Bulaşıcı Sığır Plörapnömonisi

By | 5 Ekim 2021

Etken

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides Small Colony

Klinik bulgular

Sığır ve mandaların plörezi ve fibrinli interstisyal pnömonisi ile karakterize bulaşıcı hastalığıdır.

Damlacık infeksiyonu, burun akıntısı, salya, uterus akıntıları, süt ve idrar ile bulaşır.

Yüksek ateş, ruminasyonun durması, öksürük, burundan mukopurulent akıntı gelmesi ve genç hayvanlarda artritis başlıca belirtileridir.

Otopsi bulguları

Plöra kalınlaşmış ve yangılıdır.

Üzerinde fibrin birikintisi vardır.

Göğüs boşluğunda çok miktarda seröz ve fibrinli bir eksudat bulunur.

Bronşial ve mediastinal lenf yumruları şişmiştir.

Akciğerlerde hepatizasyon alanları ve kronik olgularda bu odakların etrafı fibröz doku oluşumu nedeniyle akciğer kesitlerinde hastalığa özgü mermer görünümü şekillenir.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

  • Akciğer: Normal ve hepatize akciğer dokusunun birleştiği yerden bir el ayası
    büyüklüğünde akciğer parçası,
  • Lenf yumrusu: Akciğer mediastinal lenf yumrusu,
  • Plöra sıvısı: Steril şartlarda 1 ml plöra sıvısı transport medium içerisinde
    mümkün olan en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir

Koruma ve kontrol

İhbarı mecburi bir hastalıktır.

Sürüye hastalıklı hayvan sokulmamalı, sürü içinde hasta görünenler ayrılmalıdır.

Genel ve özel hijyenik tedbirler alınmalıdır.