Bulaşıcı Keçiciğer Ağrısı

By | 5 Ekim 2021

Etken

Mycoplasma capricolum subsp.capripneumoniae

Klinik bulgular

Hastalığa sadece keçiler yakalanırlar.

Öksürük, yüksek ateş (41-42°C), burun deliklerinde mukopurulent akıntının görülmesi, solunum güçlüğü ve ani ölüm tipik belirtileridir.

Otopsi bulguları

Akciğerlerde pnömoni, hepatizasyon, plörezi, göğüs kafesi içinde fibrinli veya purulent plöra sıvısı birikmesi, mediastinal lenf bezlerinde 3-4 misli büyüme ve kalp kesesinde fibrinli bir eksudat görülür.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli

Akciğer

Normal ve hepatize akciğer dokusunun birleştiği yerden bir el ayası
büyüklüğünde akciğer parçası,

Lenf yumrusu

Akciğer mediastinal lenf yumrusu,

Plöra sıvısı

Steril şartlarda 1 ml plöra sıvısı, Transport medium içerisinde mümkün olan en kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.

Koruma ve kontrol

Sürüye hastalıklı hayvan sokulmamalı, sürü içinde hasta görünenler ayrılmalıdır.

Genel ve özel hijyenik tedbirler alınmalıdır.