Buzağı Septisemisi

By | 5 Ekim 2021

Etken

Etkeni invaziv özellikteki Esherichia coli serotipleridir.

Klinik bulgular

Klinik işaretler septisemik, toksemik ve ishal olmak üzere
üç ayrı formda seyredebilir.

Toksemik form

Perakut seyreder ve 3-8 saat içinde septik şoka bağlı olarak önce koma devamında ani ölümle son bulan bir seyir izler.

Vücut sıcaklığı normalin altına düşmüştür, ishal görülmez, mukozalar solgundur, taşikardi görülür.

Tremor, hiperestezi, opistotonus ve konvulsiyonlar nadiren görülebilir.

Septisemik form

Akut seyreder, doğumdan sonraki 4 gün içinde başlar ve
ölümle biter.

İshal genelde görülmez, buzağılarda durgunluk, zayıflık görülür.

Başlangıçta vücut sıcaklığı yüksektir, ishal başlayınca düşer.

Artritis, eklemlerde şişme, topallık, meningitis ve panoftalmi görülebilir.

İshalle seyreden form

Doğumdan sonraki 3 hafta içinde ishalle karakterize subakut formdur.

Feces çok sulu, beyaz sarı renkte, pis kokulu ve bazen kanlıdır.

Başlangıçta ateş yüksektir, dehidrasyon görülür.

Tedavi edilmezse 3-5 gün içinde ölümle seyreder.

Otopsi bulguları

Perakut ve akut formda spesifik bir değişiklik yoktur.

Subakut formda ise, subseroza ve submukozada peteşiyel kanamalar, eklemlerde ve boşluklarda fibrinli eksudat, omfaloflebitis, pnömoni ve meningitis görülür.

Dalak ve mezenterik lenf yumruları büyümüştür.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Ölen buzağılardan mezenteriyel lenf yumruları, dalak, bağırsak, böbrek, uzun kemikler, artritis olan eklemler steril olarak alınıp laboratuara olduğu gibi soğuk zincir koşullarında gönderilmelidir.

Koruma ve kontrol

Hayvanların yeni doğduklarında infeksiyonu önlemek için hijyenik tedbrilerin alınması, iyi bakım besleme yapılması ve kolostrum almaları mutlaka sağlanmalıdır.

Pasif bağışıklığın artırılması için küçük hacimlerde de olsa hiperimmun Buzağı Septisemi serumu doğar doğmaz verilirse hastalık önlenebilir.