Category Archives: Hayvanlar

Bulaşıcı Sığır Plörapnömonisi

Etken Mycoplasma mycoides subsp. mycoides Small Colony Klinik bulgular Sığır ve mandaların plörezi ve fibrinli interstisyal pnömonisi ile karakterize bulaşıcı hastalığıdır. Damlacık infeksiyonu, burun akıntısı, salya, uterus akıntıları, süt ve idrar ile bulaşır. Yüksek ateş, ruminasyonun durması, öksürük, burundan mukopurulent akıntı gelmesi ve genç hayvanlarda artritis başlıca belirtileridir. Otopsi bulguları Plöra kalınlaşmış ve yangılıdır. Üzerinde fibrin birikintisi vardır.… Read More »

Bulaşıcı Keçiciğer Ağrısı

Etken Mycoplasma capricolum subsp.capripneumoniae Klinik bulgular Hastalığa sadece keçiler yakalanırlar. Öksürük, yüksek ateş (41-42°C), burun deliklerinde mukopurulent akıntının görülmesi, solunum güçlüğü ve ani ölüm tipik belirtileridir. Otopsi bulguları Akciğerlerde pnömoni, hepatizasyon, plörezi, göğüs kafesi içinde fibrinli veya purulent plöra sıvısı birikmesi, mediastinal lenf bezlerinde 3-4 misli büyüme ve kalp kesesinde fibrinli bir eksudat görülür. Marazi madde seçimi ve… Read More »

Bulaşıcı Agalaksi (Süt Kesen)

Etken Mycoplasma agalactiae Klinik bulgular Koyun ve keçilerde mastitis, keratokonjuktivitis ve artritis ile seyreden akut veya kronik bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık; sağım sırasında ellerle, artritisli hayvanlarda eklemlerin açılıp eklem sıvılarının çevreye yayılması ile veya gözyaşı akıntısı ile bulaşır. Otopsi bulguları Meme dokusu atrofiye olur, süt kanalları kapalıdır. Eklem kapsulası kalınlaşmış ve eklem sıvısı purulent karakterde olup miktarı artmıştır.… Read More »

Brusellozis

Etken Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, B. ovis, B. canis, B. neotomae, B. microti, B. inopinata, B. pinnipedialis, B. cetaceae, B.papionis.B.abortus sığırlarda, B.melitensis koyun ve keçilerde, B.suis domuzlarda, B.ovis koçlarda, B.neotomae çöl ve orman farelerinde, B.canis köpeklerde ve son zamanlarda keşfedilen türlerden B.microti tarla farelerinde, B.cetaceae su memelilerinde (Balina, Yunusbalığı…v.b.), B.pinnipedialis suda yaşayan yüzgeçayaklılarda (Ayıbalığı….v.b) birinci derecede… Read More »

Bradzo

Etken Clostridium septicum Klinik bulgular Hastalık koyunlarda, özellikle toklularda görülür. Aniden ortaya çıkar, hastalar yemeyi keserler, sürünün arkasında kalırlar, sürü ile beraber hareket etmek istemezler, bu durumda 2-12 saat kaldıktan sonra hemen komaya girer ve birkaç dakika içinde ölürler. Otopsi bulguları Taze kadavralarda abomasum mukozasında yaygın, şiddetli hemorajik bir yangı görülür. Olayların büyük bir kısmında karın boşluğunda fazla… Read More »

Botulismus

Etken Clostridium botulinum Klinik bulgular Hastalık başta sığır ve koyunlar olmak üzere tek tırnaklılar, kanatlılar ve daha az keçi, domuz, köpek ve kedilerde görülür. Hastalarda ilk belirti dik ve hantal yürüyüş ve yatmak arzusu şeklinde görülen hareket sistemi bozukluğudur. Hastalık ilerledikçe vücudun arka kısmından başlayıp öne doğru ilerleyen felce bağlı olarak hayvanlar başı geriye bükülmüş şekilde yatar, kalkamazlar.… Read More »

Botriyomikozis

Etken Staphylococcus aureus Klinik bulgular Tek tırnaklı hayvanların kronik seyirli granülomatöz bir hastalığıdır. Daha çok kastrasyondan sonra erkek hayvanlarda görülen ve kesilen sperma kordonunun kalan kısmına yerleşen bir hastalıktır. Kalınlaşmış ve sertleşmiş olan hastalıklı sperma kordonu, içinde tanecikler bulunan irinle doludur. Bu irinli eksudatın içinde bulunan granüller aynen aktinomikoz lezyonlarında bulunanlara benzer. Hastalık kısrakların memelerinde de görülür. Memede… Read More »

Basiller Hemoglobinuri

Etken Clostridium haemolyticum (C. oedematiens tip D) Klinik bulgular Hastalık başta sığırlar olmak üzere koyun, keçi ve domuzlarda görülür. Hastaların vücut ısıları yükselir, beslenme, geviş getirme, süt verimi ve defekasyon durur. Şiddetli karın ağrılarından dolayı bel kamburlaşır. Safra ile koyu bir şekilde boyanmış gaita, hatta ishal ve hemoglobinüri görülür. Zor nefes alıp verirler. Hastalar birkaç gün içinde ölürler.… Read More »

Atlarda Salmonellosıs

Etken Salmonella abortus equi. Gebe at ve eşeklerde aborta sebep olmaktadır. Abort dışında taylarda artritise, aygırlarda orşitise sebep olur. Klinik bulgular Kısraklarda; gebeliğin son döneminde abort (7-8 aylık), plasentanın retensiyonu ve metritis, infekte anneden doğan taylarda; ilk bir hafta içerisinde akut septisemi, ikinci haftadan itibaren poliartritisler, aygırlarda ise; ateş, orşitis, scrotumda şişme, artrirtis, nadiren tendovaginits, bursitis ve pnömoni… Read More »

Antraks

Etken Bacillus anthracis’dir. Klinik bulgular Hastalığa koyun, keçi, sığır, manda, deve, at ve domuzlar duyarlıdır. İnsanlar da infeksiyona yakalanabilirler. Hasta hayvanların süt, gaita ve idrarları ile ölen hayvanların doğal deliklerinden gelen kanla açılan veya parçalananların et ve kanlarıyla etrafa yayılan etken, sporlanır. Buralardan su, yem, toz ve toprakla havaya, ahırdaki çeşitli malzemelere bulaşır. Ayrıca kan emici ve sokucu… Read More »