Category Archives: Hayvanlar

Piyeten

Etken Dichelobacter nodosus Klinik bulgular Piyeten, koyun ve keçilerin tırnak ve interdigital bölgelerini kapsayan lokalize ve kontagiyöz bir hastalıktır. Hastalık, küçük ruminant yetiştiriciliğinde önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. İlk olarak hastalık interdigital deride şişkinlik ve kızarıklıkla başlar. Bölgedeki tüyler dökülür. Bölge dokularında gangren şekillenir, irinli bir akıntıyla birlikte pododermatitis oluşur. Lezyon interdigital deriden deri ile capsulaungulae birleşim noktasına… Okumaya Devam Et »

Paratüberküloz

Etken Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis’dir Klinik bulgular Sığır, koyun, keçi ve diğer ruminantların bir hastalığıdır. Sığırlarda klinik belirtilere 2 yaşından önce çok rastlanmaz ve genellikle 2-6 yaşlar arasında görülür. Bulaşma genellikle sindirim yolu ile meydana gelir. Hastalığın başlangıçta hayvanın genel durumunun bozulmasının yanında, kılların karmaşık bir hal alması ve intermandibular bölgede ödemler göze çarpar, ilerleyen kronik bir zayıflama… Okumaya Devam Et »

Nekrobasillozis

Etken Fusobacterium necrophorum Klinik bulgular Hastalık başta kuzu ve sığırlar olmak üzere diğer evcil hayvanlarda ve vahşi hayvanlarda görülür. Birkaç günlük buzağılar 2 yaşına kadar veya daha büyük sığırlar hastalığa duyarlıdır. Hastalarda; iştahsızlık, vücut ısılarında yükselme, salya akışı ve vak’aların bir kısmında da purulent burun akıntısı görülür. Zor solurlar ve öksürürler. Sırtları kamburlaşır, hareket etmek istemezler, yatarlar. Hastalık… Okumaya Devam Et »

Mikotik Mastitis

Etken Aspergillus fumigatus, A.terreus. Candida albicans, C.krusei, C.parapsilosis, C.pelliculosa, C.pseudotropicalis, C.tropicalis, Cryptococcus neoformans, Pichia farinosa, Rhodotorula mucilaginosa, Scaccharomyces fragilis, Actinomyces bovis, Nocardia asteroides, N.brasiliensis, N.farcinica ve Prototheca türleri. Mikotik mastitisler genellikle antibiyotiklerin yoğun kullanımından sonra görülürler. Klinik bulgular Meme dokusunda şişme, ödem, duyarlılık, ağrılı sağım, sıcaklık, sütün renginde ve kıvamında değişmeler, granüllü sekret, kanlı ve pıhtılı içerik görülür.… Okumaya Devam Et »

Mastitis

Etken Başlıca bakteriyel mastitis etkenleri, Staphylococcus aureus, Staph. epidermidis, Streptococcus agalactia, Str. dysgalactia, Str.uberis, E.coli, Koliform grubu bakteriler, Korinebakterler, Basiller, Mikrokoklar, Mikoplazmalar, Pseudomonaslar yanısıra mantar ve mayalar sayılabilir. Klinik bulgular Meme bezinin yangısı aşağıdaki formlarda seyreder. Klinik mastitis Meme loblarında ağrı, şişkinlik, sıcaklık ve sertlik gibi yangısal belirtilerle birlikte genel semptomların görüldüğü mastitis formudur. Seröz, fibrinli ve kanlı… Okumaya Devam Et »

Listeriozis

Etken Listeria monocytogenes Klinik bulgular Genel olarak sporadik seyirli olan infeksiyonlar, insan ve hayvanlarda (koyun, sığır, keçi, manda, geyik, domuz, köpek, kedi, laboratuvar hayvanları, kürk hayvanları, hindi, kaz, çinçila, ördek, güvercin, tavuk, vs) rastlanan birçok olguda latent infeksiyonlar tarzında bir seyir gözlenmektedir. Beslenme bozuklukları, viral ve paraziter infeksiyonlar hazırlayıcı nedenlerdir. Birçok hayvanın sekret ve ekskretlerinden, infekte hayvanların doku… Okumaya Devam Et »

Leptospirozis

Etken Leptospira interrogans Klinik bulgular Leptospirozis sığır, koyun, keçi, domuz, at, köpek ve insanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Hastalık, akut, subakut ve kronik seyirli olabilir. Bulaşma çiftleşme ile, inhalasyon ile, mikroplu materyalle direk temas ile, bulaşık su, yem, süt vs.’nin sindirim yolu ile alınması sonucu meydana gelir. Bulaşma kongenital olabildiği gibi kan emici artropotlar ve rezervuar hayvanlar aracılığı… Okumaya Devam Et »

Koyun Ve Keçilerde Pasteurellosis

Hastalık etkenleri Manheimia haemolytica ve Bibersteinia trehalosi olmasına rağmen, infeksiyonlarda Pasteurella multocida da bulunabilir. Klinik bulgular B. trehalosi, iki aydan küçük koyunlarda yaygın olarak septisemi ve sistemik Pasteurellozis hastalığına sebep olur. Hastalığın sistemik formu genç koyunlarda ateş, ilgisizlik, iştah azalması ve ani ölümlerle karakterizedir. Etken tonsillerden akciğerlere kan yoluyla geçtiği için, septisemi ve hastalığın idrar kesesi, eklemler, beyin… Okumaya Devam Et »

Koyunlarda Salmonellaabortus Ovis İnfeksiyonu

İnfeksiyonlar, yavru atmaya (abort) sebep olur ve başlıca koyunlarda görülmektedir. Bu hastalığın etkeni Enterobacteriaceae ailesinden Salmonella enterica subsp. enterica serovar (serotype) abortusovis olup, gram negatif çubuk şeklinde aerobik bakteridir. Klinik bulgular Koyunlarda, abort görülünceye dek spesifik bir bulguya rastlanmaz. Abortlar gebeliğin genel olarak son iki ayında görülür. Yavrular doğsa bile, doğumdan sonraki birkaç saat içinde septisemiden ölebilirler. Nadiren… Okumaya Devam Et »

Gazlı Gangren

Etken Başta Clostridium septicum, C. chauvoei, C. oedematiens ve C. perfringens olmak üzere diğer bazı Clostridial mikroorganizmalardır. Klinik bulgular Hastalık bütün hayvanlarda görülür. Yara infeksiyonudur. Hastalık yerleştiği vücut bölgesinde hamur kıvamında bir şişlik ile başlar, 24 saat içinde bütün bölgeye yayılan sıcak ve ağrılı bir ödeme dönüşür, önceleri sarı renkte, sonra kanlı bir ödem sıvısı akar, vücut ısısı… Okumaya Devam Et »