Category Archives: Hayvanlar

Listeriozis

Etken Listeria monocytogenes Klinik bulgular Genel olarak sporadik seyirli olan infeksiyonlar, insan ve hayvanlarda (koyun, sığır, keçi, manda, geyik, domuz, köpek, kedi, laboratuvar hayvanları, kürk hayvanları, hindi, kaz, çinçila, ördek, güvercin, tavuk, vs) rastlanan birçok olguda latent infeksiyonlar tarzında bir seyir gözlenmektedir. Beslenme bozuklukları, viral ve paraziter infeksiyonlar hazırlayıcı nedenlerdir. Birçok hayvanın sekret ve ekskretlerinden, infekte hayvanların doku… Read More »

Leptospirozis

Etken Leptospira interrogans Klinik bulgular Leptospirozis sığır, koyun, keçi, domuz, at, köpek ve insanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Hastalık, akut, subakut ve kronik seyirli olabilir. Bulaşma çiftleşme ile, inhalasyon ile, mikroplu materyalle direk temas ile, bulaşık su, yem, süt vs.’nin sindirim yolu ile alınması sonucu meydana gelir. Bulaşma kongenital olabildiği gibi kan emici artropotlar ve rezervuar hayvanlar aracılığı… Read More »

Koyun Ve Keçilerde Pasteurellosis

Hastalık etkenleri Manheimia haemolytica ve Bibersteinia trehalosi olmasına rağmen, infeksiyonlarda Pasteurella multocida da bulunabilir. Klinik bulgular B. trehalosi, iki aydan küçük koyunlarda yaygın olarak septisemi ve sistemik Pasteurellozis hastalığına sebep olur. Hastalığın sistemik formu genç koyunlarda ateş, ilgisizlik, iştah azalması ve ani ölümlerle karakterizedir. Etken tonsillerden akciğerlere kan yoluyla geçtiği için, septisemi ve hastalığın idrar kesesi, eklemler, beyin… Read More »

Koyunlarda Salmonellaabortus Ovis İnfeksiyonu

İnfeksiyonlar, yavru atmaya (abort) sebep olur ve başlıca koyunlarda görülmektedir. Bu hastalığın etkeni Enterobacteriaceae ailesinden Salmonella enterica subsp. enterica serovar (serotype) abortusovis olup, gram negatif çubuk şeklinde aerobik bakteridir. Klinik bulgular Koyunlarda, abort görülünceye dek spesifik bir bulguya rastlanmaz. Abortlar gebeliğin genel olarak son iki ayında görülür. Yavrular doğsa bile, doğumdan sonraki birkaç saat içinde septisemiden ölebilirler. Nadiren… Read More »

Gazlı Gangren

Etken Başta Clostridium septicum, C. chauvoei, C. oedematiens ve C. perfringens olmak üzere diğer bazı Clostridial mikroorganizmalardır. Klinik bulgular Hastalık bütün hayvanlarda görülür. Yara infeksiyonudur. Hastalık yerleştiği vücut bölgesinde hamur kıvamında bir şişlik ile başlar, 24 saat içinde bütün bölgeye yayılan sıcak ve ağrılı bir ödeme dönüşür, önceleri sarı renkte, sonra kanlı bir ödem sıvısı akar, vücut ısısı… Read More »

Enzootik Abortus

Etken Chlamydophila abortus Klinik bulgular Chlamydophila abortus sığırlarda, koyun ve keçilerde ve ender olarak at, domuz ve geyiklerde hastalık oluşturur. Özellikle yoğun yetiştiricilik yapılan ve birbirine yakın çiftliklerin bulunduğu bölgelerde ciddi problemlere yol açmaktadır. Koyunlarda enzootik abort, en önemli klinik belirtisidir. Hastalık doğuma 2-3 hafta kala yavru atma, erken doğum ve zayıf yavru doğumuyla kendisini gösterir. İnfekte hayvanlar… Read More »

Enterotoksemi

Etken Clostridium perfringens (C. welchii) grubu mikroorganizmalar Klinik bulgular Başta koyun ve kuzular olmak üzere keçi, sığır, at ve kanatlılar duyarlıdır. Genelde klinik bulguları görmek her zaman mümkün değildir, hayvanlar ölmüş olarak bulunurlar. Hastaların görülebildiği durumlarda sallantılı bir şekilde yürüdükleri, diğer hayvanların gerisinde kaldıkları, kısa bir zaman sonra yatıp kalkamadıkları, şiddetli bir şekilde çırpınıp öldükleri görülür. Otopsi bulguları… Read More »

Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis (Black disease)

Etken Clostridium oedematiens tip B Klinik bulgular Her yaştaki koyunlar, genellikle 1 yaşındakiler hastalığa yakalanırlar İlk semptomların görülmesinden birkaç saat veya daha az bir zaman içinde ölürler. Hastalar sürünün arkasında kalırlar, etrafı ile ilgilenmezler. Sonunda, sürüyü takip etmek için gayret eder başaramaz, yatarlar. Vücut ısıları yükselir. Şiddetli klinik bulguların görülmesinden sonra yarım saat içinde sakin bir şekilde ölürler.… Read More »

Contagıouse Equıne Metritis (Cem)

Etken Taylorella equigenitalis Klinik bulgular Kısraklarda servisitis, vajinitis, endometritis ve infertilite ile karakterize, çok bulaşıcı venereal bir hastalıktır. Aygır ve kısrakların taşıyıcı olması infeksiyonun önemini artırmaktadır. Hastalığın inkubasyon süresi 2-14 gün arasıdır. Kısraklarda akut dönemde erken östrus, servisitis, vaginitis ve endometritis görülür. kronikleşmiş vakalarda ise çok az ya da hiç klinik belirti görülmez. Aygırlar ise infekte olmazlar. Taşıyıcı… Read More »

Buzağı Septisemisi

Etken Etkeni invaziv özellikteki Esherichia coli serotipleridir. Klinik bulgular Klinik işaretler septisemik, toksemik ve ishal olmak üzere üç ayrı formda seyredebilir. Toksemik form Perakut seyreder ve 3-8 saat içinde septik şoka bağlı olarak önce koma devamında ani ölümle son bulan bir seyir izler. Vücut sıcaklığı normalin altına düşmüştür, ishal görülmez, mukozalar solgundur, taşikardi görülür. Tremor, hiperestezi, opistotonus ve… Read More »