Cuma, Haziran 2, 2023

CSPROJ

- Advertisement -

CSPROJ
CSPROJ

CSProj dosyası nedir?

CSPROJ uzantılı dosyalar, sistem derlemelerine yapılan başvurularla birlikte bir projeye dahil edilen dosyaların listesini içeren bir C# proje dosyasını temsil eder.

Microsoft VIiual Studio’da yeni bir proje başlatıldığında, ana çözüm (.sln) dosyasıyla birlikte bir .csproj dosyası alırsınız. Bir projede birden fazla derleme varsa, .sln dosyasının projenin bir parçası olarak hepsini birbirine bağladığı yerde eşit sayıda proje dosyası olacaktır.

Bu dosyanın içeriği, dahil edilecek içerik, platform gereksinimleri, sürüm bilgileri, web sunucusu veya veritabanı sunucusu ayarları ve gerçekleştirilmesi gereken görevler gibi projeyi oluşturmak için gerekli tüm gereksinimleri tanımlar. Bir proje dosyasının içeriği, XML dosya biçiminde düzenlenir ve hem düzenleme hem de görüntüleme için herhangi bir metin düzenleyicide açılabilir. Ayrıca, uygun düzenleme için proje dosyalarına mantıklı bir görünüm verir.

CSPROJ Dosya Biçimi

Geliştiriciler MSBuild XML Şemasını dikkate alarak proje dosyalarını kendileri oluşturabilirler. Proje dosyalarının açık ve şeffaf yapısı, uygulama geliştiricilerin projelerin nasıl oluşturulduğu ve konuşlandırıldığı üzerinde gelişmiş ve ince ayarlı kontroller uygulamalarını sağlar. Böyle bir proje dosyasının içerikleri arasında çok net bir ilişki vardır. Aşağıdaki şekil, böyle bir proje dosyası için temel öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

CSPROJ
CSPROJ

Aşağıdaki bölümler, bir proje dosyası için dosya formatı öğelerini detaylandırır.

Proje Elemanı

Project öğesi, her proje dosyasının kök öğesidir. Proje dosyası için XML şemasını tanımlar ve oluşturma işlemi için giriş noktalarını belirtmek üzere nitelikler içerebilir.

<Project ToolsVersion#"4.0" DefaultTargets#"FullPublish"
        xmlns#"http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
</Project>

Özellikler ve Koşullar

Özellikler, bir proje oluşturmak için gereken gerekli bilgileri temsil eder. Bu tür özellikler bir PropertyGroup öğesi içinde tanımlanır. Bu özellikler, özellik öğesi adının özellik anahtarını tanımladığı ve öğenin içeriğinin özellik değerini tanımladığı anahtar-değer çiftlerinden oluşur. Örneğin, statik bir sunucu adı ve bağlantı dizesi depolamak için ServerName ve ConnectionString adlı özellikleri tanımlayabilirsiniz.

<PropertyGroup>    
 <ServerName>FABRIKAM\TEST1</ServerName>
 <ConnectionString>
     Data Source#FABRIKAM\TESTDB;InitialCatalog#ContactManager,...
 </ConnectionString>
</PropertyGroup>

Öğeyi değerlendirme kriterlerini belirtmek için koşullar öğeler aracılığıyla belirtilebilir. Bu, özelliği aşağıda gösterildiği gibi tanımlarken Koşul kelimesi ile belirtilir:

<PropertyGroup>
<OutputRoot Condition#" '$(OutputRoot)'##'' ">..\Publish\Out\</OutputRoot>
   ...
</PropertyGroup>

MSBuild bu özellik tanımını işlerken, önce bir $(OutputRoot) özellik değerinin kullanılabilir olup olmadığını kontrol eder. Özellik değeri boşsa, başka bir deyişle kullanıcı bu özellik için bir değer sağlamadıysa, koşul true olarak değerlendirilir ve özellik değeri ..\Publish\Out. olarak ayarlanır.

Öğeler ve Öğe Grupları

Bir proje dosyası, aslında farklı dosya türleri olan oluşturma işlemine yönelik girdileri tanımlar. MSBuild terminolojisinde bu girdiler, Öğe öğeleri tarafından temsil edilir ve bir ItemGroup öğesi içinde tanımlanır. Property öğelerinde olduğu gibi, bir Item öğesini de istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Ancak, öğenin temsil ettiği dosyayı veya joker karakteri tanımlamak için bir Include özniteliği belirtmeniz gerekir.

<ItemGroup>
<ProjectsToBuild Include#"$(SourceRoot)ContactManager-WCF.sln"/>
</ItemGroup>

Hedefler ve Görevler

Görev öğesi, ayrı bir oluşturma talimatını (veya görevini) temsil eder. MSBuild çok sayıda önceden tanımlanmış görev içerir. Örneğin:

  • Kopyala görevi, dosyaları yeni bir konuma kopyalar.
  • Csc görevi, Visual C# derleyicisini çağırır.
  • Vbc görevi, Visual Basic derleyicisini çağırır.
  • Yürütme görevi belirli bir programı çalıştırır.
  • Mesaj görevi, bir günlükçüye bir mesaj yazar.

Görevler her zaman Target öğeleri içinde yer almalıdır. Target öğesi, sırayla yürütülen bir veya daha fazla görev kümesidir ve bir proje dosyası birden çok hedef içerebilir.

<Project xmlns#"http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
<Target Name#"LogMessage">
 <Message Text#"Hello world!" />
</Target>
</Project>

Referanslar

Önceki İçerik.cxx
Sonraki İçerikCS
RELATED ARTICLES

.man

.man dosyası nedir? .man uzantılı bir dosya, yazılım dokümantasyonu biçiminde bir Unix programlama kullanım kılavuzu olan man sayfası anlamına gelir. Belgeleri görüntülemek için kullanılan Unix’te...

MD

MD dosyası nedir? Markdown dil lehçeleriyle oluşturulan metin dosyaları .md veya .MARKDOWN dosya uzantısıyla kaydedilir. MD dosyaları, girintiler, tablo biçimlendirme, yazı tipleri ve başlıklar gibi bir metnin nasıl biçimlendirilebileceğini...

ODM

ODM dosyası nedir? .odm uzantılı bir dosya, içinde bağlantılı bir veya daha fazla .odt dosyası içeren bir OpenDocument Ana belge dosyasıdır. Bu alt belgelerin tümü tek bir...

Most Popular

Apple, iOS 17 Lansmanından Önce iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS Ventura 13.5, watchOS 9.6, Daha Fazla Beta 2’yi Yayınladı

Apple, yaklaşan iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS Ventura 13.5, watchOS 9.6 ve tvOS 16.6'nın ikinci geliştirici beta sürümünü, ilk derlemede ele alınmayan hata düzeltmeleri...

Bitdefender Antivirus Ücretsiz İncelemesi: Güvenli ve Hafif

İNCELEME BİLGİSİ Uygulama: Bitdefender Antivirus Ücretsiz İncelendi:16 Mayıs 2023 UYGULAMA ÖZELLİKLERİ Güçlü antivirüs koruması Sezgisel, kullanımı basit arayüz Sistem performansı üzerinde minimum etki Windows Defender'ı geride bırakmak...

Notepad++ İncelemesi: Bugün Hala Geçerli mi?

İNCELEME BİLGİSİ Uygulama: Notepad++ İncelendi:12 Mayıs 2023 UYGULAMA ÖZELLİKLERİ Kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir arayüz Çoklu Dil Desteği Makro kayıt ve oynatma Windows kadar eski gömülü bir araç...

OCCT İncelemesi: Sisteminizin Kararlılığını Test Eder

 İNCELEME BİLGİSİ Uygulama: OCCT İncelendi:8 Mayıs 2023 UYGULAMA ÖZELLİKLERİ CPU ve RAM'inizi karşılaştırın Bireysel donanım bileşenlerine stres testi yapın Her stres testini ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın Kapsamlı...

Recent Comments