Category Archives: Hastalık

Listeriozis

Etken Listeria monocytogenes Klinik bulgular Genel olarak sporadik seyirli olan infeksiyonlar, insan ve hayvanlarda (koyun, sığır, keçi, manda, geyik, domuz, köpek, kedi, laboratuvar hayvanları, kürk hayvanları, hindi, kaz, çinçila, ördek, güvercin, tavuk, vs) rastlanan birçok olguda latent infeksiyonlar tarzında bir seyir gözlenmektedir. Beslenme bozuklukları, viral ve paraziter infeksiyonlar hazırlayıcı nedenlerdir. Birçok hayvanın sekret ve ekskretlerinden, infekte hayvanların doku… Okumaya Devam Et »

Leptospirozis

Etken Leptospira interrogans Klinik bulgular Leptospirozis sığır, koyun, keçi, domuz, at, köpek ve insanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Hastalık, akut, subakut ve kronik seyirli olabilir. Bulaşma çiftleşme ile, inhalasyon ile, mikroplu materyalle direk temas ile, bulaşık su, yem, süt vs.’nin sindirim yolu ile alınması sonucu meydana gelir. Bulaşma kongenital olabildiği gibi kan emici artropotlar ve rezervuar hayvanlar aracılığı… Okumaya Devam Et »

Koyun Ve Keçilerde Pasteurellosis

Hastalık etkenleri Manheimia haemolytica ve Bibersteinia trehalosi olmasına rağmen, infeksiyonlarda Pasteurella multocida da bulunabilir. Klinik bulgular B. trehalosi, iki aydan küçük koyunlarda yaygın olarak septisemi ve sistemik Pasteurellozis hastalığına sebep olur. Hastalığın sistemik formu genç koyunlarda ateş, ilgisizlik, iştah azalması ve ani ölümlerle karakterizedir. Etken tonsillerden akciğerlere kan yoluyla geçtiği için, septisemi ve hastalığın idrar kesesi, eklemler, beyin… Okumaya Devam Et »

İnfeksiyöz Bovine Keratokonjuktivitis

(Pinkeye, Blight) Etken Moraxellabovis. Klinik bulgular Hastalık genellikle bir gözde başlar. Diğer göze daha sonra geçer. İnkübasyon süresi 3-5 gündür. İlk belirtiler blefarospazm, fotofobi ve seröz gözyaşıdır. Daha sonra konjuktivit, korneada ödem ve ülserler görülebilir. Keratit merkezden başlar. İnfeksiyon kronik duruma geçip körlüğe de neden olabilir. Özellikle genç sığırlar çok duyarlıdır. Bu hayvanlarda kilo kaybı ve süt veriminde… Okumaya Devam Et »