur.

Savaş sonunda orta doğunun ekonomik, siyasi ve sosyal geleceklerini uzun yıllar etkileyecek gelişmeler olmaya başlamıştır.

3. Akdeniz’in Güvenliği

Akdeniz, dünya deniz ticareti trafiğinin önemli kapasitesini üzerinde taşıyan ve böylelikle NATO’nun güney kanat ülkeleri ile ve başta Rusya Federasyonu olmak üzere Karadeniz’de sahili olan ülkelerin hayat yollarının geçtiği bir denizdir.

Doğu Akdeniz’in Ege coğrafi alanı ise, sırtında taşıdığı müzmin sorunlarla bölgede zaman zaman tırmanan gerginlikler nedeni ile, bu denizdeki trafiğin akışını tehdit edebilecek siyasi krizlere sahne olmaktadır. Dolayısıyla bu denizin stratejik özelliği, uluslararası stratejik bir soruna dönüşmektedir.

Bu koşullarda Türkiye’nin göstereceği anlayış ve iyi niyet jestlerini ne derecede etkili ve yararlı olacağı tartışılabilir.

Türkiye ,Yunanistan ile ilişkilerinde gerek Kıbrıs gerekse Ege sorunlarında kapılarını açık tutmaya devam ederken Yunanistan tarafından kendisine yönelecek her türlü tertip ve oyunlara karşı uyanık ve gevşetilmeyen bir hazırlık içinde olmalıdır.

4. Balkanlar

Yüzyıllar boyunca sürekli göç ve istilalar sonucu Balkanlarda demografik yapısı ile dini inanışları ve kültürü çok farklı toplumlar olmuş ve otoriter yönetimlerin hakim olduğu dönemler dışında süre gelen istikrarsızlıklar da bölgenin ortak bir özelliği haline gelmiştir.

Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra bu istikrarsızlıklar ve gerginlikler yeni ve bağımsız devletler üzerine kaymakta ve ağırlık Bosna olayları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Sırpların Bosna Hersek’te yapmış oldukları katliama NATO geçte olsa dur diyebilmiş ve nihayet Ağustos 1995’te NATO’ya meydan okuyan Sırpların mevzilenmiş ağır silahlarına NATO hava gücünün yaptığı yoğun taarruzlarla önemli kayıplar veren Sırplar uzun süreli ateş kese mecbur edilmiş ve Kasım 1995′te Dayton, Ohio’da yapılan görüşmelerden sonra bölgede adil ve kalıcı bir barışı hedefleyen anlaşma taraflarca imzalanmıştır.

Türkiye’ye yönelebilecek bir tehdit mihveri niteliğini taşıyan Balkanlar , artık Avrupa ile Türkiye ve dolayısı ile Asya arasıdaki ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik değeri yüksek olan bir ulaşım mihverinin kritik bir bağlantısıdır.

Balkanların geleceği bugünün başta gelen canlı konusu olan ve kısaca “ Bosna Olayları” denilebilecek sıcak sorunun büyük ölçüde geleceğine ve diğer ülkelerin bu konudaki tutum ve davranışlarına bağlıdır.

5. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)

BDT, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliğinin dağılması üzerine eski Sovyet Cumhuriyetlerinin 1991 yılı sonunda oluşturduğu siyasal bir birliktir.

BDT, bulundukları coğrafi alanlara göre üç ayrı kategoride ele alınır.

(a) Rusya Federasyonu ,Beyaz Rusya, Ukranya ve Moldova

(b) Kafkaslarda bulunan 3 Ülke : Gürcistan,Ermenistan ve Azerbaycan

(c) Orta Asya’da bulunan 5 ülke :Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dır.

BDT bölgesinde halen sıcaklığını koruyan bir bölge sorunu, aynı zamanda NATO’ya ve Orta Doğuyu da yakından ilgilendiren Karabağ sorunudur. ve dünya çapında aktif bir girişimi beklemektedir.

6. Doğu; Güneydoğu Anadolu ve Terörizm

Tarihimizde asayiş, ayaklanma ve isyanlar gibi iç güvenlik olayları yüzyıllar öncesine dayanır. Bütün bu gelişmelere paralel olarak Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilgiye uğramış olan Osmanlı imparatorluğunun imzalamış olduğu Sevr Muahedesiyle de sözde Ermenistan ve Kürdistan emelleri ile ülkemiz parçalanıp bölünmek istenmiştir.

Bağımsız Kürdistan hayali ile,Kürt kökenli Türk halkını da kendi saflarına almaya çalışarak ülkeyi bölmek isteyen PKK terör örgütü 1984 yılında sahneye çıkarak kanlı eylemlerine başlamıştır.

PKK benimsemiş olduğu ideoloji doğrultusunda ve başta Suriye olmak üzere diğer yabancı ülkelerden aldığı destek ve yardımlarla önceleri yeraltı faaliyetleri ile belirli bir düzeye getirdikten sonra 1984 yılında TSK’nın Şemdinli’deki garnizon lojmanlarına silahını yöneltmiş ve sesini duyurmak ve kanıtlamak istemiştir.

Sonraları bölge halkını da tehdit,ikna ve para gibi çeşitli senaryolar ile kandırarak destek aramıştır. Siyasi ve askeri net kararlar sayesinde tedbirler alınarak, milli sınırlarımız içinde (Sınır ötesi de) silaha silahla karşılık vererek PKK’nın beli kırılmıştır.

7. Sonuç

Bugün Türkiye’nin bulunduğu vatan sathı ,büyük tarihi olaylarında gösterdiği gibi,değişen stratejilerin düğümlendiği coğrafi bir bölgedir.

Türkiye şüphesiz, her şeyden önce kendi bekasını ve refah düzeyini korumakla,aynı zamanda bölge ve dünya çapında barışa da hizmet etmiş olmaktadır. Atatürk’ün hedef olarak göstermiş olduğu çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacaktır.

Önceki İçerikAcı Tütün
Sonraki İçerikDevlet ana

BENZER YAZILAR

Çiğdem Tunç Kimdir? Biyografisi, Resimleri

Çiğdem Tunç kimdir - Çiğdem Tunç resimleri - Çiğdem Tunç biyografisi - Çiğdem Tunç hakkında   28 Haziran 1963, İstanbul Türk sinema ve tiyatro sanatçısıdır.Üsküdar Amerikan...

SXC

SXC dosyası nedir? SXC(Sun XML Calc) dosya biçimi, OpenOffice.org adlı bir ofis paketine aittir. Bu biçim, XML tabanlı bir elektronik tablo dosya biçimi olduğundan, genellikle...

TeamViewer İncelemesi: Uzak Bağlantılar İçin Güçlü Bir Araç

ÖNEMLİ İNCELEME BİLGİSİ Uygulama: TeamViewer  İncelendi:23 Şubat 2023 10:55 UYGULAMA ÖZELLİKLERİ Sorunsuza yakın bir uzak bağlantı deneyimi sağlar Güçlü uzaktan kumandalar Kolay Erişim, sorunsuz erişim sağlar ...
- Advertisment -

POPÜLER YAZILAR

Pixel Saatinizi Her Ne pahasına olursa olsun Koruyun, Çünkü Google Onu Sizin Yerinize Tamir Etmeyecektir

Google, Pixel Watch'unuzun ekranı kırılırsa tamir edilemeyeceğini doğruladı. Bunun nedeni, şirketin resmi olarak saatin yedek ekranlarını satmaması ve şu anda işleri onarmak için üçüncü...

Galaxy S24 Ultra, Samsung’un Cihazdan Çıkardığı İddiasıyla 10x Optik Yakınlaştırmanın Sonunu İşaretleyebilir

Galaxy S24 Ultra rahatlıkla gelecek yılın en iyi akıllı telefonlarından biri olacak ve bu kesin. Samsung'un her yıl cihazlarıyla sayı yapma alışkanlığı var. Bu yıl,...

iPhone 15 Ön Siparişleri Artık 799 Dolardan Başlayarak 1.599 Dolara Kadar Başlıyor

Apple, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünya çapında 40'tan fazla ülkede dört iPhone 15 modelinin tamamı için resmi olarak ön sipariş almaya başladı. Bilmeyenler için,...

Intel 14. Nesil Core i9-14900K, Core i7-14700K, Core i5-14600K CPU’lar Kanadalı Perakendeci Tarafından Listelendi, Maliyeti Yalnızca 13. Nesle Göre %3 Daha Yüksek

Kanadalı Perakendeci, PC-Kanada Intel'in 14. Nesil Core i9-14900K, Core i7-14700K ve Core i5-14600K CPU'larını ön fiyatlarla listeledi. Kanadalı Perakendeci Tarafından Listelenen Intel 14. Nesil CPU'lar:...